Regulamin ogólny

ZAKUPU PRODUKTÓW HEALY WORLD I SUBSKRYPCJI PROGRAMÓW CZĘSTOTLIWOŚCI HEALY

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Poniższa strona jest obsługiwana przez Healy International B.V. jako spółkę założoną i działającą zgodnie z przepisami prawa holenderskiego z adresem swojej działalności: Paterswoldseweg 806, 9728 BM, Groningen, Holandia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem przed korzystaniem ze strony.

Niniejszy regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą Healy World i ustala warunki korzystania ze strony internetowej i wszystkich przedstawionych na niej ofert, a także wszystkich dokonanych przez stronę zakupów produktów HEALY WORLD oraz subskrypcji Grup programów Healy. Obowiązuje dla wszystkich umów zawartych przez oficjalną stronę http://eu.healy.shop/ (dalej zwaną Stroną internetową) firmy Healy International B.V. z klientem, będącym konsumentem, tj. każdą osobą fizyczną, która wchodzi w transakcję prawną w celach znajdujących się głównie poza jej zakresem rzemiosła, działalności gospodarczej lub zawodu (dalej zwaną „Klientem”).

Poprzez rejestrację, płatną subskrypcję lub zakup produktów lub innych treści Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

1.2 Zamówienie urządzenia lub akcesorium HEALY WORLD (dalej zwanych „Produktami HEALY WORLD”) i/lub subskrypcja programu częstotliwości Healy (dalej zwana „Subskrypcja HEALY WORLD”) jest możliwa tylko dla Klientów, którzy ukończyli 18 lat i zaakceptowali niniejszy Regulamin.

1.Część A niniejszego Regulaminu Ogólnego zawiera regulacje dotyczące zakupu Produktu HEALY WORLD. Część B niniejszego Regulaminu Ogólnego zawiera przepisy szczególne zawarcia umowy Subskrypcji HEALY WORLD. Część C zawiera przepisy dodatkowe, które tak jak ten punkt 1 dotyczą zarówno zakupu Produktu HEALY WORLD i zawarcia umowy Subskrypcji HEALY WORLD.

Część A – KUPOWANIE PRODUKTU HEALY WORLD

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1 Prezentacja PRODUKTÓW HEALY WORLD na stronie nie stanowi legalnie wiążącej oferty, leczy jest niewiążącym katalogiem produktów. Z wyłączeniem błędów i pominięć.

2.2 Poprzez złożenie zamówienia na Stronie internetowej Klient składa wiążącą ofertę zakupu odpowiednich produktów HEALY WORLD, tym samym przystępując do umowy kupna (dalej zwanej „Umową”).

2.3 W celu złożenia zamówienia Klient może najpierw umieścić Produkty HEALY WORLD w koszyku bez zobowiązań, a następnie poprawić wybrane pozycje w każdej chwili, korzystając z przycisku „Wstecz” w swojej przeglądarce przed złożeniem wiążącego zamówienia. W samym koszyku istnieje możliwość zmiany ilości produktu lub usunięcia produktu z koszyka w dowolnym momencie.

2.4 Następnie Klient musi wprowadzić wszystkie dane istotne dla przetworzenia zamówienia (imię i nazwisko, adres do faktury i adres dostawy, wybór metody płatność i dane dotyczące płatności, adres e-mail). W trakcie procesu składania zamówienia HEALY WORLD zapewnia Klientowi środki techniczne w formie zwyczajowej kontroli kompletności i wiarygodności (sprawdzenie, czy wszystkie pola obowiązkowe zostały wypełnione i czy wpisane znaki pasują do odpowiednich pól obowiązkowych), z pomocą których Klient może zidentyfikować błędy we wprowadzonych danych. Następnie dane zamówienia klienta zostają podsumowane w celu umożliwienia ich sprawdzenia.

2.5 Klikając przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient składa wiążące zamówienie na produkty HEALY WORLD znajdujące się w koszyku. Konsument może jedynie złożyć wiążące zamówienie, jeżeli zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go a także jeżeli zapoznał się informacją o polityce prywatności oraz o polityce anulowania zgodnie z punktem 6 i potwierdził to, zaznaczając pole „Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności i Regulaminem oraz je akceptuję”, a także pole „Potwierdzam zapoznanie się z informacją o polityce anulowania” przed kliknięciem wspomnianego przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2.6 Regulamin można wydrukować za pomocą funkcji „Drukuj” lub zapisać za pomocą funkcji „Zapisz“.

2.7 HEALY WORLD natychmiast potwierdzi odebranie zamówienie, automatycznie generując wiadomość e-mail do Klienta (dalej zwaną „Potwierdzeniem otrzymania”). Potwierdzenie otrzymania nie stanowi przyjęcia zamówienia, o ile takie przyjęcie nie jest wyraźnie nazwane w Potwierdzeniu otrzymania. W takim przypadku umowa zostaje zawarta przez taką akceptację. W przeciwnym wypadku umowa zostanie zawarta w momencie przyjęcia zamówienia przez HEALY WORLD za pomocą wiadomości e-mail do klienta („Potwierdzenie zamówienia”), nie później jednak niż w momencie wysyłki zamówionych produktów HEALY WORLD zgodnie z punktami 1 i 4.2 i otrzymania osobnej wiadomości e-mail przez Klienta z informacją o wysyłce („Potwierdzenie wysyłki”) od HEALY WORLD. Potwierdzenie zamówienia lub wysyłki będzie zawierać także wszelkie informacje o umowie (w tym informacje o zamówieniu oraz niniejszy Regulaminu i Politykę prywatności).

2.8 Jeżeli przyjęcie zamówienia Klienta nie jest wyraźnie ogłoszone w trakcie pięciu dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia wysyłki, uznaje się ofertę zawarcia umowy złożoną przez Klienta za odrzuconą.

2.9 HEALY WORLD dołoży wszelkich starań, aby zapewnić konkretny, przejrzysty i szczegółowy opis funkcji, ceny i dostępności każdego produktu HEALY WORLD oferowanego przez HEALY WORLD.

3. PROMOCJA FAST START

3.1 Promocja Fast Start przynosi korzyści Członkom Healy World, którzy natychmiast po zapisaniu się rekrutują nowych Członków Healy World, którzy decydują się na zakup produktu Healy World. Nagrody odnoszą się do dwóch okresów: Zapisanie się + 1 i zapisanie się +2. Oznacza to, że zapisanie się i zakup dokonany nowo zrekrutowanego członka Healy World musi nastąpić jeden lub dwa miesiące po jego własnej rejestracji. Więcej informacji na temat promocji Fast Start można znaleźć w ulotce Fast Start w obszarze pobierania backoffice.

3.2 Promocja Fast Start umożliwia otrzymanie Device Bonus, który obejmuje darmowy produkt Healy World (Healy Gold Edition, Healy Holistic Edition, Healy Resonance Edition lub Healy Resonance Plus Edition). Konkretna edycja, którą otrzymasz, będzie zależeć od Twojego poziomu kwalifikacji.

3.3 Urządzenia Fast Start dostarczone przez nas w ramach Promocji Fast Start stanowią gest handlowy i stają się własnością Członka Healy World. Urządzenia nie są przeznaczone do odsprzedaży i są dostarczane wyłącznie w celu pomocy członkowi Healy World w promowaniu jego działalności.

4. CENY: WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Ceny podane na Stronie internetowej w euro obejmują ustawowy podatek VAT i inne składniki ceny, ale nie obejmują odpowiednich zryczałtowanych kosztów wysyłki, które są automatycznie wyświetlane w koszyku. Cena całkowita zamówionych produktów wraz z podatkiem VAT i odpowiednimi kosztami wysyłki zostanie również wyświetlona w oknie podsumowania zamówienia przed właściwym złożeniem zamówienia.

4.2 Płatność zostanie dokonana metodą wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia. Dostępne są następujące metody płatności:

 • Karta kredytowa: VISA, MasterCard, American Express
 • PayPal, SOFORT i iDEAL.

Dane są szyfrowane w trakcie przesyłania za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer), który zapewnia bezpieczny przepływ informacji. Moduł płatności jest zlecony na zewnątrz firmie Payabl.(https://payabl.com), która specjalizuje się w bezpiecznych płatnościach online, przy czym stosowany system zabezpieczeń jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych zgodnie z normą PCI-DSS. Ważna informacja: lista ta nie jest kompletna, a poszczególne polityki prywatności realizowane przez wydawców kart kredytowych i dostawców usług płatności mają zastosowanie przez cały czas dokonywania transakcji.

W dalszym ciągu oferujemy następujące opcje płatności we współpracy z firmą Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja. W każdym przypadku płatność jest dokonywana na rzecz firmy Klarna:

 • Faktura: Termin płatności wynosi 14 dni od wysłania towaru i/lub wykonania usługi. Pełne warunki zakupu na fakturę dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna można znaleźć na stronie internetowej firmy Klarna tutaj.
 • Zakup na raty: Korzystając z usług finansowania firmy Klarna, można opłacić zakup za pomocą stałych lub elastycznych rat miesięcznych na warunkach podanych na stronie płatności. Spłata raty następuje na koniec każdego miesiąca, w którym firma Klarna przesyła Klientowi miesięczną fakturę. Więcej informacji na temat zakupów na raty, w tym regulamin oraz standardowa informacja o zdolności kredytowej w przypadku europejskich Klientów dla krajów, w których oferowana jest ta forma płatności, można znaleźć klikając tutaj.

Skorzystanie z formy płatności: zakup na fakturę oraz zakup ratalny wymaga pozytywnej oceny kredytowej. W tym zakresie przekazujemy dane Klienta firmie Klarna w celu sprawdzenia jego zdolności kredytowej w ramach rozpoczęcia zakupu i przetwarzania umowy zakupu. Należy pamiętać, że możemy oferować tylko te formy płatności, które są dopuszczalne na podstawie wyniku sprawdzenia zdolności kredytowej. Ogólne informacje na temat firmy Klarna można znaleźć tutaj. Dane osobowe Klienta będą traktowane przez firmę Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz tak, jak to opisano w Polityce prywatności firmy Klarna.

4.3 Klient otrzyma faktury i noty uznaniowe dla każdego wiążącego zamówienia wyłącznie w formie elektronicznej. Po otrzymaniu faktury podana na niej kwota staje się natychmiast wymagalna w całości.

4.4 W przypadku braku płatności firmie HEALY WORLD przysługują jej prawa ustawowe.

5. DOSTAWA: ZASTRZEŻENIE PRAW WŁASNOŚCI

5.1.Zamówiony produkt zostanie dostarczony na adres podany firmie HEALY WORLD przez Klienta.

5.2 HEALY WORLD dostarczy zamówione produkty HEALY WORLD nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy zakupu.

5.3 HEALY WORLD zastrzega sobie prawo do niezwracania wpłaconych przez Klienta opłat za dostawę, jeśli po wykonaniu takiej opłaty i rozpoczęciu realizacji dostawy, Klient zechce zmienić sposób dostawy na tańszy, na odbiór własny lub zmienić adres dostawy na tańszy.  Ponadto HEALY WORLD zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat dodatkowych za dostawę, jeśli po uiszczeniu opłaty Klient zechce zmienić podany wcześniej adres lub sposób dostawy na droższy. 5.4 HEALY WORLD zastrzega sobie nieograniczone prawo dostarczenia zamówienia produktu lub jego części przed spodziewaną datą dostawy, pod warunkiem, że jest to uzasadnione i nie obciąża Klienta dodatkowymi kosztami.

5.5 Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu HEALY WORLD objętego zamówieniem przechodzi na Klienta (a) z chwilą objęcia fizycznego posiadania produktu HEALY WORLD przez Klienta lub osobę trzecią wyznaczoną przez niego, nie będącą przewoźnikiem; lub (b) z chwilą dostarczenia produktu HEALY WORLD przewoźnikowi, jeżeli przewóz produktu Klient powierzył właśnie jemu, a wybór określonego przewoźnika nie stanowił propozycji firmy HEALY WORLD, bez uszczerbku dla praw Klienta w stosunku do przewoźnika. 5.6 Bez względu na wszelkie ograniczenia dotyczące dostawy i/lub przejścia ryzyka na inną osobę, HEALY WORLD zachowuje prawo własności i tytuł prawny do wszystkich produktów HEALY WORLD do momentu otrzymania pełnej kwoty zapłaty przez firmę HEALY WORLD za wszystkie zamówione produkty.

6. PRZEPISY DOTYCZĄCE WAD PRODUKTU

6.1 W przypadku wad produktu HEALY WORLD Klientowi przysługuje prawo do żądania świadczenia uzupełniającego, odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu w zakresie przewidzianym przepisami ustawowymi.

6.2 Okres dochodzenia roszczeń na podstawie wad wynosi dwa lata i rozpoczyna się w momencie dostawy przedmiotowych produktów HEALY WORLD do Klienta. Roszczenia na podstawie wad, które zostały podstępnie ukryte przez HEALY WORLD lub które są objęte gwarancją jakości lub trwałości, pozostają niezmienione przez punkt 2. 6.3 Roszczenia dotyczące szkód wynikłych z wad podlegają przepisom ustawowym zmienionym o zapisy punktu 6.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1 HEALY WORLD ponosi odpowiedzialność zawsze, niezależnie od charakteru naruszenia swoich zobowiązań wynikających z umowy, w tym czynów niedozwolonych, jeżeli naruszenie zobowiązań wynika z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. 7.2 W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych przez HEALY WORLD, jej przedstawicieli prawnych lub pełnomocników, których prawidłowe wykonanie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których dotrzymaniu partner umowy może zasadniczo polegać, HEALY WORLD ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia wynikające z zaniedbania; jednak w przypadku lekkiego zaniedbania odpowiedzialność jest ograniczona do typowych szkód przewidywalnych w momencie zawarcia umowy. 7.3 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z niniejszym punktem 6 nie obowiązują

 • w przypadku utraty życia, naruszenia ciała lub zdrowia,
 • w przypadku podstępnego ukrycia wad,
 • w przypadku odpowiedzialności za roszczenia na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt,
 • w przypadku rażącego zaniedbania po stronie organów wykonawczych lub osób funkcyjnych HEALY WORLD,
 • o ile firma HEALY WORLD przyjęła na siebie gwarancję jakości lub trwałości.

7.4 O ile odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona na podstawie niniejszego punktu 6, dotyczy to również pracowników, przedstawicieli i pełnomocników HEALY WORLD. 7.5 Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności mają zastosowanie mutatis mutandis do daremnie poniesionych wydatków. 7.6 HEALY WORLD nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu HEALY WORLD przez Klienta.

8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi zasadami.

Polityka anulowania

Klient ma prawo do anulowania tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni, licząc od dnia, w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia nie będąca przewoźnikiem towarów, przejmie towary w posiadanie.

Aby skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować naszą firmę (Healy International B.V., Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Holandia, tel.: +31 507 995 084, adres e-mail: contact.emea@healy.world) za pomocą jasno wyrażonej deklaracji (np. list wysłany pocztą, faks lub e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Można użyć do tego celu modelowego formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować okres przeznaczony na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać stosowne oświadczenie o woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu, w którym prawo to przysługuje.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli Klient odstąpi od tej umowy, firma zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (oprócz kosztów dodatkowych wynikających z wybrania przez Klienta innego rodzaju dostawy niż najbardziej korzystna standardowa dostawa oferowana przez firmę) bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez firmę powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Zwrot uiszczonych kwot odbywa się tą samą metodą, jaką dokonano płatności w pierwotnej transakcji, chyba że firma HEALY dokonała wyraźnych innych ustaleń z Klientem; Klient nie zostanie w żadnym razie obciążony opłatą za zwrot. Firma może odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu, że towar został odesłany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient musi niezwłocznie wysłać lub przekazać firmie towar, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia poinformowania firmy o odstąpieniu od tej umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli Klient wyśle firmie towar przed upływem rzeczonego okresu czternastu dni.

Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu. Koszt zwrotu wynosi 10 euro i zostanie odjęty od kwoty płatności za towary, jeśli koszt zwrotu nie ma zostać poniesiony przez Healy World zgodnie z warunkami umowy kupna.

Klient musi zapłacić za ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli taka utrata wartości wystąpi w wyniku obchodzenia się z towarami przez Klienta w sposób, który nie jest niezbędny do kontroli stanu towarów, ich cech oraz funkcjonalności.

– KONIEC POLITYKI ANULOWANIA –

Formularz anulowania

Przykładowy formularz anulowania

(Jeżeli chcesz anulować umowę, prosimy o wypełnienie i zwrot tego formularza).

– Do Healy International B.V. c/o GILOG GmbH, Ernst-Heinrich-Geist-Straße 9-11, 50226 Frechen, Niemcy, e-mail: contact.emea@healy.world

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następujących usług (*)

– Data zamówienia (*) / data otrzymania (*) – Imię i nazwisko klienta (klientów) – Adres klienta (klientów) – Podpis klienta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej) – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

8.1 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient może też zalogować się w Centrum Pomocy i przesłać zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wyrazić chęć zwrotu produktu HEALY WORLD. HEALY WORLD przetworzy zwrot i prześle Klientowi etykietę zwrotną. Klient musi bezpiecznie zapakować produkt HEALY WORLD, zamocować etykietę zwrotną i zanieść paczkę do najbliższego punktu drop-off przewoźnika.

8.2 Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje dla następujących umów:

(a) Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia decydujący jest indywidualny wybór lub decyzja Klienta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb Klienta.

(b) Umowy na dostawę towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu ochrony zdrowia lub higieny, jeżeli ich szczelne zamknięcie zostało usunięte po dostawie;

8.3 W przypadku ofert promocyjnych aby możliwe było otrzymanie zwrotu pieniędzy wszelkie urządzenia i akcesoria otrzymane gratis w ramach zamówienia muszą zostać zwrócone wraz ze sprzętem i/lub akcesoriami, które nie są produktami promocyjnymi.

§ 9 Gwarancja HEALY WORLD dla Klientów

9.1 HEALY WORLD ponosi odpowiedzialność za wszystkie wady fizyczne i wady prawne, które były obecne w momencie sprzedaży. Okres gwarancji na produkty i akcesoria HEALY WORLD wynosi dwa lata i rozpoczyna się z dniem otrzymania towarów.

9.2 W przypadku zamówień złożonych przed 31 grudnia 2021 r. domniemywa się w ciągu pierwszych 6 miesięcy, że wada już istniała w momencie sprzedaży. W przypadku zamówień złożonych po 1 stycznia 2022 r. ten okres wynosi 12 miesięcy. Po upływie tego czasu Klient musi udowodnić, że wada istniała już w momencie sprzedaży.

9.3 Wyłączone z powyższych ograniczeń są zawinione szkody dla życia, ciała lub zdrowia lub takie, które opierają się na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez HEALY WORLD, legalnego przedstawiciela firmy lub pełnomocnika.

9.4 W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub produktów HEALY WORLD oraz podręczników, dokonania zmian w produktach lub innych nieprawidłowych interwencji, gwarancja staje się nieważna, o ile w wyniku tego powstały wady.

9.5 Prosimy o zrozumienie, że nie udzielamy żadnej gwarancji na jakiekolwiek zużywające się części.

Część B – ZAWARCIE SUBSKRYPCJI HEALY WORLD

Oprócz zakupu produktu HEALY WORLD można także wykupić subskrypcję HEALY WORLD przez stronę internetową.

10. Zakres i korzystanie z subskrypcji HEALY WORLD

10.1. Program subskrypcji HEALY WORLD daje Klientowi prawo do korzystania z programu częstotliwości Healy i innych usług (zwanych dalej „usługami”).

10.2 Z subskrypcji HEALY WORLD nie mogą korzystać inne osoby ani organizacje.

10.3 Możemy oferować niektóre usługi na zasadach miesięcznej subskrypcji, indywidualnie lub jako pakiety różnych programów.

11. ZAWARCIE UMOWY

Subskrypcję HEALY WORLD można wykupić zgodnie z procedurą składania zamówienia opisaną w punkcie 2.

12. CENY: WARUNKI PŁATNOŚCI

12.1 Ceny są podane w walucie euro i uwzględniają podatek VAT. 12.2 Jeżeli Klient postanowi kupić produkt HEALY WORLD w tym samym czasie, co subskrypcję HEALY WORLD, pierwsza płatność jest należna od daty złożenia zamówienia, a następnie tego dnia kalendarzowego w kolejnych miesiącach. 12.3 Płatność zostanie dokonana metodą wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia. Dostępne są następujące metody płatności:

 • Karta kredytowa: VISA, Master Card, American Express,
 • PayPal, SOFORT i iDEAL.

Dane są szyfrowane w trakcie przesyłania za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer), który zapewnia bezpieczny przepływ informacji. Moduł płatności jest zlecony na zewnątrz firmie Payabl.(https://payabl.com), która specjalizuje się w bezpiecznych płatnościach online, przy czym stosowany system zabezpieczeń jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych zgodnie z normą PCI-DSS. Ważna informacja: lista ta nie jest kompletna, a poszczególne polityki prywatności realizowane przez wydawców kart kredytowych mają zastosowanie przez cały czas dokonywania transakcji.

We współpracy z firmą Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja w dalszym ciągu oferujemy następujące opcje płatności:

 • Faktura: Termin płatności wynosi 14 dni od wysłania towaru lub wykonania usługi. Pełne warunki zakupu na fakturę dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć na stronie internetowej firmy Klarna tutaj.
 • Zakup na raty: Korzystając z usług finansowania firmy Klarna, można opłacić zakup za pomocą stałych lub elastycznych rat miesięcznych na warunkach podanych na stronie płatności. Spłata raty następuje na koniec każdego miesiąca, w którym firma Klarna przesyła Klientowi miesięczną fakturę. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakupów na raty, w tym regulaminu oraz europejskiego standardu informacji dla zdolności kredytowej Klienta dla krajów, w których dostępna jest ta metoda płatności, kliknij tutaj.

Skorzystanie z formy płatności: zakup na fakturę oraz zakup ratalny wymaga pozytywnej oceny kredytowej. W tym zakresie przekazujemy dane Klienta firmie Klarna w celu sprawdzenia jego zdolności kredytowej w ramach rozpoczęcia zakupu i przetwarzania umowy zakupu. Należy pamiętać, że możemy oferować tylko te formy płatności, które są dopuszczalne na podstawie wyniku sprawdzenia zdolności kredytowej. Ogólne informacje na temat firmy Klarna można znaleźć tutaj. Dane osobowe Klienta będą traktowane przez firmę Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz tak, jak to opisano w Polityce prywatności firmy Klarna.

13. OKRES TRWANIA I ANULOWANIE SUBSKRYPCJI HEALY WORLD

13.1 Okres trwania i odnowienie subskrypcji Healy

Opłacona subskrypcja HEALY na Healy lub MagHealy ma minimalny okres trwania, który jest wybierany przez Klienta w momencie podpisania umowy. Jeżeli opłacona subskrypcja nie zostanie anulowana z miesięcznym wypowiedzeniem przed końcem miesiąca, jest automatycznie odnawiana na czas nieokreślony, w zależności od rodzaju abonamentu. Jeżeli Klient nie anuluje początkowo opłaconej subskrypcji lub nie anuluje jej na czas, ma możliwość anulowania odnowienia subskrypcji w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

13.2 Okres trwania i odnowienie subskrypcji Healy i MagHealy

Opłacona subskrypcja Healy i MagHealy ma minimalny okres trwania, który zależy od wybranego rodzaju subskrypcji. Jeżeli opłacona subskrypcja nie zostanie anulowana z miesięcznym wypowiedzeniem przed końcem miesiąca, zostanie automatycznie odnowiona na czas nieokreślony, w zależności od rodzaju abonamentu.

Subskrypcja 1-miesięczna (odnawia się automatycznie na kolejny miesiąc po wygaśnięciu) Subskrypcja 3-miesięczna (odnawia się automatycznie na kolejne trzy miesiące po wygaśnięciu) Subskrypcja 6-miesięczna (odnawia się automatycznie na kolejne sześć miesięcy po wygaśnięciu) Subskrypcja 12-miesięczna (odnawia się automatycznie na kolejny miesiąc po wygaśnięciu)

Jeżeli Klient nie anuluje początkowo opłaconej subskrypcji lub nie anuluje jej na czas, ma możliwość anulowania odnowienia subskrypcji w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Możliwość odnowienia subskrypcji na dłuższy okres dostępna jest tylko po anulowaniu bieżącej subskrypcji. W przypadku zmiany subskrypcji na dłuższy okres w ramach dotychczasowej subskrypcji, termin płatności miesięcznej pierwszego subskrypcji obowiązuje do jej wygaśnięcia.

MagHealy: W przypadku subskrypcji na dłuższy okres lub dodatkowych aplikacji MagHealy obowiązują następujące rabaty:

Subskrypcja 3-miesięczna = 5% zniżki Subskrypcja 6-miesięczna = 10% zniżki Subskrypcja 12-miesięczna = 20% zniżki 2 aplikacje MagHealy = 20% zniżki 3 aplikacje MagHealy = 33% zniżki.

W przypadku jednoczesnego zakupu MagHealy i wykupienia subskrypcji gwarantujemy przedłużenie subskrypcji bez dodatkowych kosztów do maksimum 15 dni, które obejmują czas dostawy urządzenia. Ten okres jest przyznawany po wygaśnięciu subskrypcji. Healy World przyznaje to ryczałtowe przedłużenie subskrypcji po wygaśnięciu odnowienia subskrypcji.

Healy World zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub wypowiedzenia niniejszych warunków specjalnych w dowolnym momencie bez powiadomienia i z jakiegokolwiek powodu.

13.3 Anulowanie subskrypcji

Klient może anulować subskrypcję lub subskrypcje HEALY WORLD, których już nie chce, po prostu klikając przycisk w sklepie Healy World, na stronie Subskrypcje lub wysyłając wiadomość na adres: contact.emea@healy.world.

14. ZMIANY WARUNKÓW OFERT SUBSKRYPCJI

HEALY WORLD może, według własnego uznania, zmieniać ceny ofert subskrypcji w określonych odstępach czasu, aby odzwierciedlić wpływ zmian w całkowitych kosztach związanych ze świadczonymi przez siebie usługami. Czynniki cenotwórcze naszych ofert subskrypcyjnych obejmują koszty produkcji i licencji, koszty związane z obsługą techniczną, obsługą klienta i inne koszty dystrybucji (np. rachunki i płatności, marketing), ogólne koszty administracyjne i inne koszty ogólne (np. czynsz, odsetki i inne koszty finansowania, koszty personelu, usługodawców i usług, systemów informatycznych, energii) oraz opłaty nakładane przez rząd, takie jak podatki i cła. HEALY WORLD poinformuje swoich klientów o wszelkich podwyżkach cen co najmniej na 30 dni przed datą ich wejścia w życia za pomocą wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji. W ramach powiadomienia o wzroście ceny HEALY WORLD poinformuje również w szczególności swoich klientów o nadzwyczajnym prawie do odstąpienia od umowy, które dotyczy wyłącznie korekty ceny, okresu odstąpienia od umowy oraz konsekwencji nieterminowego odstąpienia od umowy. Jeżeli subskrypcja nie zostanie anulowana, nowa cena będzie obowiązywać użytkownika począwszy od kolejnego terminu płatności subskrypcji miesięcznej.

15. STABILNOŚĆ DZIAŁANIA

Programy subskrypcji częstotliwości HEALY WORLD będą dostarczane Klientowi z zachowaniem najwyższej możliwej stabilności działania, jednak firma HEALY WORLD nie ponosi odpowiedzialności za żadne przerwy w działaniu wywołane czynnikami, nad którymi nie ma kontroli. Takie awarie obejmują między innymi przerwy w dostawie prądu, awarie modemów, łączy telekomunikacyjnych itp. W każdym przypadku HEALY WORLD dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić normalne działanie.

16. KONSERWACJA I UTRZYMANIE SYSTEMU

HEALY WORLD może bez uprzedniego powiadomienia wprowadzać zmiany funkcjonalne w programach częstotliwości Healy na rzecz ich ulepszenia lub w inny sposób (np. przez rozwój lub aktualizację oprogramowania). W niektórych sytuacjach może wyniknąć konieczność przerwania dostępu do programów częstotliwości, zazwyczaj w godzinach 21:00 – 6:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Takie przerwy będą ogłaszane z wyprzedzeniem, o ile są możliwe do przewidzenia.

17. PRAWA DO PROGRAMÓW CZĘSTOTLIWOŚCI I APLIKACJI HEALY WORLD

17.1 Programy częstotliwości Healy pozostają nieograniczoną własnością firmy HEALY WORLD. O ile nie uzgodniono inaczej, niestandardowe oprogramowanie do obsługi programów częstotliwości również pozostaje własnością firmy HEALY WORLD. HEALY WORLD może w każdej chwili przenieść własne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na dowolną spółkę zależną, jednostkę biznesową, dowolną spółkę stowarzyszoną lub oddział. Z wyjątkiem okoliczności ujętych powyżej, prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku takiego przeniesienia Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

17.2 HEALY WORLD zapewni aktualizacje Aplikacji w niezbędnym i odpowiednim zakresie. HEALY WORLD zastrzega sobie prawo do dostarczania dodatkowych aktualizacji według własnego uznania. HEALY WORLD zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnym momencie w sposób rozsądnie akceptowalny dla użytkownika, np. w celu dalszego ich rozwijania i poprawy komfortu użytkowania. To prawo dotyczy zarówno modyfikacji technicznych, jak i zmian treści.

18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HEALY WORLD

HEALY WORLD podjęła uzasadnione kroki, aby zapewnić, że programy Spectrum nie zawierają złośliwego oprogramowania, ale nie może zagwarantować, że programy pozostaną od niego wolne. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma HEALY WORLD wyłącza wszystkie gwarancje (wyrażone i dorozumiane) dotyczące programów częstotliwości, w tym m.in. wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności lub stosowności do określonego celu.

Pod każdym innym względem HEALY WORLD pozostaje odpowiedzialne zgodnie z punktem 6.

19. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi zasadami.

Polityka anulowania

Klient ma prawo do anulowania tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty jej zawarcia.

Aby skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować naszą firmę (Healy International B.V., Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Holandia, tel.: +31 507995084, adres e-mail: contact.emea@healy.world) za pomocą jasno wyrażonej deklaracji (np. list wysłany pocztą, faks lub e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Można użyć do tego celu modelowego formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe.

Terminowe wysłanie odstąpienia jest wystarczające, aby dotrzymać terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli Klient odstąpi od niniejszej umowy, HEALY musi zwrócić mu wszystkie uiszczone przez niego kwoty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym firma HEALY otrzymała powiadomienie o odstąpieniu klienta od umowy. Zwrot uiszczonych kwot odbywa się tą samą metodą, jaką dokonano płatności w pierwotnej transakcji, chyba że firma HEALY dokonała wyraźnych innych ustaleń z Klientem; Klient nie zostanie w żadnym razie obciążony opłatą za zwrot. Firma może odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu, że towar został odesłany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient zażądał uruchomienia usług w trakcie okresu odstąpienia od umowy, zapłaci uzasadnioną kwotę odpowiadającą proporcjonalnie usługom zapewnionym mu do czasu poinformowania firmy o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy w porównaniu z pełnym zakresem usług świadczonych w ramach tej umowy.

– KONIEC POLITYKI ANULOWANIA –

Prawo Klienta do odstąpienia od umowy wygasa również w przypadku umowy na zakup treści cyfrowych, jeżeli realizacja umowy rozpoczęła się po udzieleniu przez Klienta zgody na rozpoczęcie realizacji umowy ze strony Klienta przed zakończeniem okresu odstąpienia od umowy i Klient potwierdził swoją wiedzę, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

Część C – POZOSTAŁE

20. OCHRONA I POUFNOŚĆ DANYCH

20.1 Przetwarzanie danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W pozostałym zakresie odsyłamy do informacji o ochronie danych na naszej stronie internetowej: https://eu.healy.shop/de/privacy/

20.2 HEALY WORLD wdrożyło niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami prawnymi, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

20.3 HEALY WORLD jest zobowiązana do zachowania poufności wszystkich uzyskanych informacji o Kliencie i nie ujawni takich informacji osobom trzecim, chyba że zażąda tego sąd lub organ regulacyjny właściwej jurysdykcji, i to tylko w niezbędnym zakresie.

21. USŁUGI SSO (Z POJEDYNCZĄ REJESTRACJĄ)

21.1 Healy World wykorzystuje metodę uwierzytelniania SSO (dalej zwaną „usługami SSO”). Umożliwia to użytkownikom usług Healy World bezpieczne uwierzytelnianie na potrzeby usług i aplikacji przy jednokrotnym wprowadzeniu danych uwierzytelniających. Nie musisz tworzyć oddzielnego konta do każdej aplikacji. Dane podane w trakcie rejestracji na stronie internetowej Healy World są automatycznie i bezpiecznie przesyłane do systemu za pośrednictwem interfejsu.

21.2 Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje danych logowania i nie mogą ich udostępniać osobom trzecim. Usługi SSO mogą ulec zmianie lub zostać anulowane w dowolnym momencie bez powiadomienia. Healy World nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z używania uwierzytelniania SSO

21.3 Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić dane logowania lub usunąć konto, jeśli sobie tego życzą. Poprzez korzystanie z uwierzytelniania SSO użytkownicy akceptują te warunki.

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22.1 Umowy pomiędzy HEALY WORLD a użytkownikiem podlegają prawu Holandii, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży. Jednakże ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim Klient nie zostaje w ten sposób pozbawiony ochrony przyznanej mu na mocy przepisów, których zgodnie z prawem nie można wyłączyć w drodze umowy i które w przypadku braku wyboru prawa obowiązywałyby na podstawie przepisów ustawowych. Przepisy ustawowe dotyczące ograniczenia wyboru prawa i stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów państwa, w którym klient ma miejsce zwykłego pobytu jako Klient, pozostają bez zmian.

Miejsce jurysdykcji do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z relacji umownej pomiędzy Klientem a HEALY WORLD jest sąd właściwy kraju, w którym HEALY WORLD ma swoją zarejestrowaną siedzibę.

22.2 Komisja Europejska oferuje platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępną pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Firma HEALY WORLD nie jest chętna ani zobowiązana do udziału w internetowym systemie rozstrzygania sporów zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie w sprawie ODR) lub w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową na podstawie niemieckiej ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG).

22.3 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu lub umowy zawartej między stronami są lub staną się nieważne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałej części umowy. Nieobowiązujące punkty zostaną zastąpione przez przepisy ustawowe, jeżeli takie są.

DANE KONTAKTOWE

Healy International B.V. Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen Holandia MANAGER: Beryl Gout

BTW-ID: 858024068 Numer identyfikacji podatkowej: 69816875 Adres e-mail: contact.emea@healy.world Nr tel.: +31 507 995 084

Numer telefonu służy tylko do kwestii odstąpienia. W przypadku innych pytań prosimy o kontakt z Centrum pomocy.

Wersja: kwiecień 2023 r.

Scroll to Top