Nota prawna

Oficjalna nazwa: Healy International B.V.
Adres: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Beryl Gout
E-mail: contact@healy.world
Tel.: +31 507 995 084

BTW-ID: 858024068
Nr CCI: 69816875

Wyłączenie odpowiedzialności
1. Treści online

Autor zastrzega sobie prawo do zrzeczenia się odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Wyklucza się dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności względem autora, które dotyczą szkód materialnych lub szkód niematerialnych wynikających z używania lub zaprzestania używania zaprezentowanych informacji bądź z użycia nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, chyba że autor ewidentnie popełnił świadomy błąd lub dopuścił się rażącego zaniedbania. Żadna oferta nie jest wiążąca i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany fragmentów stron lub całej oferty bez oddzielnego informowania o tym w celu uzupełnienia oferty lub usunięcia jej tymczasowo lub permanentnie.

2. Strony referencyjne i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („linki”), za które autor nie odpowiada, odpowiedzialność będzie zachodzić tylko w przypadkach, w których autor treści wiedział o istnieniu treści bezprawnych oraz było technicznie możliwe i uzasadnione uniemożliwienie wykorzystania treści o charakterze bezprawnym. Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w momencie dodawania odniesienia do zewnętrznych stron nie było tam żadnych bezprawnych treści. Autor nie ma wpływu na bieżący i przyszły wygląd stron referencyjnych, ich zawartość czy autorów. Wobec tego autor wyraźnie odmawia związku z wszelkimi treściami na wszystkich zalinkowanych/powiązanych stronach, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Dotyczy to wszystkich odniesień zawartych we własnej ofercie internetowej oraz wpisów zewnętrznych w księgach gości, na forach dyskusyjnych czy listach mailingowych. W przypadku bezprawnych, nieprawidłowych lub niekompletnych treści, a zwłaszcza w przypadku szkód wynikających z użytkowania lub zaprzestania użytkowania takich informacji, odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na dostawcy treści na takiej stronie, a nie na osobie, która załączyła link do takiej strony.

3. Prawa autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do używanych grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów i tekstów, używać własnych grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów i tekstów lub używać grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów i tekstów nieobjętych prawami autorskimi. Wszystkie potencjalnie chronione przez stronę trzecią w witrynach nazwy marek i znaki handlowe są objęte stosownymi przepisami o znakach towarowych i podlegają prawom własności ich zarejestrowanych właścicieli. Sama wzmianka nie oznacza, że znaki towarowe nie są chronione prawami strony trzeciej! Prawa autorskie do materiałów stworzonych przez autora pozostają jego wyłączną własnością. Wszelkie powielanie lub używanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów i tekstów w publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźniej zgody autora jest zabronione.

4. Doniosłość prawna niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności

Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności ma być postrzegane jako część publikacji internetowej, do której użytkownik został przekierowany z tej strony. Jeśli jakieś fragmenty lub poszczególne sformułowania w tym tekście są lub okażą się nieważne w całości lub w części, nie ma to wpływu na treść i ważność pozostałych elementów niniejszego dokumentu.

Przewiń do góry

Choose your Country

Your Country

Europa