Colofon

Officiële naam: Healy International B.V.
Adres: Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen
CEO: Beryl Gout
E-mail: contact@healy.world
Telefoon: +31 507 995 084

Btw-nr.: 858024068
CCI-nr.: 69816875

Afwijzing van aansprakelijkheid
1. Online inhoud

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of immateriële aard die is veroorzaak door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie worden uitgesloten, tenzij de auteur niet opzettelijk of grof nalatig handelt. Alle aanbiedingen zijn niet bindend en vrijblijvend. De auteur behoud zich nadrukkelijk het recht voor om onderdelen van de pagina’s of het hele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging tijdelijk of permanent aan te vullen of te verwijderen.

2. Verwijzingen en links

Bij rechtstreekse of indirecte verwijzingen naar externe websites (“links”) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is alleen sprake van aansprakelijkheid in gevallen waarin de auteur van de inhoud kennis heeft van en het technische mogelijke en billijk zou zijn het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van plaatsing van de koppeling, er geen illegale inhoud op de pagina’s waarnaar gekoppeld wordt getoond werd. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud en het auteurschap van de gelinkte sites. Daarom distantieert zij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina’s die na het plaatsen van de koppeling werden gewijzigd. Dit geldt voor alles binnen het eigen internetaanbod en ook voor externe invoer in gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. De verantwoordelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortkomt uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar is verwezen, niet bij de degene die naar deze pagina’s heeft verwezen.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden en teksten te respecteren en om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden en teksten te gebruiken of om gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden en teksten. Alle op de website genoemde merknamen en handelsmerken die mogelijk door derden beschermd zijn, zijn onderhevig aan het toepasselijke handels- en eigendomsrecht van de geregistreerde eigenaars. Het simpelweg noemen van een handelsmerk impliceert niet dat deze niet beschermd zijn door rechten van derde partijen! De auteursrechten voor alle door de auteur gemaakte materialen blijven uitsluitend bij de auteur. Iedere verveelvoudiging van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicatie is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Juridische geldigheid van deze afwijzing van aansprakelijkheid

Deze vrijwaring moet worden beschouwd als onderdeel van de publicatie op internet die je naar deze pagina heeft doorverwezen. Als delen van of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen, dan blijven de overige delen van het document onverminderd geldig en van toepassing.

Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa