Künye

HEALY WORLD TURKEY MIKROFREKANS CIHAZLARI TIC. LTD. ŞTI
Kozyatağı Mah. Çardak Sk. Herti Plaza A1 Kadıköy / İstanbul
34742
Telefon:  +90 5459424486

Steur Id : 4610831694
BTW Kimliği: 858024068
CCI No: 69816875

Yasal sorumluluk sınırlaması
1. Çevrimiçi İçerik

Yazar, sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesinden sorumlu olmama hakkını saklı tutar. Sunulan bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından veya yanlış ve eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya maddi olmayan zararlarla ilgili yazara ait sorumluluk iddiaları, yazar açıkça kasıtlı veya yazarın ağır ihmal hatası olmadığı sürece reddedilir. Tekliflerin hiçbirisi bağlayıcı değildir ve yükümlülük taşımaz. Yazar, ek bir duyuru yapmaksızın, sayfaların bazı kısımlarını veya sunulanın tamamını geçici veya kalıcı olarak silmek ya da yayınlamak üzere değiştirme hakkını açıkça saklı tutar.

2. Referanslar ve Bağlantılar

Yazarın sorumluluğu dışında kalan harici İnternet sayfalarına (“bağlantılar”) doğrudan veya dolaylı referanslarda yasal sorumluluk, yalnızca içeriğin yazarının yasa dışı içeriklerden haberdar olduğu ve kullanımı engellemesinin teknik olarak mümkün ve akla yatkın olduğu durumlarda yürürlüğe girer. Yazar, bağlantı verilen sayfalarda yasa dışı içerik bulunmadığını bağlantı verildiği sırada açıkça beyan eder. Yazarın, bağlantılı/bağlantılı tarafların mevcut ve gelecekteki tasarımı, içeriği veya yazarlığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle, tüm bağlantılı/bağlı sayfaların bağlantı ayarından sonra değiştirilen içeriklerinden ilişiğini açıkça keser. Bu, sunulan tüm İnternet içerik seti ve referanslar için olduğu kadar, konuk defterlerindeki, tartışma forumlarındaki ve posta listelerindeki harici girişler için de geçerlidir. Yasa dışı, yanlış veya eksik içerikler ve özellikle bu tür bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan zararlar, bu sayfalara bağlantı veren kişiye değil, yalnızca bağlantı verilen sayfanın sağlayıcısına aittir.

3. Telif Hakkı ve Marka Kanunu

Yazar kullanılan grafiklerin, sesli belgelerin, video dizilerinin ve metinlerin telif haklarına saygı göstermeye; kendi grafiklerini, sesli belgelerini, video dizilerini ve metinlerini kullanmaya veya lisanssız grafikler, sesli belgeler, video dizileri ve metinler kullanmaya çaba göstermektedir. İnternet sitesindeki muhtemelen üçüncü taraflarca korunan marka adları ve ticari markaların tümü, geçerli ticari marka kanununun ve ilgili kayıtlı sahiplerin mülkiyet hakları hükümleridir. Sadece söz edilmesi, ticari markaların üçüncü taraf haklarıyla korunmadığı anlamına gelmez! Yazar tarafından oluşturulan herhangi bir materyalin telif hakkı yalnızca yazara aittir. Bu grafiklerin, ses belgelerinin, video dizilerinin ve metinlerin diğer elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılması veya kullanılması, yazarın açık izni olmadıkça yasaktır.

4. Bu sorumluluk sınırının yasal geçerliliği

Bu sorumluluk sınırlaması, bu sayfadan yönlendirildiğiniz internet yayınının bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin bölümleri veya ayrı ayrı açık ve kesin ifadeleri, belgenin geri kalan bölümlerine artık karşılık gelmiyorsa veya tamamen karşılık gelmiyorsa içerikleri ve geçerlilikleri etkilenmeden kalır.

Scroll to Top