Healy Coil

Frekanslar Kablosuz!

Biyoenerjik AlanınKablosuz Uyumlaştırılması

Kablolu elektrotların Healy ile kullanımını zor veya rahatsız bulduğunuz zamanlar olabilir. Bu gibi durumlarda, Healy frekanslarını artık kablosuz olarak iletmenizi sağlayan yeni Healy Coil’i kullanabilirsiniz!

Pratik ve Yenilikçi

Kuantum Potansiyel Frekansları (KPF) prensibine dayanan bobinler son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Individualized Microcurrent Frequency (IMF) [Kişiselleştirilmiş Mikroakım Frekansı] Healy programlarının Biyoenerjetik Alan’a (BEF) kablosuz iletimi için ideal bir araçtır!
Healy Coil, kablolu elektrotların yerine kullanmak için değil, onların tamamlayıcısıdır: Kablolu elektrotlar hem Biyoenerjetik Alanı etkilemek hem de fiziksel bedene mikroakım uygulamak için kullanılırken, Healy Coil yalnızca Healy IMF programları için kullanılabilir.

Healy Coil Nasıl Çalışır

Prensip: Quantum Potential Frequencies [Kuantum Potansiyel Frekansları] (QPF)

Dahi mucit ve fizikçi Nikola Tesla, diğer şeylerin yanı sıra AC’yi veya alternatif akım sistemini icat etmesiyle tanınır. Yaratıcılığının ve zamanının büyük bir bölümünü, mükemmel rezonans altında enerjinin ve bilginin uzun mesafeler boyunca kaybolmadan kablosuz iletiminin mümkün olduğunu gösteren deneyler için harcadı. Çalışmalarının neticesinde, o zamana dek bilinmeyen bir dalga türünün var olduğu sonucuna vardı.
Amerikalı kuantum fizikçisi David Bohm, 1959’da böyle bir etkiyi öngördü ve bu etki, çok geçmeden deneysel olarak kanıtlandı.

Aharonov-Bohm olarak adlandırılan bu etki, New Scientist dergisi tarafından Kuantum Dünyasının Yedi Harikasından biri olarak kabul edildi ve gizli kuantum alanlarının etkisini ortaya çıkardı

Bu Kuantum Potansiyel Frekansları, birbirini etkisiz hale getiren iki karşıt manyetik alandan kaynaklanır ve manyetik kuantum potansiyeli değişmeden kalır; bu Aharanov-Bohm etkisidir. Bu sayede Kuantum Potansiyel Frekansları (QPF), herhangi bir gerçek fiziksel enerji iletmeden biyolojik organizmalarla rezonansa girebilir. Bu şekilde frekanslar, Kuantum Potansiyel Frekansları üzerinden kablo kullanılmadan iletilebilir; saf bilgi titreşmektedir. Tesla ve Bohm’un araştırmalarına doğrudan bağlı olmaksızın, bizim görüş ve hipotezimize göre Healy Coil, benzer bir şekilde Kuantum Potansiyel Frekansları aracılığıyla Biyoenerjik Alana etki yapacak şekilde tasarlanmıştır.
Nikola Tesla, mucit ve fizikçi
David Bohm, kuantum fizikçisi

Uyarılar:

“Individualized Microcurrent Frequencies” (“IMF”) Healy World’ün tescilli bir teknolojisidir. Profesyonel kullanıcı deneyimlerine göre kullanıcı için en yüksek öneme sahip olduğu görülen frekanslara bir öncelik atamak için fiziksel bir gürültü üretecinden gelen verileri kullanır.

Individualized Microcurrent Frequency (IMF) programlarının süresi, frekansları, yoğunluğu, sıklığı, isimlendirilmesi ve açıklamaları, Nuno Nina ve diğer uzmanların pratik deneyimleriyle birlikte frekans modülasyonlu mikro akımın Biyoenerjetik Alan ile etkileşimine dair anlayışımıza dayanmaktadır. Bunlar, bağımsız çalışmalarla teyit edilmemiştir.

Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) programları, Biyoenerjetik Alanın uyumlanması aracılığıyla sıhhati desteklemek üzere tasarlanmış programlardır. Kontrollü ve rastgeleleştirilmiş katılımcı gruplarında kör olmayan önce/sonra anketleri gerçekleştirdik. Bu anketler, uygulama sonrasında katılımcıların sıhhat düzeyinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bunu, yaşam enerjisi akışı olarak adlandırdığımız ve geleneksel olarak chi (veya qi) ve prana olarak da bilinen Biyoenerjetik Alanın uyumlaştırılmasına bağlıyoruz. Bu durum, bağımsız çalışmalarla teyit edilmemiştir.

Healy cihazının sunduğu Individualized Microcurrent Frequency (IMF) programları tıbbi uygulamalar değildir. Bunlar herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu iyileştirmek, tedavi etmek, hafifletmek, teşhis etmek veya önlemek üzere tasarlanmamıştır. Programlarda kullanılan terimler, bu programların etkilerine dair kesin beyanlar olarak görülmemelidir.

Bu programların amacı, kullanıcıya uygulama seçeneklerini keşfetmesi için bir araç sağlamaktır. Healy programları, profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi yerine geçecek şekilde değerlendirilmemelidir. Bu tür tavsiyeleri her zaman nitelikli bir tıp uzmanından almalısın. Bir sağlık problemin varsa veya sağlık problemin olduğundan şüpheleniyorsan veya bir sağlık uzmanının bakımı altındaysan Healy’yi kullanmadan önce uzmanına danışmalısın. Healy’yi her zaman Kullanma Kılavuzuna uygun bir şekilde kullan.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Avrupa