Healy Coil

Frekanslar Kablosuz!

Biyoenerjik AlanınKablosuz Uyumlaştırılması

Kablolu elektrotların Healy ile kullanımını zor veya rahatsız bulduğunuz zamanlar olabilir. Bu gibi durumlarda, Healy frekanslarını artık kablosuz olarak iletmenizi sağlayan yeni Healy Coil’i kullanabilirsiniz!

Pratik ve Yenilikçi

Kuantum Potansiyel Frekansları (KPF) prensibine dayanan bobinler son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Individualized Microcurrent Frequency (IMF) [Kişiselleştirilmiş Mikroakım Frekansı] Healy programlarının Biyoenerjetik Alan’a (BEF) kablosuz iletimi için ideal bir araçtır!
Healy Coil, kablolu elektrotların yerine kullanmak için değil, onların tamamlayıcısıdır: Kablolu elektrotlar hem Biyoenerjetik Alanı etkilemek hem de fiziksel bedene mikroakım uygulamak için kullanılırken, Healy Coil yalnızca Healy IMF programları için kullanılabilir.

Healy Coil Nasıl Çalışır

Prensip: Quantum Potential Frequencies [Kuantum Potansiyel Frekansları] (QPF)

Dahi mucit ve fizikçi Nikola Tesla, diğer şeylerin yanı sıra AC’yi veya alternatif akım sistemini icat etmesiyle tanınır. Yaratıcılığının ve zamanının büyük bir bölümünü, mükemmel rezonans altında enerjinin ve bilginin uzun mesafeler boyunca kaybolmadan kablosuz iletiminin mümkün olduğunu gösteren deneyler için harcadı. Çalışmalarının neticesinde, o zamana dek bilinmeyen bir dalga türünün var olduğu sonucuna vardı.
Amerikalı kuantum fizikçisi David Bohm, 1959’da böyle bir etkiyi öngördü ve bu etki, çok geçmeden deneysel olarak kanıtlandı.

Aharonov-Bohm olarak adlandırılan bu etki, New Scientist dergisi tarafından Kuantum Dünyasının Yedi Harikasından biri olarak kabul edildi ve gizli kuantum alanlarının etkisini ortaya çıkardı

Bu Kuantum Potansiyel Frekansları, birbirini etkisiz hale getiren iki karşıt manyetik alandan kaynaklanır ve manyetik kuantum potansiyeli değişmeden kalır; bu Aharanov-Bohm etkisidir. Bu sayede Kuantum Potansiyel Frekansları (QPF), herhangi bir gerçek fiziksel enerji iletmeden biyolojik organizmalarla rezonansa girebilir.

Bu şekilde frekanslar, Kuantum Potansiyel Frekansları üzerinden kablo kullanılmadan iletilebilir; saf bilgi titreşmektedir. Tesla ve Bohm’un araştırmalarına doğrudan bağlı olmaksızın, bizim görüş ve hipotezimize göre Healy Coil, benzer bir şekilde Kuantum Potansiyel Frekansları aracılığıyla Biyoenerjik Alana etki yapacak şekilde tasarlanmıştır.

Nikola Tesla, mucit ve fizikçi

David Bohm,
kuantum fizikçisi

Uyarılar: 
Healy Coil ve Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) [Kişiselleştirilmiş Mikroakım Frekansı] programları tıbbi uygulamalar değildir. Hastalığı iyileştirme, tedavi etme, hafifletme, teşhis etme veya önleme amacı taşımazlar, onaylanmış bir kuruluş tarafından incelenmemişlerdir ve MDD/MDR kapsamındaki bir uygunluk değerlendirme prosedürünün parçası değillerdir.

Healy’nin Individualized Microcurrent Frequency (IMF) programları tıbbi uygulamalar değildir. Hastalığı iyileştirme, tedavi etme, hafifletme, teşhis etme veya önleme amacı taşımazlar, onaylanmış bir kuruluş tarafından incelenmemişlerdir ve MDD/MDR kapsamındaki bir uygunluk değerlendirme prosedürünün parçası değillerdir. Bu sayfalardaki bilgiler yalnızca referans ve eğitim amaçlıdır. Profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi yerine geçecek şekilde değerlendirilmemelidir. Bu tür tavsiyeleri her zaman nitelikli bir tıp uzmanından almalısınız.

Healy World, bu sayfalarda yer alan bilgileri güncel tutmaya çalışsa da bilgilerin doğruluğu, uygunluğu veya güncelliği ile ilgili hiçbir garanti veya güvence verilmez. Healy World, bu sayfalarda verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Tüm bilgiler “olduğu gibi” temelinde sunulur ve yorumlanması ve kullanılması sorumluluğu yalnızca kullanıcıya aittir.

Healy World, bu internet sitesine veya bu internet sitesinden bağlantı verilen diğer internet sitelerinin içeriğini doğrulamaz veya bunlarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Healy World, tıbbi danışma kurulunun tavsiyesi ile, Üyelerinin yalnızca kamuya dağıtılacak şirket materyallerinde yer alan savları ortaya sürmelerine izin verir. Herhangi bir savla ilgili sorularınız varsa lütfen şirketle iletişime geçin.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Avrupa