Important note:

Please note we have a regularly scheduled maintenance on Monday, October 2nd and the shop will be unavailable for several  hours from 9am CEST. Thank you for your patience!

Healy Coil

Frekvence bez kabelů!

Harmonizace bez

kabelůbioenergetického pole

Používání kabelových elektrod s Healy může být někdy nepříjemné nebo nepohodlné. V těchto situacích můžete nyní k přenosu frekvencí Healy bez kabelů použít novou Healy Coil!

Praktické a inovativní

Cívky, které využívají princip frekvencí kvantového potenciálu (QPF), se v posledních letech často používají. Jsou také ideálním médiem pro bezkabelový přenos programů Healy s individualizovanou frekvencí mikroproudu (IMF) do bioenergetického pole (BEF)! Healy Coil je spíše doplňkem jako náhradou za kabelové elektrody: Kabelové elektrody se používají na ovlivnění bioenergetického pole i na aplikaci mikroproudu na fyzické tělo; zatímco Healy Coil je možné použít pouze pro IMF programy Healy.

Jak Healy Coil funguje?

Princip: Frekvence kvantového potenciálu (QPF)

Geniální vynálezce a fyzik Nikola Tesla je obecně známý mimo jiné svým vynálezem systému střídavého proudu. Věnoval velkou část své tvořivosti a času experimentům, které prokázaly, že při dokonalé rezonanci je možný bezdrátový přenos energie a informací na velké vzdálenosti beze ztrát. Na základě výsledků dospěl k závěru o existenci dosud neznámého druhu vln. Americký kvantový fyzik David Bohm předpověděl takový jev v roce 1959 a nedlouho potom to bylo experimentálně dokázáno.

Tento Aharonovův–Bohmův jev byl časopisem New Scientist označen za jeden ze sedmi divů kvantového světa, který odhaluje vliv skrytých kvantových polí.

Tyto frekvence kvantového potenciálu pocházejí ze dvou opačných magnetických polí, které se navzájem ruší, přičemž magnetický kvantový potenciál zůstává nezměněn; toto je Aharonovův–Bohmův jev. Frekvence kvantového potenciálu (QPF) tak může rezonovat s biologickými organismy bez přenosu jakékoli skutečné fyzické energie. Tímto způsobem mohou být frekvence přenášeny přes frekvence kvantového potenciálu bez použití kabelů; čistá informace vibruje. Aniž by Healy Coil přímo souvisela s výzkumem Tesly a Böhma, je navržena tak, aby působila na bioenergetické pole prostřednictvím frekvence kvantového potenciálu podle našeho názoru a hypotézy podobným způsobem.

Nikola Tesla,
vynálezce a fyzik

David Bohm,
kvantový fyzik

Poznámka: Individualized Microcurrent Frequency („IMF“) je patentovaná technologie společnosti Healy World. Využívá data z generátoru fyzického ruchu k přiřazení priority frekvencím, které mají podle profesionálních uživatelských zkušeností pro uživatele největší význam.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) značky Healy jsou navrženy tak, aby posilovaly pohodu prostřednictvím harmonizace bioenergetického pole. Provedli jsme nezaujaté průzkumy před a po v kontrolovaných a randomizovaných skupinách účastníků. Z těchto průzkumů vyplývá, že po aplikaci se účastníci cítili lépe. Přičítáme to harmonizaci bioenergetického pole, které označujeme jako tok energie života, tradičně nazývaný také čchi (nebo qi) a prána. Toto nebylo potvrzeno nezávislými studiemi.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) používané zařízením Healy nejsou určeny k použití ve zdravotnictví. Nejsou určeny k léčbě, ošetřování, zmírňování, diagnostice nebo prevenci jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního stavu. Pojmy použité v programech nepředstavují prohlášení o jejich účincích. Účelem programů je poskytnout uživateli nástroj pro zkoumání možností aplikace.

Programy zařízení Healy se nedají považovat za náhradu odborného lékařského poradenství, diagnostiky nebo léčby. Takovéto poradenství bys měl(a) vždy vyhledat u kvalifikovaného lékařského odborníka. Pokud máš podezření na konkrétní lékařskou diagnózu nebo ji máš potvrzenou, případně pokud jsi v péči zdravotnického odborníka, měl(a) bys před použitím zařízení Healy tuto záležitost probrat se svým lékařem. Zařízení Healy vždy používej v souladu s návodem k použití.

Přejít nahoru