Healy Coil

Frekvence bez kabelů!

Harmonizace bez kabelůbioenergetického pole

Používání kabelových elektrod s Healy může být někdy nepříjemné nebo nepohodlné. V těchto situacích můžete nyní k přenosu frekvencí Healy bez kabelů použít novou Healy Coil!

Praktické a inovativní

Cívky, které využívají princip frekvencí kvantového potenciálu (QPF), se v posledních letech často používají. Jsou také ideálním médiem pro bezkabelový přenos programů Healy s individualizovanou frekvencí mikroproudu (IMF) do bioenergetického pole (BEF)!
Healy Coil je spíše doplňkem jako náhradou za kabelové elektrody: Kabelové elektrody se používají na ovlivnění bioenergetického pole i na aplikaci mikroproudu na fyzické tělo; zatímco Healy Coil je možné použít pouze pro IMF programy Healy.

Jak Healy Coil funguje?

Princip: Frekvence kvantového potenciálu (QPF)

Geniální vynálezce a fyzik Nikola Tesla je obecně známý mimo jiné svým vynálezem systému střídavého proudu. Věnoval velkou část své tvořivosti a času experimentům, které prokázaly, že při dokonalé rezonanci je možný bezdrátový přenos energie a informací na velké vzdálenosti beze ztrát. Na základě výsledků dospěl k závěru o existenci dosud neznámého druhu vln.
Americký kvantový fyzik David Bohm předpověděl takový jev v roce 1959 a nedlouho potom to bylo experimentálně dokázáno.

Tento Aharonovův–Bohmův jev byl časopisem New Scientist označen za jeden ze sedmi divů kvantového světa, který odhaluje vliv skrytých kvantových polí.

Tyto frekvence kvantového potenciálu pocházejí ze dvou opačných magnetických polí, které se navzájem ruší, přičemž magnetický kvantový potenciál zůstává nezměněn; toto je Aharonovův–Bohmův jev. Frekvence kvantového potenciálu (QPF) tak může rezonovat s biologickými organismy bez přenosu jakékoli skutečné fyzické energie.

Tímto způsobem mohou být frekvence přenášeny přes frekvence kvantového potenciálu bez použití kabelů; čistá informace vibruje. Aniž by Healy Coil přímo souvisela s výzkumem Tesly a Böhma, je navržena tak, aby působila na bioenergetické pole prostřednictvím frekvence kvantového potenciálu podle našeho názoru a hypotézy podobným způsobem.

Nikola Tesla, vynálezce a fyzik

David Bohm,
kvantový fyzik

Poznámky: 
Healy Coil a programy individualizované frekvence mikroproudu Healy (IMF) nejsou aplikacemi vhodnými pro lékařské použití. Nejsou určeny k léčbě, ošetření, zmírnění, diagnostice ani prevenci onemocnění, nebyly prověřeny oznámeným subjektem a nepodléhají postupu posuzování shody podle MDD/MDR.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) značky Healy nejsou aplikacemi vhodnými pro lékařské použití. Nejsou určeny k léčbě, ošetření, zmírnění, diagnostice ani prevenci onemocnění, nebyly prověřeny oznámeným subjektem a nepodléhají postupu posuzování shody podle MDD/MDR. Informace na těchto stránkách slouží pouze pro referenční a vzdělávací účely. Nedá se považovat za náhradu odborného lékařského poradenství, diagnostiky nebo léčby. Takovéto poradenství byste vždy měli vyhledat u kvalifikovaného lékařského odborníka.

I když se Healy World snaží udržovat informace uvedené na těchto stránkách aktuální, neposkytuje se žádna záruka ohledně přesnosti, vhodnosti nebo včasnosti informací. Healy World nenese odpovědnost za žádní ztráty či škody vzniklé v důsledku použití informací uvedených na těchto stránkách. Všechny informace se poskytují „tak, jako jsou“ a zodpovědnost za jejich interpretaci a použití nese výhradně uživatel.

Healy World neschvaluje obsah jiných webových stránek, na které tyto stránky odkazují ani které odkazují na tyto stránky, ani nenese za ně odpovědnost.

Healy World na základě doporučení Rady pro lékařské poradenství dovoluje svým členům tvrdit pouze to, co je obsaženo ve firemních materiálech určených k veřejnému šíření. V případě jakýchkoli tvrzení, ke kterým máte dotazy, se obraťte na společnost.

Přejít na začátek

Choose your Country

Your Country

Evropa