HealAdvisor Search

Váš osobní průvodce světem fitness a pohody

Modulární systém pro vaši pohodu

Najděte si program Healy pro vaše potřeby

Pomocí našich odborných databází získáte doporučení programů Individualised Microcurrent Frequency (IMF) zařízení Healy, které podporují vaše životní cíle a pohodu Neustále se přidávají do služby HealAdvisor Cloud; rozsáhlá databáze je neustále rozšiřována o nejnovější informace o frekvencích.

Odborná databáze HealAdvisor

Srdce a mozek systému

Popisuje komplexní vztahy mezi následujícími oblastmi
Špatné zdraví
Čakry
Látky
Markery
Meridiány
Potraviny
Emoce
Orgány
Pohoda

HealAdvisor Search je inteligentní síťový systém. Identifikuje témata, která jsou pro vás relevantní, a najde vhodný IMF program Healy pro (téměř) každý vyhledávací dotaz, který zadáte. Jeho samoučící algoritmy zpracovávají dotazy a data do optimalizovaných výsledků vyhledávání, které se časem stávají stále přesnějšími. Zjistěte více o HealAdvisor Cloud

Individuální požadavky na odborníky v rámci aplikace

Ve vzácném případě, že funkce HealAdvisor Search nemůže okamžitě poskytnout řešení, můžete požádat odborníky sítě HealAdvisor o individuální pomoc přímo z aplikace.

HealAdvisor Search
v kostce

Spolehlivá doporučení

Srdcem a mozkem systému HealAdvisor Search je odborná databáze. Popisuje složité vztahy mezi špatným zdravím, čakrami, látkami, markery, meridiány, jídlem, emocemi pohody a orgány. Na základě této rozsáhlé databáze dostanete doporučení IMF programů Healy pro (téměř) každý vyhledávací dotaz.

*HealAdvisor® je obchodní známkou Healy International AG

Poznámky:
Obsah zobrazený v aplikaci HealAdvisor nepředstavuje lékařské poradenství, jež může poskytovat pouze zdravotnický odborník. Programy Healy a ostatní rady jsou doporučení, která závisejí na informacích zadaných uživatelem. Pokud máte podezření na konkrétní zdravotní stav nebo jej máte potvrzený, případně pokud jste v péči zdravotnického odborníka, měli byste před dodržováním zmíněných doporučení záležitost probrat se svým praktickým lékařem. V zájmu vašeho bezpečí jsou všechny osobní údaje nahrané do cloudu HealAdvisor šifrovány.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) značky Healy nejsou aplikacemi vhodnými pro lékařské použití. Nejsou určeny k léčbě, ošetření, zmírnění, diagnostice ani prevenci onemocnění, nebyly prověřeny oznámeným subjektem a nepodléhají postupu posuzování shody podle MDD/MDR. Informace na těchto stránkách slouží pouze pro referenční a vzdělávací účely. Nedá se považovat za náhradu odborného lékařského poradenství, diagnostiky nebo léčby. Takovéto poradenství byste vždy měli vyhledat u kvalifikovaného lékařského odborníka.

I když se Healy World snaží udržovat informace uvedené na těchto stránkách aktuální, neposkytuje se žádna záruka ohledně přesnosti, vhodnosti nebo včasnosti informací. Healy World nenese odpovědnost za žádní ztráty či škody vzniklé v důsledku použití informací uvedených na těchto stránkách. Všechny informace se poskytují „tak, jako jsou“ a zodpovědnost za jejich interpretaci a použití nese výhradně uživatel.

Healy World neschvaluje obsah jiných webových stránek, na které tyto stránky odkazují ani které odkazují na tyto stránky, ani nenese za ně odpovědnost.

Healy World na základě doporučení Rady pro lékařské poradenství dovoluje svým členům tvrdit pouze to, co je obsaženo ve firemních materiálech určených k veřejnému šíření. V případě jakýchkoli tvrzení, ke kterým máte dotazy, se obraťte na společnost.

Přejít na začátek

Choose your Country

Your Country

Evropa