Digital Nutrition App

Digital Nutrition®Vzorec aplikace

Objevte vzorec aplikace Digital Nutrition Application (zkratka: DNA*): Vyvážená výživa ze správných potravin a harmonizace bioenergetické oblasti pomocí programů Individualized Microcurrent Frequency (IMF) zařízení Healy mohou lépe posílit vaši pohodu než nadměrné užívání výživových doplňků.

Co mi nabízí Digital Nutrition App?

72 IMF programů
vztahující se na témata jako jsou vlasy, výkon atd.

Díky předplatnému HealAdvisor Digital Nutrition** můžete dostávat aktuální informace o nejlepších IMF programech pro harmonizaci vašeho bioenergetického pole.

Tvorba nákupních seznamů pro potravinové produkty

Tvorba nákupních seznamů pro potravinové produkty

Digital Nutrition App

Aplikace HealAdvisor Digital Nutrition doporučuje programy IMF DNA* zařízení Healy, které obsahují rezonanční frekvence pro jednotlivé vitaminy a minerály pro harmonizaci bioenergetického pole.
Kromě toho identifikuje důležité látky, které podporují vaši pohodu.

Funkce Vyhledávání a Asistent

Aplikace HealAdvisor Digital Nutrition využívá data ze služby HealAdvisor Cloud k identifikaci vašeho osobního dietního profilu prostřednictvím funkce asistenta a vyhledávání, aby nalezla vhodná doporučení programu IMF zařízení Healy. Díky měsíčnímu předplatnému budete mít tato doporučení neustále aktualizována.
Asistent HealAdvisor používá jednoduchý dotazník: váš typ výživy, alergie a vaše specifické cíle v oblasti zdraví.

Nákupní seznam

Doporučení týkající se potravin, které by vyhovovaly vašim programům Digital Nutrition IMF Healy, které můžete dát do svého nákupního seznamu. Tyto potraviny jsou pro vás speciálně vybrány podle vašeho typu výživy a vámi uvedených alergií.

HealAdvisor Digital Nutrition App ve zkratce

Aplikace HealAdvisor Digital Nutrition doporučuje programy Healy IMF DNA* pro harmonizaci vašeho bioenergetického pole prostřednictvím snadno použitelných funkcí asistenta a vyhledávání a poskytuje doporučení pro potraviny, které vyhovují vašim programům Digital Nutrition IMF Healy.

* „DNA“ značí „Digital Nutrition App“ a nesmí se zaměňovat s genetickým testováním, které společnost Healy neposkytuje.
* Digital Nutrition® je obchodní známkou Healy International AG
** Vaše předplatné se každý měsíc automaticky obnoví. Předplatné můžete před obnovením zrušit a vyhnout se tak poplatku za další měsíc.

Poznámka: Vaše předplatné bude zpoplatněno měsíčně, což bude uvedeno na stránce platby. Předplatné se automaticky obnoví a měsíční poplatek vám bude účtován ve stejný den v měsíci jako váš nákup, pokud jste jej ve vašem účtu na našich webových stránkách před tímto datem nezrušili. Máte právo zrušit jakékoli nebo všechna vaše předplatné a vaše zrušení nabude účinnosti k datu příští měsíční fakturace.

Poznámky:
Obsah zobrazený v aplikaci Digital Nutrition App (zkráceně ,DNA‘) nepředstavuje lékařské poradenství, jež může poskytovat pouze zdravotnický odborník. Zobrazené látky, potraviny a programy Healy jsou doporučení, která závisejí na informacích zadaných uživatelem. Pokud máte podezření na konkrétní nesnášenlivosti potravin, alergie, deficience nebo zdravotní stavy nebo je máte potvrzené, případně pokud vám praktický lékař doporučil nějakou doplňkovou životosprávu, měli byste před dodržováním zmíněných doporučení záležitost probrat se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým odborníkem.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) značky Healy nejsou aplikacemi vhodnými pro lékařské použití. Nejsou určeny k léčbě, ošetření, zmírnění, diagnostice ani prevenci onemocnění, nebyly prověřeny oznámeným subjektem a nepodléhají postupu posuzování shody podle MDD/MDR. Informace na těchto stránkách slouží pouze pro referenční a vzdělávací účely. Nedá se považovat za náhradu odborného lékařského poradenství, diagnostiky nebo léčby. Takovéto poradenství byste vždy měli vyhledat u kvalifikovaného lékařského odborníka.

I když se Healy World snaží udržovat informace uvedené na těchto stránkách aktuální, neposkytuje se žádna záruka ohledně přesnosti, vhodnosti nebo včasnosti informací. Healy World nenese odpovědnost za žádní ztráty či škody vzniklé v důsledku použití informací uvedených na těchto stránkách. Všechny informace se poskytují „tak, jako jsou“ a zodpovědnost za jejich interpretaci a použití nese výhradně uživatel.

Healy World neschvaluje obsah jiných webových stránek, na které tyto stránky odkazují ani které odkazují na tyto stránky, ani nenese za ně odpovědnost.

Healy World na základě doporučení Rady pro lékařské poradenství dovoluje svým členům tvrdit pouze to, co je obsaženo ve firemních materiálech určených k veřejnému šíření. V případě jakýchkoli tvrzení, ke kterým máte dotazy, se obraťte na společnost.

Přejít na začátek

Choose your Country

Your Country

Evropa