Aplikacja Digital Nutrition

Digital Nutrition® Formuła aplikacji

Poznaj formułę aplikacji Digital Nutrition (Digital Nutrition Application, w skrócie DNA): Zgodnie z naszym doświadczeniem zbilansowana dieta bazująca na odpowiednich składnikach odżywczych oraz harmonizacji pola bioenergetycznego dzięki programom spersonalizowanych częstotliwości mikroprądów (IMF) może pomóc Ci poprawić samopoczucie w większym stopniu niż nadmierne poleganie na suplementach.

Uwaga: Digital Nutrition® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Healy International AG.

Co zapewnia mi aplikacja Digital Nutrition?

72 programy IMF obejmujące zagadnienia takie jak odprężenie, wydolność organizmu itp.

Subskrypcja aplikacji HealAdvisor Digital Nutrition** umożliwia bieżące śledzenie aktualności dotyczących najlepszych programów Healy IMF do harmonizacji pola bioenergetycznego.

Tworzenie listy zakupów spożywczych.

Aplikacja Digital Nutrition

Aplikacja HealAdvisor Digital Nutrition* rekomenduje odpowiednie programy Healy IMF DNA*, które zawierają częstotliwości rezonujące z poszczególnymi substancjami do harmonizacji pola bioenergetycznego. Ponadto rekomenduje żywność, która dobrze wpływa na samopoczucie.

Funkcja wyszukiwania i asystenta

Aplikacja HealAdvisor Digital Nutrition wykorzystuje dane z chmury HealAdvisor w celu zidentyfikowania profilu dietetycznego poprzez funkcję wyszukiwania i asystenta, aby znaleźć odpowiednie rekomendacje programów Healy IMF. Miesięczna subskrypcja gwarantuje aktualizację tych zaleceń na bieżąco.

Asystent HealAdvisor wykorzystuje prostą ankietę z pytaniami o typ odżywiania i nadwrażliwości pokarmowe.

Lista zakupów

Zalecenia dotyczące produktów spożywczych odpowiednich do programów Digital Nutrition Healy IMF, które warto uwzględnić na swojej liście zakupów. Są to specjalnie dobrane produkty spożywcze zależne od typu odżywiania oraz nadwrażliwości podanych w ankiecie.

Aplikacja HealAdvisor Digital Nutrition w skrócie

Aplikacja HealAdvisor Digital Nutrition rekomenduje programy Healy IMF DNA* do harmonizacji pola bioenergetycznego dzięki funkcji wyszukiwania, a poza tym zaleca żywość odpowiednią do Twoich programów Digital Nutrition Healy IMF.

* „DNA” to akronim od aplikacji Digital Nutrition i należy odróżnić go od testów genetycznych, którymi Healy się nie zajmuje.
** Twoja subskrypcja będzie odnawiana automatycznie co miesiąc. Możesz anulować subskrypcję przed terminem jej odnowienia, aby uniknąć naliczenia opłat za kolejny miesiąc.

Uwaga: Twoja subskrypcja będzie naliczania w trybie miesięcznym, co będzie widoczne na stronie kasy. Subskrypcje odnawiają się automatycznie, a comiesięczna opłata jest naliczana tego dnia miesiąca, w którym nastąpił pierwszy zakup, chyba że użytkownik anuluje subskrypcję na swoim koncie na naszej stronie przed tą datą. Masz prawo anulować każdą oddzielnie lub wszystkie swoje subskrypcje, a anulowanie będzie obowiązywało od następnego okresu rozliczeniowego.

Uwaga: Treści wyświetlane przez aplikację Digital Nutrition (w skrócie DNA*) nie stanowią porady medycznej, której udzielić może jedynie osoba z wykształceniem medycznym. Substancje, produkty spożywcze i programy IMF Healy służące do harmonizacji pola bioenergetycznego stanowią jedynie zalecenia zależne od danych wprowadzonych przez użytkownika. Jeśli podejrzewasz u siebie nietolerancję pokarmową, alergię, niedobory lub chorobę / zaburzenia zdrowotne lub jeśli lekarz zalecił Ci przejście na dietę specjalistyczną, przed zastosowaniem się do tych zaleceń zasięgnij porady lekarza lub specjalisty ds. zdrowia.

*„DNA” to akronim od Digital Nutrition App i należy odróżnić go od testów genetycznych, którymi Healy się nie zajmuje.

„Individualized Microcurrent Frequencies (IMF)” to zastrzeżona technologia należąca do Healy World. Wykorzystuje dane z fizycznego generatora szumu, aby przypisać priorytet częstotliwościom, które według doświadczenia profesjonalistów mają największe znaczenie dla użytkownika.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) Healy zostały opracowane, aby wspierać dobre samopoczucie przez harmonizację pola bioenergetycznego. Przeprowadziliśmy otwarte ankiety przed/po w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Wyniki ankiet wskazują, że samopoczucie uczestniczących osób było lepsze po zastosowaniu programu. Przypisujemy to harmonizacji pola bioenergetycznego, które określamy jako przepływ energii życiowej, tradycyjnie nazywanej również Chi (lub Qi) albo praną. Nie zostało to potwierdzone przez niezależne badania.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) w urządzeniu Healy nie są przeznaczone do zastosowań medycznych. Ich zadaniem nie jest leczenie, terapia, łagodzenie czy diagnostyka chorób lub stanów medycznych ani zapobieganie im. Terminy używane w tych programach nie stanowią oświadczeń o ich działaniu. Celem tych programów jest zapewnienie użytkownikowi narzędzia do odkrywania opcji aplikacji.

Programów Healy nie należy traktować jako odpowiednika profesjonalnej porady medycznej, diagnozy czy terapii. Takich porad udzielają wykwalifikowane osoby z wykształceniem medycznym. Jeśli podejrzewasz, że cierpisz na jakąś chorobę lub jesteś pod opieką lekarza bądź innego specjalisty ds. zdrowia, zasięgnij jego porady przed zastosowaniem Healy. Zawsze używaj Healy zgodnie z instrukcją użytkowania.

Scroll to Top