Healy Coil

Frequenties zonder kabels!

Kabelloze harmoniseringvan het bio-energetische veld

Het gebruik van kabelelektroden met je Healy kan soms onhandig of lastig zijn. In zulke situaties kun je nu de nieuwe Healy Coil gebruiken om Healy-frequenties uit te zenden zonder kabels!

Praktisch en innovatief

De laatste jaren wordt veel gebruikgemaakt van coils die zijn gebaseerd op het principe van kwantumpotentiaalfrequenties (QPF). Deze zijn tevens een ideale manier voor de kabelloze overdracht van geïndividualiseerde microstroomfrequentieprogramma’s (IMF-programma’s) van Healy naar het bio-energetisch veld (BEF)!
De Healy Coil is eerder een aanvulling op, dan een vervanging voor de kabelelektroden: Kabelelektroden worden gebruikt voor zowel het beïnvloeden van het bio-energetisch veld als voor het toepassen van microstroom op het fysieke lichaam; terwijl de Healy Coil alleen kan worden gebruikt voor de Healy IMF-programma’s.

Hoe de Healy Coil werkt

Het principe: Kwantumpotentiaalfrequenties (QPF)

De geniale uitvinder en fysicus Nikola Tesla is algemeen bekend door onder andere de uitvinding van wisselstroom. Hij besteedde veel van zijn tijd en creativiteit aan experimenten die aantonen dat bij perfecte resonantie, verliesvrije draadloze overdracht van energie en informatie over lange afstanden mogelijk is. Op basis van de resultaten leidde hij het bestaan af van een tot dan toe onbekende soort golven.
De Amerikaanse kwantumfysicus David Bohm voorspelde een dergelijk effect in 1959 en niet lang daarna werd het door middel van experimenten bewezen.

Dit Aharonov-Bohm-effect werd door het tijdschrift New Scientist aangewezen als een van de zeven wonderen van de kwantumwereld, waarmee het effect van verborgen kwantumvelden aan het licht komt.

Deze kwantumpotentiaalfrequenties zijn afkomstig van twee tegengestelde magnetische velden die elkaar opheffen, waarbij de magnetische kwantumpotentiaal niettemin onveranderd blijft (het Aharanov-Bohm-effect). Kwantumpotentieelfrequenties (QPF) kunnen dus resoneren met biologische organismen zonder werkelijke fysieke energie over te dragen. Op die manier kunnen frequenties via kwantumpotentiaalfrequenties worden overgebracht zonder kabels te gebruiken; pure informatie bestaat uit trillingen. Zonder een directe samenhang met het onderzoek van Tesla en Bohm, is de Healy Coil ontworpen om op een soortgelijke manier via kwantumpotentiaalfrequenties effecten uit te oefenen op het bio-energetische veld, naar onze mening en hypothese.
Nikola Tesla, uitvinder en natuurkundige
David Bohm, kwantumfysicus

Opmerking:
‘Individualized Microcurrent Frequencies'(‘IMF’) is een gepatenteerde technologie van Healy World. De technologie gebruikt de gegevens van een fysische geluidsgenerator om een prioriteit toe te kennen aan frequenties die volgens professionele gebruikerservaringen het meest relevant blijken te zijn voor de gebruiker.

De duur, frequenties, intensiteit, namen en beschrijvingen van de Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programma’s zijn gebaseerd op de praktische ervaring van Nuno Nina en andere experts alsmede ons begrip met betrekking tot de interactie van de frequentie gemoduleerde microstroom met het bio-energetische veld. Deze gegevens zijn niet bevestigd door onafhankelijk onderzoek.

De Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programma’s zijn ontworpen om algemeen welzijn te bevorderen door harmonisatie van het bio-energetische veld. Wij hebben niet-blinde voor/na-enquêtes gehouden bij gecontroleerde en willekeurige groepen deelnemers. Deze enquêtes suggereren dat het welbevinden van deelnemers na de toepassing hoger was. Wij schrijven dit toe aan de harmonisatie van het bio-energetische veld, dat we de energiestroom van het leven noemen, traditioneel ook chi (of qi) en prana genoemd. Dit is niet bevestigd door onafhankelijk onderzoek.

De Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programma’s van het Healy-apparaat zijn geen medische applicaties. Ze zijn niet bedoeld om een ziekte of medische indicatie te genezen, behandelen, verzachten, diagnosticeren of voorkomen. De begrippen die worden gebruikt in de programma’s vertegenwoordigen geen verklaringen over hun effecten.

Het doel van de programma’s is de gebruiker te voorzien van een hulpmiddel om toepassingsmogelijkheden te verkennen. Healy-programma’s mogen niet worden beschouwd als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Je moet voor dit soort adviezen altijd een erkende arts raadplegen. Als je een medische indicatie hebt of vermoedt dat je deze hebt, of als je in behandeling bent bij een arts, moet je je arts raadplegen voordat je gebruik gaat maken van Healy. Volg altijd de gebruiksaanwijzing bij gebruik van je Healy.

Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa