Healy Coil

Frequenties zonder kabels!

Kabelloze harmoniseringvan het bio-energetische veld

Het gebruik van kabelelektroden met je Healy kan soms onhandig of lastig zijn. In zulke situaties kun je nu de nieuwe Healy Coil gebruiken om Healy-frequenties uit te zenden zonder kabels!

Praktisch en innovatief

De laatste jaren wordt veel gebruikgemaakt van coils die zijn gebaseerd op het principe van kwantumpotentiaalfrequenties (QPF). Deze zijn tevens een ideale manier voor de kabelloze overdracht van geïndividualiseerde microstroomfrequentieprogramma’s (IMF-programma’s) van Healy naar het bio-energetisch veld (BEF)!
De Healy Coil is eerder een aanvulling op, dan een vervanging voor de kabelelektroden: Kabelelektroden worden gebruikt voor zowel het beïnvloeden van het bio-energetisch veld als voor het toepassen van microstroom op het fysieke lichaam; terwijl de Healy Coil alleen kan worden gebruikt voor de Healy IMF-programma’s.

Hoe de Healy Coil werkt

Het principe: Kwantumpotentiaalfrequenties (QPF)

De geniale uitvinder en fysicus Nikola Tesla is algemeen bekend door onder andere de uitvinding van wisselstroom. Hij besteedde veel van zijn tijd en creativiteit aan experimenten die aantonen dat bij perfecte resonantie, verliesvrije draadloze overdracht van energie en informatie over lange afstanden mogelijk is. Op basis van de resultaten leidde hij het bestaan af van een tot dan toe onbekende soort golven.
De Amerikaanse kwantumfysicus David Bohm voorspelde een dergelijk effect in 1959 en niet lang daarna werd het door middel van experimenten bewezen.

Dit Aharonov-Bohm-effect werd door het tijdschrift New Scientist aangewezen als een van de zeven wonderen van de kwantumwereld, waarmee het effect van verborgen kwantumvelden aan het licht komt.

Deze kwantumpotentiaalfrequenties zijn afkomstig van twee tegengestelde magnetische velden die elkaar opheffen, waarbij de magnetische kwantumpotentiaal niettemin onveranderd blijft (het Aharanov-Bohm-effect). Kwantumpotentieelfrequenties (QPF) kunnen dus resoneren met biologische organismen zonder werkelijke fysieke energie over te dragen.

Op die manier kunnen frequenties via kwantumpotentiaalfrequenties worden overgebracht zonder kabels te gebruiken; pure informatie bestaat uit trillingen. Zonder een directe samenhang met het onderzoek van Tesla en Bohm, is de Healy Coil ontworpen om op een soortgelijke manier via kwantumpotentiaalfrequenties effecten uit te oefenen op het bio-energetische veld, naar onze mening en hypothese.

Nikola Tesla, uitvinder en natuurkundige

David Bohm,
kwantumfysicus

Opmerkingen: 
De Healy Coil en de geïndividualiseerde microstroomfrequentieprogramma’s (IMF-programma’s) van Healy zijn geen medische applicaties. Deze zijn niet bedoeld om ziekten te genezen, te behandelen, te verlichten, te diagnosticeren of te voorkomen, ze zijn niet getest door een aangemelde instantie en maken geen deel uit van een conformiteitsbeoordelingsprocedure overeenkomstig de MDD/MDR.

De Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programma’s van de Healy zijn geen medische applicaties. Deze zijn niet bedoeld om ziekten te genezen, te behandelen, te verlichten, te diagnosticeren of te voorkomen, ze zijn niet getest door een aangemelde instantie en maken geen deel uit van een conformiteitsbeoordelingsprocedure overeenkomstig de MDD/MDR. De informatie op deze pagina’s is alleen bedoeld voor referentie- en educatiedoeleinden. Het apparaat mag niet worden beschouwd als een vervanging voor advies, diagnose of behandeling door een medische professional. Je moet voor dergelijke adviezen altijd contact opnemen met een gekwalificeerde medische professional.

Hoewel Healy World ernaar streeft om de informatie op deze pagina’s actueel te houden, wordt er geen garantie gegeven aangaande de juistheid, geschiktheid of actualiteit van de informatie. Healy World is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of eventuele schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze pagina’s. Alle informatie wordt aangeboden zoals deze in werkelijkheid is (“as is”) en de verantwoordelijkheid voor de interpretatie en het gebruik ervan ligt uitsluitend bij de gebruiker.

Healy World onderschrijft de inhoud van andere websites die van of aan deze website gekoppeld zijn niet en is er niet voor verantwoordelijk.

Healy World staat, op advies van haar medische adviesraad, toe dat haar Leden alleen zaken kunnen beweren die in het publiekelijk verkrijgbare bedrijfsmateriaal vermeld staan. Neem contact op met het bedrijf over beweringen waarover je vragen hebt.

Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa