Digital Nutrition appen

Digital Nutrition®appformeln

Upptäck formeln för Digital Nutrition Application (DNA*): Enligt vår erfarenhet kan ett balanserat näringsintag från rätt livsmedel och harmonisering av det bioenergetiska fältet med Healy-program med Individualized Microcurrent Frequency (IMF) göra större skillnad för ditt välmående än en övertro på kosttillskott.

Observera: Digital Nutrition® är ett registrerat varumärke som tillhör Healy International AG.

Vad kan Digital Nutrition-appen erbjuda mig?

72 IMF-program som innefattar ämnen som avkoppling, prestation, etc.

En prenumeration på HealAdvisor Digital Nutrition** håller dig uppdaterad om de bästa Healy IMF-programmen för att harmonisera ditt bioenergetiska fält.

Skapa inköpslistor för livsmedel.

Skapa inköpslistor för livsmedel.

Digital Nutrition-appen

HealAdvisor Digital Nutrition-appen rekommenderar Healy IMF DNA*-program som innehåller resonansfrekvenser för enskilda substanser för att harmonisera ditt bioenergetiska fält.
Dessutom rekommenderar den livsmedel som stöder ditt välbefinnande.

Sökfunktion och assistent

HealAdvisor Digital Nutrition-appen använder data från HealAdvisor-molnet för att identifiera din personliga kostprofil genom assistenten och sökfunktionen för att hitta lämpliga Healy IMF-programrekommendationer. Genom din månadsprenumeration kan rekommendationerna uppdateras kontinuerligt.
HealAdvisor-assistenten använder ett enkelt frågeformulär: din näringstyp och sådant du är känslig för.

Inköpslista

Rekommendationer för livsmedel som passar dina Digital Nutrition Healy IMF-program som du kan lägga till på inköpslistan. Dessa livsmedel väljs ut särskilt för dig enligt din näringstyp och uppgivna allergier.

Översikt av HealAdvisor Digital Nutrition-appen

HealAdvisor Digital Nutrition-appen rekommenderar Healy IMF DNA*-program för harmonisering av ditt bioenergetiska fält genom en sökfunktion, och ger dig rekommendationer för livsmedel som passar dina Digital Nutrition Healy IMF-program.

* ”DNA” står för Digital Nutrition App och ska inte misstas för gentester, vilket inte tillhandahålls av Healy.
** Prenumerationen förnyas automatiskt varje månad. Du kan avbryta din prenumeration före förnyelsedatumet för att inte bli debiterad för kommande månad.

Obs! Ditt abonnemang betalas genom en månadsavgift som visas på betalningssidan. Abonnemang förnyas automatiskt och du blir debiterad månadsavgiften samma dag i månaden som ditt inköp sker, om inte du säger upp abonnemanget på ditt konto eller vår webbplats före detta datum. Du har rätt att säga upp alla abonnemang och uppsägningarna träder i kraft från och med efterföljande månads debiteringsdatum.

Obs:

Innehållet som visas av Digital Nutrition-appen (förkortat ”DNA”*) utgör inte medicinska råd, som endast kan ges av legitimerad vårdpersonal. De ämnen, livsmedel och Healy-program för Individualized Microcurrent Frequency för harmonisering av det bioenergetiska fältet som visas är rekommendationer som baseras på användarinput. Om du har eller misstänker att du har överkänslighet mot livsmedel, allergier, brister eller medicinska tillstånd, eller om användning av kosttillskott har rekommenderats av vårdpersonal, bör du konsultera en läkare eller annan vårdpersonal innan du följer dessa rekommendationer.

* ”DNA” står för ”Digital Nutrition App” och ska inte förväxlas med genetiska tester, som inte tillhandahålls av Healy. ”Individualized Microcurrent Frequencies” (”IMF”) är en egenutvecklad teknik från Healy World. Den använder data från en fysisk brusgenerator för att tilldela en prioritet till frekvenser som enligt erfarenhet från professionella användare har den högsta relevansen för användaren. Varaktigheten, frekvenserna, intensiteten, förekomsten, namngivningen och beskrivningarna av Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen baseras på Nuno Ninas och andra experters praktiska erfarenheter och vår förståelse av interaktionen mellan frekvensmodulerad mikroström och det bioenergetiska fältet. De har inte bekräftats av oberoende studier.

Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen är utformade för att främja välbefinnande genom harmonisering av det bioenergetiska fältet. Vi har genomfört oblindade före/efter-undersökningar i kontrollerade och randomiserade deltagargrupper. Dessa undersökningar tyder på att deltagarnas välbefinnande var högre efter tillämpningen. Detta tillskriver vi till harmoniseringen av det bioenergetiska fältet, som vi brukar benämna livets energiflöde, även traditionellt kallat chi (eller qi) och prana. Detta har inte bekräftats av oberoende studier.

Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen i Healy-enheten är inte medicinska tillämpningar. De är inte avsedda att bota, behandla, lindra, diagnostisera eller förebygga sjukdomar eller medicinska tillstånd. Begreppen som används i programmen utgör inte utsagor om deras verkan. Programmens syfte är att ge användaren ett verktyg för att utforska tillämpningsalternativ.

Healy-program ska inte ses som en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Rådfråga alltid kvalificerad vårdpersonal. Om du är eller misstänker att du är drabbad av ett medicinskt tillstånd, eller om du får behandling av läkare, bör du rådgöra med denne innan du använder Healy. Använd alltid din Healy enligt bruksanvisningen.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa