Digital Nutrition appen

Digital Nutrition®appformeln

Upptäck formeln för Digital Nutrition Application (kortform: DNA*): Balanserat näringsintag från rätt livsmedel och harmonisering av det bioenergetiska fältet med Healy-program med individanpassade mikroströmfrekvenser (IMF) kan göra större skillnad för ditt välmående än övertro på kosttillskott.

Vad kan Digital Nutrition-appen erbjuda mig?

72 IMF-program
på områden såsom hår, prestationer etc.

En prenumeration på HealAdvisor Digital Nutrition** håller dig uppdaterad om de bästa Healy IMF-programmen för att harmonisera ditt bioenergetiska fält.

Skapa inköpslistor för livsmedel.

Skapa inköpslistor för livsmedel.

Digital Nutrition-appen

HealAdvisor Digital Nutrition-appen rekommenderar Healy IMF DNA*-program som innehåller resonansfrekvenser för enskilda vitaminer och mineraler för att harmonisera ditt bioenergetiska fält.
Dessutom identifierar den viktiga ämnen för ditt välbefinnande.

Sökfunktion och assistent

HealAdvisor Digital Nutrition-appen använder data från HealAdvisor-molnet för att identifiera din personliga kostprofil genom assistenten och sökfunktionen för att hitta lämpliga Healy IMF-programrekommendationer. Genom din månadsprenumeration kan rekommendationerna ständigt uppdateras.
HealAdvisor-assistenten använder ett enkelt frågeformulär: din näringstyp, allergier och dina specifika hälsomål.

Inköpslista

Rekommendationer för livsmedel som passar dina Digital Nutrition Healy IMF-program som du kan lägga till på inköpslistan. Dessa livsmedel väljs ut särskilt för dig enligt din näringstyp och uppgivna allergier.

Översikt av HealAdvisor Digital Nutrition-appen

HealAdvisor Digital Nutrition-appen rekommenderar Healy IMF DNA*-program för harmonisering av ditt bioenergetiska fält genom en användarvänlig assistent och sökfunktion och ger dig rekommendationer för livsmedel som passar dina Digital Nutrition Healy IMF-program.

* ”DNA” står för Digital Nutrition App och ska inte misstas för gentester, vilket inte tillhandahålls av Healy.
* Digital Nutrition® är ett varumärke som tillhör Healy International AG.
** Prenumerationen förnyas automatiskt varje månad. Du kan avbryta din prenumeration före förnyelsedatumet för att inte bli debiterad för kommande månad.

Obs! Ditt abonnemang betalas genom en månadsavgift som visas på betalningssidan. Abonnemang förnyas automatiskt och du blir debiterad månadsavgiften samma dag i månaden som ditt inköp sker, om inte du säger upp abonnemanget på ditt konto eller vår webbplats före detta datum. Du har rätt att säga upp alla abonnemang och uppsägningarna träder i kraft från och med efterföljande månads debiteringsdatum.

Obs!
Innehållet som visas av Digital Nutrition-appen (DNA som kortform*) utgör inte medicinska råd, som endast kan ges av legitimerad vårdpersonal. De ämnen, livsmedel och Healy-program som visas är rekommendationer utifrån användarens information. Om du har eller misstänker att du har livsmedelsintoleranser, allergier, brister eller sjukdomar eller om vårdpersonal har rekommenderat tillskott bör du rådgöra med en läkare eller annan vårdpersonal innan du följer rekommendationerna.

Healy Individualized Microcurrent Frequency-program (IMF) är inte medicinska appar. Avsikten är inte att de ska bota, behandla, lindra, diagnosticera eller förhindra sjukdom, de har inte heller underställts någon granskning av ett anmält organ och är inre del av någon process där överensstämmelsen värderas för MDD/MDR. Informationen på dessa sidor tillhandahålls som referens och endast i utbildningssyfte. Den ska inte användas istället för råd, diagnos eller behandling av läkare. Du bör alltid rådfråga kvalificerad vårdpersonal.

Healy World strävar efter att se till att informationen på dessa sidor alltid är aktuell, men vi kan inte garantera att informationen är korrekt, lämplig eller tidsmässigt korrekt. Healy World ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår från användning av informationen som tillhandahålls på dessa sidor. All information presenteras ”i befintligt skick” och ansvaret för hur den tolkas och används ligger enbart på användaren.

Healy World rekommenderar inte och tar inget ansvar för innehåll på andra webbplatser som länkas till eller från denna webbplats.

Healy World utgår från råden från sina medicinska rådgivare och tillåter endast att medlemmarna använder sig av uttalanden som finns i företagets material för offentlig distribution. Kontakta företaget om du har frågor om uttalanden.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa