HealAdvisor® Search

Din personlige guide til trening og velvære.

Et modulært system for ditt velvære

Finn de rette Healy-programmene du trenger

Ved å bruke våre ekspertdatabaser får du anbefalinger fra Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmer fra Healy som støtter dine livsmål og velvære. De blir kontinuerlig lagt til HealAdvisor Cloud og den omfattende databasen utvides kontinuerlig med den nyeste kunnskapen om frekvenser.

HealAdvisor -ekspertdatabase

Hjertet og hjernen til systemet

Beskriver de komplekse forholdene blant
Markører Meridianer
Velvære Følelser
Næringsstoffer Chakras
Matvarer

HealAdvisor Search er et intelligent nettverkssystem. Det identifiserer emnene som er relevante for deg og finner et passende Healy IMF-program for (nesten) alle søk du gjør. Dets algoritmer behandler spørsmål og data for å gi optimale søkeresultater som over tid blir mer og mer nøyaktige. Lær mer om HealAdvisor Cloud

Individuelle forespørsler til eksperter via appen

I det sjeldne tilfellet at HealAdvisor Search ikke umiddelbart kan gi en løsning, kan du gjøre en individuell forespørsel til ekspertene fra HealAdvisor nettverk direkte fra appen.

HealAdvisor Search
i et nøtteskall

Pålitelige anbefalinger

Hjertet og hjernen til HealAdvisor Search er ekspertdatabasen. Den beskriver de komplekse forholdene mellom chakraer, næringsstoffer, markører, meridianer, matvarer, følelser og velvære. Basert på denne enorme databasen får du anbefalinger fra Healy IMF-programmer for (nesten) alle søkeord.

*HealAdvisor® er et varemerke for Healy International AG

Merknad:

Innholdet som vises av HealAdvisor-appen er ikke ment som medisinsk råd eller anbefaling, noe som bare kan gis av en medisinsk fagperson. Individualized Microcurrent Frequency Healy-programmer er kun ment for harmonisering av det bioenergetiske feltet. Hvis du har eller mistenker at du har en medisinsk tilstand, eller hvis du er under behandling av helsepersonell, bør du konsultere legen din før du følger disse anbefalingene. Alle personlige data som lastes opp til HealAdvisor Cloud krypteres for å verne om personvernet ditt.

«Individualized Microcurrent Frequencies» («IMF») er en proprietær teknologi fra Healy World. Den bruker dataene fra en fysisk støykilde for å prioritere frekvenser som profesjonell brukererfaring tilsier har høyeste relevans for brukeren. Varigheten, frekvensene, intensiteten, frekvensen, navngivningen og beskrivelsene av Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmene er basert på den praktiske erfaringen til Nuno Nina og andre eksperter og vår forståelse av samspillet mellom frekvensmodulert mikrostrøm og det bioenergetiske feltet. De er ikke bekreftet av uavhengige studier.

Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmene er utviklet for å støtte velvære gjennom harmonisering av det bioenergetiske feltet. Vi har gjennomført ublindede før/etter-undersøkelser i kontrollerte og randomiserte deltakergrupper. Disse undersøkelsene tyder på at deltakernes velvære var høyere etter applikasjonen. Vi tilskriver dette harmoniseringen av det bioenergetiske feltet, som vi omtaler som livets energiflyt, tradisjonelt også kalt chi (eller qi) og prana. Dette er ikke bekreftet av uavhengige studier.

Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmene til Healy-enheten er ikke medisinske applikasjoner. De er ikke ment å kurere, behandle, dempe, diagnostisere eller forhindre noen sykdom eller medisinsk tilstand. Begrepene som brukes i programmene utgjør ikke utsagn om deres effekter. Formålet med programmene er å gi brukeren et verktøy for å utforske applikasjonsalternativer.

Healy-programmer bør ikke behandles som en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Du bør alltid rådføre deg med en kvalifisert lege for slike råd. Hvis du har, eller mistenker at du kan ha, en medisinsk tilstand, eller hvis du er under behandling av helsepersonell, bør du konsultere legen din før du bruker Healy. Bruk alltid din Healy i henhold til bruksanvisningen.

Rull til toppen

Choose your Country

Your Country

Europa