Upptäck
Healy Watch

Lär känna din kropp med Healy Watch

Avgör din balans mellan kropp, sinne och själ

Med Healy Watch blir Healy ett slutet feedbacksystem för kropp och knopp. Den mäter din bioenergetiska status genom en analys av BRA (bioenergetisk rytmanalys) och HRV (pulsvariation), snabbt och enkelt. Med Healy Watch kan du övervaka statusen för ditt bioenergetiska fält.

Vad är Healy Watch?

Kompakt, praktisk och innovativ: Healy Watch är mer än bara ett vanligt aktivitetsarmband eller en smartklocka. Den är en viktig del i Healy Worlds produktfamilj och ett värdefullt tillskott till Healy – en viktig byggsten i ett nytt och revolutionerande system för välmående och balans! Den kan användas separat eller anslutas till en Healy genom Healy Watch Connector-modulen.

Healy Watch Connector Module

Healy Watch* mäter och rekommenderar Healy-program med Individualized Microcurrent Frequency (IMF) för dig när som helst genom Healy Watch Connector-modulen*. Den här modulen kan analysera mätdata för att hitta de frekvenser som hjälper dig att harmonisera ditt bioenergetiska fält.

Healy är ett varumärke som tillhör Healy International AG.
*Kräver månadsprenumeration som automatiskt förnyas varje månad. Du kan avbryta ditt abonnemang före förnyelsedatumet för att inte bli debiterad för kommande månad.

Healy Watch

Digital Nutrition® IMF-program

Dessa IMF-program innehåller resonansfrekvenser för enskilda substanser som bidrar till att harmonisera ditt bioenergetiska fält utifrån en utvärdering av dina parametrar genom Healy Watch.

Digital Nutrition® är ett varumärke som tillhör Healy International AG.

Dessutom erbjuder Healy Watch dig följande funktioner

Organklockan

Healy Watch-organklockan ger alltid rätt Healy IMF Meridian-program för det organ som är aktivt vid den aktuella tiden på dagen för att bidra till att harmonisera det bioenergetiska fältet enligt traditionell kinesisk kunskap.

Healy-funktioner för träning och hälsa

  • Healy IMF-programrekommendation
  • Healy 7-dagars IMF-programschema
  • Andningsövningar
  • Varning vid stillasittande livsstil
  • Aktivitetsregistrering: steg, avstånd, kaloriförbrukning, aktiv tid, dagligt mål, 10 sporter: löpning, cykling, gym, vandring, basket, fotboll, badminton, tennis, dans, yoga och annat

Healy Watch

Kroppsnära teknik med livsstilsfunktioner

Healy Watch är en klocka med automatisk synkronisering och hög precision. Du kan läsa inkommande meddelanden, t.ex. telefonsamtal, sms, WhatsApp, WeChat och Facebook. Dessutom finns följande funktioner: vibrationsalarm, musikreglage, telefonhittare, och timer.

Hitta program

Utvärderingen av parametrar som registrerats genom Healy Watch används för rekommendationer för Healy IMF-program för att harmonisera ditt bioenergetiska fält.

Healy Watch

Tekniska data

4′ 6″ * 0′ 9″ * 4′ 9″, 1,06 oz, Bluetooth 4.2 Skärm: 0,96 tums TFT Material: PC och ABS, svart Laddning: USB, laddningstid 1,5 timmar Batteritid: 3–7 dagar Minne: 30 dagars historik i hårdvaran Programuppdatering: OTA (trådlös)

Översikt av Healy Watch

Healy Watch ansluts med Bluetooth och hjälper dig att förstå din kropp. Healy Watch Connector-modulen rekommenderar rätt Healy IMF-program för att harmonisera ditt bioenergetiska fält. Upplev vetenskapliga algoritmer för frekvensmätning av bioenergetisk rytm, träning, sömn, andning och livsstilsrelaterade ämnen.

Obs! Ditt abonnemang betalas genom en månadsavgift som visas på betalningssidan. Abonnemang förnyas automatiskt och du blir debiterad månadsavgiften samma dag i månaden som ditt inköp sker, om inte du säger upp abonnemanget på ditt konto eller vår webbplats före detta datum. Du har rätt att säga upp alla abonnemang och uppsägningarna träder i kraft från och med efterföljande månads debiteringsdatum.

Obs:

Healy Watch är avsedd att bidra till vitalitet och välmående och är inte avsedd för medicinsk rådgivning, som endast kan ges av legitimerad vårdpersonal. De fysiska mätvärden som visas på Healy Watch och i Healy Watch-appen är utformade för att hjälpa dig att utveckla sundare vanor och nå dina tränings- och hälsomål samt vägleda dig när du använder programmen i din Healy-enhet. Healys program med Individualized Microcurrent Frequency är endast avsedda för att harmonisera det bioenergetiska fältet. Vi hävdar inte att avläsningar från Healy Watch eller Healy Watch-appen motsvarar diagnoser om huruvida medicinska tillstånd föreligger eller inte.

”Individualized Microcurrent Frequencies” (”IMF”) är en egenutvecklad teknik från Healy World. Den använder data från en fysisk brusgenerator för att tilldela en prioritet till frekvenser som enligt erfarenhet från professionella användare har den högsta relevansen för användaren. Varaktigheten, frekvenserna, intensiteten, förekomsten, namngivningen och beskrivningarna av Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen baseras på Nuno Ninas och andra experters praktiska erfarenheter och vår förståelse av interaktionen mellan frekvensmodulerad mikroström och det bioenergetiska fältet. De har inte bekräftats av oberoende studier.

Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen är utformade för att främja välbefinnande genom harmonisering av det bioenergetiska fältet. Vi har genomfört oblindade före/efter-undersökningar i kontrollerade och randomiserade deltagargrupper. Dessa undersökningar tyder på att deltagarnas välbefinnande var högre efter tillämpningen. Detta tillskriver vi till harmoniseringen av det bioenergetiska fältet, som vi brukar benämna livets energiflöde, även traditionellt kallat chi (eller qi) och prana. Detta har inte bekräftats av oberoende studier.

Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen i Healy-enheten är inte medicinska tillämpningar. De är inte avsedda att bota, behandla, lindra, diagnostisera eller förebygga sjukdomar eller medicinska tillstånd. Begreppen som används i programmen utgör inte utsagor om deras verkan.

Programmens syfte är att ge användaren ett verktyg för att utforska tillämpningsalternativ. Healy-program ska inte ses som en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Rådfråga alltid kvalificerad vårdpersonal. Om du är eller misstänker att du är drabbad av ett medicinskt tillstånd, eller om du får behandling av läkare, bör du rådgöra med denne innan du använder Healy. Använd alltid din Healy enligt bruksanvisningen.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa