Important note:

Please note we have a regularly scheduled maintenance on Monday, October 2nd and the shop will be unavailable for several  hours from 9am CEST. Thank you for your patience!

Zásady ochrany osobních údajů pro nezávislé členy programu Healy World

Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů vás informují o tom, jaké osobní údaje zpracovává společnost Healy International B.V. (dále jen „HEALY WORLD“, „my“, „nás“) v souvislosti s vaším členstvím jako Independent Healy World Member (dále jen „IHWM“).

Společnost HEALY WORLD dodržuje obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) a zohledňuje jeho základní principy, když uvažuje o důvěře členů a ochraně osobních údajů, které jsou základem našeho podnikání.

 1. Správce údajů

Společnými správci pro zpracování vašich osobních údajů jsou:

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806
9728 Groningen
Nizozemsko
contact@healy.world

a

Healy World GmbH
Isaac-Fulda-Allee 1
55124 Mainz
Německo
contact@healy.world

Společná odpovědnost se vztahuje na všechny činnosti zpracování. Správci jsou vůči vám jako subjektu údajů společně odpovědní za zákonnost společného zpracování údajů. Příslušní správci údajů se dohodli, že budou poskytovat informace o ochraně údajů požadované podle čl. 12 a násl. GDPR mezi sebou a zpřístupní je subjektům údajů transparentním a snadno dostupným způsobem. Pokud chcete uplatnit práva, na která máte nárok podle čl. 15 až 22 GDPR, pokud jde o společné zpracování vašich osobních údajů správcem údajů, vystupuje jako hlavní kontaktní osoba pověřenec pro ochranu osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené můžete práva, která vám náleží v souvislosti se společným zpracováním vašich osobních údajů, uplatnit také přímo u každého jednotlivého správce.

Pověřence pro ochranu osobních údajů správce údajů můžete kontaktovat na poštovní adrese.

Healy World GmbH
-Pověřenec pro ochranu osobních údajů-
Isaac-Fulda-Allee 1
55124 Mainz
Německo
nebo na e-mailu dpo@healy.world

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, k tomu, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje popsané v těchto Zásadách, k vašim volbám a právům týkajícím se takového používání, nebo pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedené e-mailové adrese.

 1. Účely a právní základ zpracovávání údajů

V následujícím textu vás informujeme o podrobnostech zpracování osobních údajů v souvislosti s vaším členstvím jako Independent Healy World Member. Pokud je mezi společností HEALY WORLD a vámi uzavřena smlouva, musíte poskytnout pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro zahájení a plnění smlouvy nebo které jsme ze zákona povinni shromažďovat. Bez těchto údajů jsme obvykle nuceni odmítnout uzavření smlouvy nebo provedení objednávky nebo nemůžeme již existující smlouvu plnit a případně ji musíme ukončit.

2.1 Shromažďování osobních údajů pro uzavření tvého členství v HEALY

Abychom mohli dokončit členství jako Independent Healy World Member, shromažďujeme od vás následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Pohlaví
 • Adresa, kontaktní údaje
 • Datum narození, rodinný stav
 • Jazyk
 • Průkaz totožnosti
 • Název společnosti
 • E-mailová adresa, heslo
 • Daňové číslo, číslo sociálního pojištění, registrační číslo
 • Bankovní údaje externí elektronické peněženky (iPayout).

Shromažďování údajů slouží k navázání, realizaci a ukončení našeho obchodního vztahu, jakož i k průběžné správě. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Vaše osobní údaje budou zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • správa členství v organizaci HEALY WORLD;
 • zpracování dodávek/objednávek;
 • zasílání reklamních a informačních materiálů;
 • pořádání školení, webinářů a interních akcí;
 • zpracování plateb a poplatků;
 • provádění plateb daňovým úřadům a oznamování příjmů daňovým úřadům.

Údaje budou uchovávány až do ukončení smluvního vztahu. Pokud existují obchodní a daňové lhůty pro uchovávání, může být doba uchovávání až 10 let.

Automaticky můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb (ISP), odkazující/výstupní stránky, operační systém, datum/čas, vaše aktivita na webových stránkách a/nebo údaje o toku kliknutí, a to například pro účely analýzy trendů, správy webových stránek, zlepšování funkce a obsahu webových stránek a prosazování našich podmínek. Ke shromažďování těchto údajů používáme standardní internetové technologie, jako jsou soubory cookie, webové majáky, přehrávání relací / snímání obrazovky a podobné technologie. Více informací o souborech cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie v zápatí našich webových stránek HEALY WORLD.

Můžeme také shromažďovat přesné informace o vaší poloze, například GPS souřadnice vašeho mobilního zařízení, informace o telefonní věži a/nebo signálech Wi-Fi. HEALY WORLD může tyto informace použít k personalizaci
vaší zkušenosti v souvislosti s používáním webových stránek a back office. Pokud nechcete, aby HEALY WORLD shromažďoval a používal vaše konkrétní geolokační údaje, můžete ve svém zařízení nebo prohlížeči vypnout funkce sledování polohy. Za tímto účelem zkontrolujte nastavení výrobce zařízení.

2.2 Shromažďování osobních údajů během vašeho členství v HEALY

Pokud jste se zaregistrovali jako IHWM, používáme informace, které o vás shromažďujeme, k různým účelům, včetně následujících:

 • komunikace ohledně vašeho účtu v back office nebo vašich transakcí;
 • pomoc IHWM při hledání sponzorů;
 • změny našich zásad a další administrativní záležitosti, které je třeba dodržovat;
 • poskytování propagačních informací, relevantního obsahu, průzkumů a dalších materiálů týkajících se školení, propagačních akcí a událostí;
 • zlepšování našich produktů, služeb a procesů;
 • zajištění souladu s naším Compensation Plan;
 • zajištění souladu s pravidly chování, podnikovými směrnicemi a pravidly a platnými zákony;
 • ochrana, prosazování nebo obrana práva, soukromí, bezpečnosti nebo majetku HEALY WORLD a ostatních.

HEALY WORLD nebo jím pověřené třetí strany vás mohou pro tyto účely kontaktovat přímo telefonicky, e-mailem, přes WhatsApp, Telegram, Messenger nebo jiným způsobem.

Vaše údaje můžeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k následujícím účelům: abychom vám mohli poskytovat služby; abychom mohli plnit další oprávněné obchodní potřeby, například udržovat správné fungování prodejního a marketingového plánu; abychom mohli plnit naše povinnosti týkající se dodržování předpisů a právních povinností, řešit spory a vymáhat
naše dohody, včetně dohody IHWM, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.3 Shromažďování osobních údajů při používání HEALY back office

Nabízíme vám možnost přihlásit se jako IHWM prostřednictvím naší back office. Při použití možnosti přihlášení budou zpracovány osobní údaje předané v průběhu procesu (např. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, heslo, název člena, bankovní údaje eWallet/iPayout). Bez zpracování těchto údajů není využití back office pro IHWM možné.

2.4 Předávání údajů v genealogii

Jako IHWM budou vaše osobní údaje (jméno, kontaktní údaje, title, objem a statistiky prodeje atd.) poskytnuty vašim sponzorům, aby jim pomohly v rozvoji jejich Healy World business. Díky tomu vám mohou sponzoři poskytovat personalizovanější služby, informovat vás o propagačních akcích a speciálních nabídkách a vzdělávat vás v oblasti našich vzdělávacích platforem HEALY WORLD. Sponzoři, kteří obdrží vaše informace, jsou vázáni podmínkami smlouvy IHWM a zásadami ochrany osobních údajů v ní obsaženými. Někteří z těchto sponzorů se mohou nacházet v zemích, které neposkytují stejnou nebo podobnou ochranu údajů jako vaše země. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Jako IHWM budou vaše osobní údaje (jméno, příjmení) zpřístupněny potenciálním zákazníkům v e-shopu, aby podpořili rozšíření vašeho podnikání v oblasti ZDRAVÉHO SVĚTA, když zadají vaše číslo doporučení. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem provádění předsmluvních opatření.

Na základě vašeho souhlasu mohou být vaše údaje (jméno, title, kontaktní údaje) zobrazeny celé genealogii v back office. Toto sdílení dat slouží k lepší komunikaci a zejména k větší motivaci podnikajících jednotlivců. Tyto údaje může sdílet také naše zákaznická podpora v případě požadavků od vašich osob v nadřazené nebo podřazené linii. Toto zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, které můžete kdykoli odvolat v back office.

2.5 Použití údajů pro reklamní účely, newsletter

HEALY WORLD zpracovává vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních e-mailů týkajících se funkčnosti oblasti pro členy Independent Member a vašeho členství jako Independent Member. Tyto e-maily nepředstavují reklamu a jsou zasílány za účelem průběžného řízení obchodního vztahu na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pokud jste s tím souhlasili, můžeme vám navíc zasílat přizpůsobený newsletter, abychom vás informovali o speciálních propagačních akcích, událostech, webinářích a produktech HEALY WORLD. Může se přitom zdůrazňovat vaše jméno, title a zvláštní úspěchy. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat v back office a odhlásit se z jeho odběru. Odvolání můžete oznámit také kliknutím na odkaz obsažený v každém e-mailu s newsletterem.

Pokud jste s tím souhlasili, můžeme vaše jméno, podobiznu, title a zvláštní úspěchy zdůraznit v našem newsletteru nebo digitálních publikacích. Tyto pocty můžeme také sdílet na našich oficiálních kanálech sociálních médií (Facebook, Instagram atd.). Svůj souhlas můžete kdykoli s účinky do budoucna v back office odvolat.

Pokud jste s tím souhlasili, můžeme vás také požádat o účast v konkrétních průzkumech týkajících se našich produktů, abyste se s námi mohli podělit o své reference. Tyto reference mohou být zveřejněny jak interně, tak v externích médiích (Facebook, Instagram, webové stránky atd.). Svůj souhlas můžete v back office kdykoli odvolat.

 1. Příjemci vašich osobních údajů

HEALY WORLD bude vaše osobní údaje zveřejňovat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení našeho obchodního vztahu nebo pro ochranu oprávněných zájmů společnosti HEALY WORLD. HEALY využívá k plnění smlouvy a poskytování služeb externí poskytovatele služeb, jako jsou poskytovatelé hostingových služeb, poskytovatelé platebních služeb a poskytovatelé přepravních služeb. Pokud tito poskytovatelé služeb působí jako zpracovatelé pro HEALY WORLD, byly uzavřeny samostatné smlouvy o zpracování objednávek, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů zákazníků. Pro provoz oblasti pro členy Independent Member využíváme služeb společnosti Jia, Inc, 203 Park Plaza Dr, Suite 250, Vancouver, WA 98684, Spojené státy americké („Jenkon“), která působí jako náš zpracovatel. Společnost Jenkon nám poskytuje software potřebný k provozu.

K předání údajů do třetích zemí (tj. zemí, které nepatří do Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru) může dojít, pokud je to nezbytné pro poskytování služeb, vyžaduje to zákon nebo jste nám k tomu dali souhlas. Kromě toho můžeme vaše osobní údaje předávat také zpracovatelům ve třetích zemích.

Upozorňujeme, že ne ve všech třetích zemích je úroveň ochrany údajů uznána Evropskou komisí jako odpovídající. V případě předávání údajů do třetích zemí, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, se před předáním ujistíme, že u příjemce existuje odpovídající úroveň ochrany údajů (např. tím, že se s příjemcem dohodneme na tzv. standardních smluvních doložkách Evropské unie) nebo že naši uživatelé udělili svůj výslovný souhlas.

 1. Doba uchovávání

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné k dosažení příslušných účelů zpracování údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu nebo využíváte naše služby, budeme vaše údaje zpracovávat po dobu, která je nezbytná pro plnění příslušné smlouvy nebo poskytování příslušné služby, případně po dobu trvání záručních nebo garančních lhůt.

Při používání některých aplikací ve vaší back office můžeme uchovávat údaje o používání pro účely interní analýzy a záložní kopie po velmi omezenou dobu pro určité vstupy, např. pro posílení bezpečnosti.  Jakmile související zájem přestane existovat (např. odstraněním chyby), ihned poté odstraníme i tyto údaje.

 1. Práva subjektů údajů

Pokud jste obyvatelem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP), můžete mít za určitých okolností určitá práva na ochranu údajů, jako například

 • Právo na přístup: Máte právo získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, a obdržet kopii těchto údajů.
 • Právo na opravu: Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na opravu.
 • Právo na omezení zpracování: Toto právo zahrnuje omezení použití nebo způsobu použití. Toto právo je omezeno na konkrétní případy a existuje zejména tehdy, když: (a) údaje jsou nepřesné; (b) zpracování je protiprávní a vy vznesete námitku vůči výmazu; (c) údaje již nepotřebujeme, ale vy tyto údaje potřebujete za účelem prosazení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo na vymazání: Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud neexistuje povinnost jejich uchovávání. Právo na vymazání není právem bez výjimky. Máme například právo pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění našich právních povinností nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na přenositelnost údajů: Toto právo předpokládá, že vaše osobní údaje předáme, pokud je to technicky možné, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu pro vaše vlastní účely.
 • Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním, máte právo jej kdykoli odvolat. Takové odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.
 • Právo na stížnost: Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s nařízením o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

Právo vznést námitku: Z důvodů souvisejících s vaší osobní situací máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování prováděno ve veřejném zájmu nebo na základě rovnováhy zájmů, včetně profilování. V případě vaší námitky přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, nebo pokud zpracování vašich osobních údajů není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování; to platí i pro vytváření profilů, pokud se na ně tato opatření přímého marketingu vztahují.

Vezměte prosím na vědomí, že před odpovědí na takové žádosti vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti. Na vaši žádost nebudeme moci odpovědět ani vám poskytnout osobní údaje, pokud nebudeme moci ověřit vaši totožnost nebo vaše oprávnění podat žádost a potvrdit, že se osobní údaje týkají vás. Pokud nebudeme schopni ověřit vaši totožnost, vyhrazujeme si právo vaši žádost odmítnout.

 1. Shromažďování a používání informací od dětí

Webové stránky nejsou určeny pro děti.  Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí a webové stránky nejsou určeny pro děti.  Pokud zjistíme, že nám osobní údaje poskytlo dítě mladší 18 let, tyto osobní údaje co nejdříve vymažeme nebo zničíme.

 1. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit. Pokud provedeme změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, zveřejníme aktualizované oznámení v naší back office. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy znamená vaše další používání našich služeb po zveřejnění změn váš souhlas s těmito změnami.

Doufáme, že vám tyto informace pomohly uplatnit vaše práva. Pokud máte zájem o podrobnější informace o zásadách ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Stav zásad ochrany osobních údajů: 1. 11. 2022

Přejít nahoru