Important note:

Please note we have a regularly scheduled maintenance on Monday, October 2nd and the shop will be unavailable for several  hours from 9am CEST. Thank you for your patience!

Zobrazuji všechny 3 výsledky

 • Healy Gold Edition


  Přístroj se nesmí používat v případě, že se v oblasti aplikace nacházejí kovová cizí tělesa, v případě přítomnosti kardiostimulátorů nebo implantovaných defibrilátorů, neboť hrozí krvácení nebo embolie. Použití nesmí být prováděno na oblasti kůže, které byly léčeny radioterapeuticky nebo mají senzorickou poruchu, nebo pokud má uživatel horečku.
  • Terapie není vhodná pro těhotné ženy
  • Terapie není vhodná pro osoby s epilepsií
  • Přístroj není určen osobám s kardiostimulátorem nebo srdečním onemocněním
  • Neaplikuj elektrody na poškrábaná místa, místa s vyrážkou nebo poraněními.
  • Elektrody neumisťuj přímo na oči, na ústa, na přední část krku (zejména na krční dutinu), na hrudník a horní část zad nebo přes srdce.
  • Vyber oblast bez ochlupení, lézí nebo jizev, kožních laloků nebo trčících kostí; udržuj vzdálenost od kovových implantátů.
  • Zamýšlení uživatelé jsou dospělé osoby
  [healy-more] Bezpečnostní upozornění
  • Uchovávej tento přístroj mimo dosah dětí.
  • Neponořuj jej.
  • Nepoužívej přístroj během řízení nebo obsluhy těžkých strojů. Po proceduře může být schopnost řídit a obsluhovat těžké stroje snížená.
  • Přístroj nabíjej pouze pomocí dodaného kabelu ze zásuvky USB s napětím 5 V DC a maximálním proudem 2500 mA.
  • V případě závady kontaktuj výrobce. Jakékoliv pokusy o opravu mají za následek zneplatnění záruky.
  • Neopatrné zacházení s kabelem může mít za následek úraz v důsledku zakopnutí anebo uškrcení.
  • Nepoužívej v prostředí, kde jsou přítomny vznětlivé plyny nebo zvýšená koncentrace kyslíku.
  • Pokud na kontaktních místech elektrod dojde k podráždění, alergické reakci nebo pálení, zastav proceduru, sejmi elektrody a kontaktuj nás. Při používání zařízení a proudů vyšších než 4 mA dávej pozor.
  • Dbej na to, aby výstupní konektory směřovaly vždy k zemi. Předejdeš tak poškození přístroje vodou nebo tekutinami.
  • Neumisťuj elektrody na hrudník, mohlo by to způsobit fibrilaci komor.
  • Přístroj je určen k používání jen v místnostech.
  • Přístroj musí být uchováván a přepravován jen za podmínek popsaných v tomto návodu.
  • Nepoužívej přístroj na místech s regulovaným režimem, např. JIP v nemocnicích, v letadlech či na místech, kde platí zákaz používání mobilních telefonů.
  • Přístroj nemá žádné život udržující funkce.
  • Přístroj lze používat jen s přiloženým příslušenstvím a kompatibilními mobilními telefony.
  • Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení, např. mobilní telefony, mohou ovlivňovat zdravotnické elektrické přístroje. Pokud je přístroj Healy používán, udržuj bezpečnou vzdálenost 30 cm (12 palců) mezi jeho částmi/kabely a vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními. Nepokládej jej na sebe s takovými zařízeními ani jej neumisťuj vedle jiných elektrických zařízení.
  • Souběžné používání implantovaných nebo invazivních zdravotnických prostředků (např. snímače glukózy) může mít vliv na používání přístroje Healy. Ohledně povolení kontaktu výrobce.
  • Vyvaruj se poškození kabelů elektrod a nabíjecích kabelů ostrými předměty. Pokud jsou kabely poškozené, nepoužívej je a kontaktuj výrobce, aby je vyměnil. Nepoužívej poškozené kabely a šňůry.
  • Aby byl přístroj a jeho příslušenství chráněny před znečištěním a poškozením, uchovávej ho zavřený a mimo dosah dětí, prachu, slunečního záření, vlhkosti, domácích zvířat a škůdců.
  • Používej pouze kabely a elektrody dodávané se zařízením. Jiná příslušenství, kabely nebo elektrody mohou generovat jiné hodnoty elektromagnetického pole nebo elektromagnetické imunity, a z toho plynoucí nižší efektivitu během použití.
  • Použití tohoto přístroje poblíž jiných přístrojů nebo v kombinaci s nimi se nedoporučuje, neboť to může mít vliv na správnou funkčnost.
  • Nepoužívej lepicí elektrody, je-li gel suchý, jsou-li zjevné známky poškození nebo je-li poškozen kabel.
  • Pokud se opakovaně objeví podráždění kůže, přístroj nepoužívej.
  • Přístroj a kabely s ním používané musejí být vždy v dobrém stavu.
  • Neprováděj údržbu za chodu přístroje.
  • Používání v těsné blízkosti (tj. méně než 1,5 m) krátkovlnných nebo mikrovlnných lékařských zařízení může způsobovat kolísání výkonu stimulátoru.
  • Současné používání s vysokofrekvenčními chirurgickými přístroji je zakázáno.
  Důležité informace k použití lepicích elektrod:
  • Elektrody nikdy neumisťuj do míst, kudy vede krkavice.
  • Elektrody nepoužívej na nezahojených ranách.
  • Před použitím místo aplikace očisti a v případě potřeby ho ohol.
  • Vyber oblast bez ochlupení, lézí nebo jizev, kožních laloků nebo trčících kostí; udržuj vzdálenost od kovových implantátů.
  • Před umístěním elektrody omyj a vysuš příslušné plochy.
  • Nepoužívej čisticí prostředky, neboť by mohly způsobit podráždění kůže a negativně ovlivnit účinnost elektrod.
  • V případě, že budeš plochy čistit alkoholem, před použitím elektrod se ujisti, že jsou zcela suché.
  • Před zahájením procedury zkontroluj, zda přístroj funguje.
  • Připoj elektrodu ke kabelu elektrostimulátoru.
  • Pokud je procedura přerušena, před obnovením relace znovu zkontroluj funkčnost systému.
  • Sejmi obal a elektrodu přilož na pokožku.
  • Před zapnutím elektrostimulátoru zkontroluj přilnavost elektrody k povrchu kůže.
  Varování týkající se lepicích elektrod:
  • Nedostatečný kontakt mezi kůží a elektrodou může mít za následek koncentraci proudu na jednom místě a pálení.
  • V případě potíží nebo pocitu pálení proceduru přeruš.
  • Po skončení procedury elektrostimulátor vypni, kabel odpoj od elektrody a elektrodu zatažením za roh jemně sloupni z těla.
  • Rychlé sejmutí elektrody může způsobit poranění kůže.
  • Elektrodu nesnímej taháním za kabel.
  • Po skončení procedury vlož elektrody zpět do obalu a do pouzdra.
  • Elektrody lze používat opakovaně: Opakované použití pouze pro stejnou osobu.
  • Před použitím ověř přilnutí elektrody na pokožku. V případě ztráty přilnavosti do gelové vrstvy jemně vmasíruj jednu nebo dvě kapky vody. Tak můžeš prodloužit použitelnost. V případě, že tento postup nepomáhá, elektrodu vyměň za novou.
  • Během procedury s elektrodou nehýbej.
  • Balení zavírej, aby elektrody v době, kdy přístroj nepoužíváš, nevyschly.
  Jsou známa následující zjištění:
  • Silné brnění pod elektrodami
  • Alergická reakce na elektrody
  • Podráždění kůže
  • Závratě
  • Bolesti hlavy
  • Vpichy po stimulaci
  • Bolest v místě použití elektrod
  Vzhledem ke stávajícím údajům nepravděpodobné
  • Dočasná ztráta zraku
  • Ztuhlost pohybového aparátu
  • Tachykardie
  • Tvorba hematomu v místě aplikace elektrod
    Důležité oznámení: Nadměrné používání může vzácně vyvolat nepříjemné pocity. V takovém případě doporučujeme aplikaci přerušit do odeznění příznaků a naplánovat opětovnou aplikaci na 2 až 3 procedury týdně. [/healy-more]
  Od: 496,23 včetně DPH
  Objednat nyní
 • Healy Holistic Edition


  Od: 996,03 včetně DPH
  Objednat nyní
 • Healy Professional Edition


  Od: 3.966,27 včetně DPH
  Objednat nyní

Poznámka: Individualized Microcurrent Frequency („IMF“) je patentovaná technologie společnosti Healy World. Využívá data z generátoru fyzického ruchu k přiřazení priority frekvencím, které mají podle profesionálních uživatelských zkušeností pro uživatele největší význam.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) značky Healy jsou navrženy tak, aby posilovaly pohodu prostřednictvím harmonizace bioenergetického pole. Provedli jsme nezaujaté průzkumy před a po v kontrolovaných a randomizovaných skupinách účastníků. Z těchto průzkumů vyplývá, že po aplikaci se účastníci cítili lépe. Přičítáme to harmonizaci bioenergetického pole, které označujeme jako tok energie života, tradičně nazývaný také čchi (nebo qi) a prána. Toto nebylo potvrzeno nezávislými studiemi.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) používané zařízením Healy nejsou určeny k použití ve zdravotnictví. Nejsou určeny k léčbě, ošetřování, zmírňování, diagnostice nebo prevenci jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního stavu. Pojmy použité v programech nepředstavují prohlášení o jejich účincích. Účelem programů je poskytnout uživateli nástroj pro zkoumání možností aplikace.

Programy zařízení Healy se nedají považovat za náhradu odborného lékařského poradenství, diagnostiky nebo léčby. Takovéto poradenství bys měl(a) vždy vyhledat u kvalifikovaného lékařského odborníka. Pokud máš podezření na konkrétní lékařskou diagnózu nebo ji máš potvrzenou, případně pokud jsi v péči zdravotnického odborníka, měl(a) bys před použitím zařízení Healy tuto záležitost probrat se svým lékařem. Zařízení Healy vždy používej v souladu s návodem k použití.

Přejít nahoru