Sıkça Sorulan Sorular

HealAdvisor Uygulamasının veri tabanı nasıl güncellenir?

İnternet bağlantınız varsa HealAdvsior veri tabanının yeni içeriği HealAdvisor uygulamasında gerçek zamanlı olarak güncellenir. Bu, bu adımın başarılı olması için Uygulamadan çıkmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Otomatik olarak gerçekleşecek ve gizli bir güncelleme olacaktır. Ancak, Uygulamanın işlevselliği ve tasarımındaki değişiklikler, Google Play Store veya Apple App Store'da bir güncelleme gerektirecektir.

Sorunuz cevaplanamadı mı?DESTEK BİRİMİNE BAŞVURUN
Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Avrupa