Vetenskaplig grund till Healy

Stor erfarenhet

Vetenskap och praktik

Inom vetenskapen är det inte bara det roliga med innovation och tillfredsställelsen att ha något unikt som räknas. Vetenskap handlar också om evidensbaserade fakta, vetenskapligt bevisad utveckling och ett övertygande antal publiceringar.

Frekvensbehandlingen har utvecklats under tiotals år av forskning från vårdgivare och forskare. Metodens säkerhet har godkänts i många studier och under tiotals år av erfarenhet, och har bekräftats genom tusentals behandlingar av våra egna vårdgivare. Två forskare i synnerhet lade grunden till vårt arbete på området för många år sedan:

Professor Robert O. Becker

Professor Robert O. Becker var en forskarexpert inom elektroterapi, författare till den moderna elektromedicinteknikens ”bibel”, ”The Body Electric”, skriven 1985.
Hans huvudsakliga forskningsområde var regenerering av organ och organsystem genom användning av kroppens egna bio-elektromagnetiska fenomen.

Professor Björn Nordenström

Professor Björn Nordenström (1919–2006) var professor i diagnostisk radiologi på Karolinska Institutet och chef för thoraxradiologi vid Karolinska i Stockholm. Han var medlem i och tillfällig talesperson för nobelkommittén.
I sin bok ”Biologically Closed Electric Circuits” beskrev Nordenström en bioelektrisk krets i kroppen, som påminner om blodcirkulationen eller lymfsystemet.

Hälsosamma celler – hälsosamma kroppar

En cell är den minsta byggstenen i alla celler i din kropp. Du har ungefär 70 biljoner av dem i kroppen – det är 70 miljoner miljoner! Antalet celler i din kropp är 4 000 gånger större än hela världens befolkning.

Cellerna är förstås specialiserade efter syfte, men cellens grundläggande ”mall” är alltid samma (och dessutom påminner växtceller mycket om djur och människor).

DNA som
mall

Alla celler i din kropp har samma mall som lagras i ditt DNA.

Alla celler innehåller hela mallen för alla andra celler i kroppen, och alla celler har ett dataminne på ungefär 2 gigabyte.

Av dessa används bara ungefär 3 procent till att lagra genetisk information. Syftet med återstående lagringsutrymme i cellen är i stort oförklarad.

Cell-
kärnan

Strukturen och den inre funktionen i alla dina celler är i stort sett samma.

Cellkärnan är chefen, mitokondrierna är kraftverk, ATP lagrar energi, endoplasmanätet är tarmen, golgiapparaten producerar enzymer och cellmembranet är det yttre skalet som håller ihop allt.

Varje cell har sin egen metabolism: vatten, näringsämnen och syre måste tränga in och metaboliskt avfall behöver avlägsnas.

Cellmetabolismen

Alla vet hur vatten och näringsämnen transporteras in och hur metaboliskt avfall transporteras ut.

För cellernas del hanteras transporten genom öppningar i ytan, de såkallade membranen.

Dessa ”ventiler” i cellmembranet öppnas och stängs efter behov. Denna mekanism baseras på potentialskillnad, dvs. skillnaden i spänning mellan cellens insida och utrymmet mellan cellerna. Rätt eller fel mängd sådan potential ansvarar för cellmetabolismen.

Frekvens
Applicering

Så som vi just konstaterade sker transporten av ämnen till och från cellerna genom en typ av magnetstyrd ventilmekanism.

Potentialskillnaden, dvs. skillnaden i spänning inuti cellen och spänningen mellan cellerna ansvarar för en hälsosam (fysiologisk) cellmetabolism.

Enligt vår åsikt förklarar denna mekanism varför frekvenser kan appliceras för många olika syften.

Marcus Schmieke

Grundare

Marcus Schmieke, född 1966, är uppfinnaren och utvecklaren bakom Healy™. Marcus hade funderat i många år över hur alla skulle kunna dra nytta av frekvensteknikens möjligheter på ett kompakt och enkelt sätt.

Han ville skapa en enhet som alla kan använda varje dag, något kompakt, enkelt och praktiskt. En liten följeslagare som vakar över vårt välmående.

Nuno Nina

Vårdgivare

Nuno Nina är en portugisisk forskare och vårdgivare. Nuno driver flera privatkliniker, de flesta i Portugal. Hans arbetsfält är främst frekvensbehandling och cellbiologi.

Tack vare Nunos erfarenhet av tusentals klienter har han kunnat sammanställa sina teorier och forskningsresultat i form av en samling av 144 000 såkallade ”guldfrekvenser”.

Pålitlighet & kvalitet

Ett team av erfarna utvecklare och ingenjörer säkerställer att våra produkter håller en hög standard. Healy är en kvalitetsprodukt utvecklad och tillverkad i Tyskland, där den uppfyller eller överträffar alla nödvändiga kvalitets- och säkerhetsbestämmelser.

Healy är framtagen i samarbete med vårdgivare. Därför kunde många värdefulla förslag och mycket värdefull erfarenhet från praktiken integreras vid utvecklingen av Healy.

Obs!  
Healy Individualized Microcurrent Frequency-program (IMF) är inte medicinska appar. Avsikten är inte att de ska bota, behandla, lindra, diagnosticera eller förhindra sjukdom, de har inte heller underställts någon granskning av ett anmält organ och är inre del av någon process där överensstämmelsen värderas för MDD/MDR. Informationen på dessa sidor tillhandahålls som referens och endast i utbildningssyfte. Den ska inte användas istället för råd, diagnos eller behandling av läkare. Du bör alltid rådfråga kvalificerad vårdpersonal.

Healy World strävar efter att se till att informationen på dessa sidor alltid är aktuell, men vi kan inte garantera att informationen är korrekt, lämplig eller tidsmässigt korrekt. Healy World ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår från användning av informationen som tillhandahålls på dessa sidor. All information presenteras ”i befintligt skick” och ansvaret för hur den tolkas och används ligger enbart på användaren.

Healy World rekommenderar inte och tar inget ansvar för innehåll på andra webbplatser som länkas till eller från denna webbplats.

Healy World utgår från råden från sina medicinska rådgivare och tillåter endast att medlemmarna använder sig av uttalanden som finns i företagets material för offentlig distribution. Kontakta företaget om du har frågor om uttalanden.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa