Risker

Kontraindikationer

Mikroströmbehandling ska inte användas på behandlingsområden med förekomst av metallföremål, pacemaker eller defibrillatorimplantat, blödningar, blödningsrisk eller emboli. Behandling får inte ske på hudområden som har strålbehandlats eller har nedsatt känsel, eller om användaren har feber.

 • Får ej användas av gravida kvinnor
 • Får ej användas av personer med epilepsi eller hjärtsjukdom
 • Elektroderna får inte placeras på ögon, hals eller hjärta (området under nyckelbenen ned till bröstbenet och mittlinjen från den vänstra armhålan till bröstbenets slut). Rådgör med en läkare före användning om du har någon av dessa kontraindikationer.

Möjliga biverkningar

Möjliga biverkningar är vanligen väldigt milda och försvinner inom några dagar efter att behandlingen har avbrutits. Följande biverkningar har observerats:

Ovanliga (1 av 1 000 behandlingar):

 • Starka stickningar under elektroderna
 • Allergisk reaktion mot elektroderna
 • Hudirritation
 • Yrsel
 • Huvudvärk

Sällsynta (1 av 10 000 behandlingar):

 • Sticksår efter stimulering

Mycket sällsynta (1 av 100 000 behandlingar):

 • Blodutgjutning vid elektroderna
 • Smärta vid elektroderna

Okända (förekomsten kan inte beräknas utifrån befintliga data):

 • Synförlust
 • Stelhet i rörelsesystemet
 • Hjärtklappning

Långvarig kranial elektrostimulering med högre ström än nödvändigt kan orsaka yrsel eller illamående som kan hålla i sig i timmar till dagar. Behandling omedelbart före läggdags kan orsaka insomningssvårigheter. Paradoxala reaktioner såsom ökad oro och sömnsvårigheter kan inträffa, men är ovanliga.

Rulla till toppen