Important note:

Please note we have a regularly scheduled maintenance on Monday, October 2nd and the shop will be unavailable for several  hours from 9am CEST. Thank you for your patience!

Appmoduler och databaser

Få största möjliga glädje av din Healy


Paketen


Programgrupper


MagHealy-tillämpningar


Tillägg


Appmoduler och databaser


Uppgraderingar


Tillbehör


Paketen


Programgrupper


MagHealy-tillämpningar


Tillägg


Appmoduler och databaser


Uppgraderingar


Tillbehör

Få största möjliga glädje av din Healy

Visar alla 11 resultat

Obs: ”Individualized Microcurrent Frequencies” (”IMF”) är en egenutvecklad teknik från Healy World. Den använder data från en fysisk brusgenerator för att tilldela en prioritet till frekvenser som enligt erfarenhet från professionella användare har den högsta relevansen för användaren.

Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen är utformade för att främja välbefinnande genom harmonisering av det bioenergetiska fältet. Vi har genomfört oblindade före/efter-undersökningar i kontrollerade och randomiserade deltagargrupper. Dessa undersökningar tyder på att deltagarnas välbefinnande var högre efter tillämpningen. Detta tillskriver vi till harmoniseringen av det bioenergetiska fältet, som vi brukar benämna livets energiflöde, även traditionellt kallat chi (eller qi) och prana. Detta har inte bekräftats av oberoende studier.

Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen i Healy-enheten är inte medicinska tillämpningar. De är inte avsedda att bota, behandla, lindra, diagnostisera eller förebygga sjukdomar eller medicinska tillstånd. Begreppen som används i programmen utgör inte utsagor om deras verkan. Programmens syfte är att ge användaren ett verktyg för att utforska tillämpningsalternativ.

Healy-program ska inte ses som en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Rådfråga alltid kvalificerad vårdpersonal. Om du är eller misstänker att du är drabbad av ett medicinskt tillstånd, eller om du får behandling av läkare, bör du rådgöra med denne innan du använder Healy. Använd alltid din Healy enligt bruksanvisningen.

Rulla till toppen