Covid-19-varning för alla Healy World-medlemmar och kunder:

Healy är inte avsedd för att diagnosticera eller behandla covid-19 (coronavirus). Healy Individualized Microcurrent Frequency-program (IMF) är inte medicinska appar. Avsikten är inte att de ska bota, behandla, lindra, diagnosticera eller förhindra sjukdom, de har inte heller underställts någon granskning av ett anmält organ och är inre del av någon process där överensstämmelsen värderas för MDD/MDR. Informationen på dessa sidor tillhandahålls som referens och endast i utbildningssyfte. Den ska inte användas istället för råd, diagnos eller behandling av läkare. Du bör alltid rådfråga kvalificerad vårdpersonal. Healy World supports stöder och uppmuntrar de förebyggande åtgärder mot covid-19 som publiceras av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Om du, din familj eller dina kunder upplever de covid-19-symtom som beskrivs av ECDC uppmanar vi er att inhämta medicinsk diagnos och behandling.

Indikationer och risker

Indikationer

Avsett bruk av Healy inkluderar följande appliceringsområden:

 • smärthantering (kronisk smärta, fibromyalgi, skelettsmärta, migrän)
 • psykiska sjukdomar såsom depression, oro och medföljande sömnrubbningar.

Kontraindikationer

Mikroströmbehandling ska inte användas på behandlingsområden med förekomst av metallföremål, pacemaker eller defibrillatorimplantat, blödningar, blödningsrisk eller emboli. Behandling får inte ske på hudområden som har strålbehandlats eller har nedsatt känsel, eller om användaren har feber.

 • Får ej användas av gravida kvinnor
 • Får ej användas av personer med epilepsi eller hjärtsjukdom
 • Elektroderna får inte placeras på ögon, hals eller hjärta (området under nyckelbenen ned till bröstbenet och mittlinjen från den vänstra armhålan till bröstbenets slut). Rådgör med en läkare före användning om du har någon av dessa kontraindikationer.

Möjliga biverkningar

Möjliga biverkningar är vanligen väldigt milda och försvinner inom några dagar efter att behandlingen har avbrutits. Följande biverkningar har observerats:

Ovanliga (1 av 1 000 behandlingar):

 • Starka stickningar under elektroderna
 • Allergisk reaktion mot elektroderna
 • Hudirritation
 • Yrsel
 • Huvudvärk

Sällsynta (1 av 10 000 behandlingar):

 • Sticksår efter stimulering

Mycket sällsynta (1 av 100 000 behandlingar):

 • Blodutgjutning vid elektroderna
 • Smärta vid elektroderna

Okända (förekomsten kan inte beräknas utifrån befintliga data):

 • Synförlust
 • Stelhet i rörelsesystemet
 • Hjärtklappning

Långvarig kranial elektrostimulering med högre ström än nödvändigt kan orsaka yrsel eller illamående som kan hålla i sig i timmar till dagar. Behandling omedelbart före läggdags kan orsaka insomningssvårigheter. Paradoxala reaktioner såsom ökad oro och sömnsvårigheter kan inträffa, men är ovanliga.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa