Healy World Online Events

Ändra världen tillsammans med Healy

Healy World Frequency Friday

Frequencies and Friends Thai Translation

Original Speaker:
Marcus Schmieke, Founder & Inventor of Healy, Physicist & Visionary
Christian Dorner, Chief Executive Officer
Mark Boonzaier, Head of Sales APAC
and special guests

Language: Thai

Time

04. May 2022

Central European Time -10:00 a.m. / 10:00 Uhr
Singapore Time – 04:00 p.m. SGT 

Frequencies and Friends EMEA & USA

Speaker:
Marcus Schmieke – Founder & Inventor of Healy, Physicist & Visionary
Adriana Alvarez – Head of Sales Americas
Katalin Siklos – Compensation Plan Trainer
and special guests

Language: English

Time

01. June 2022

Central European Time – 06:00 p.m. CET
Eastern European Time – 07:00 p.m. EET
Pacific Standard Time – 09:00 a.m. PST
Mountain Standard Time – 10:00 a.m. MST
Central Standard Time – 11:00 a.m. CST
Eastern Standard Time – 12:00 p.m. EST

Frequencies and Friends German Translation

Speaker:
Kai Schulmeyer – Sales Suppot Coordinator Healy World
Marcus Schmieke – Founder & Inventor of Healy, Physicist & Visionary
Adriana Alvarez – Head of Sales Americas
Katalin Siklos – Compensation Plan Trainer
and special guests

Language: German

Time

01. June 2022

Central European Time – 06:00 p.m. / 18:00 Uhr
Eastern European Time – 07:00 p.m. / 19:00hrs

Frequencies and Friends Spanish Translation

Speaker:
Marcus Schmieke – Founder & Inventor of Healy, Physicist & Visionary
Adriana Alvarez – Head of Sales Americas
Katalin Siklos – Compensation Plan Trainer
and special guests

Language: Spanish

Time

01. June 2022

Central European Time – 06:00 p.m. CET
Eastern European Time – 07:00 p.m. EET
Pacific Standard Time – 09:00 a.m. PST
Mountain Standard Time – 10:00 a.m. MST
Central Standard Time – 11:00 a.m. CST
Eastern Standard Time – 12:00 p.m. EST

Frequencies and Friends French Translation

Speaker:
Marcus Schmieke – Founder & Inventor of Healy, Physicist & Visionary
Adriana Alvarez – Head of Sales Americas
Katalin Siklos – Compensation Plan Trainer
and special guests

Language: French

Time

01. June 2022

Central European Time – 06:00 p.m. / 18:00 Uhr
Eastern European Time – 07:00 p.m. / 19:00hrs

Frequencies and Friends Russian Translation

Speaker:
Vladimir Astashow – GM Healy World Russia
Marcus Schmieke – Founder & Inventor of Healy, Physicist & Visionary
Adriana Alvarez – Head of Sales Americas
Katalin Siklos – Compensation Plan Trainer
and special guests

Language: Russian

Time

01. June 2022

Central European Time – 06:00 p.m. / 18:00 Uhr
Eastern European Time – 07:00 p.m. / 19:00hrs

Frequencies and Friends Slovak Translation

Speaker:
Dana Zeleňáková, Customer Service Representative Healy World
Marcus Schmieke – Founder & Inventor of Healy, Physicist & Visionary
Adriana Alvarez – Head of Sales Americas
Katalin Siklos – Compensation Plan Trainer
and special guests

Language: Slovak

Time

01. June 2022

Central European Time – 06:00 p.m. / 18:00 Uhr
Eastern European Time – 07:00 p.m. / 19:00hrs

Frequencies and Friends Polish Translation

Speaker:
Zaneta Lomza, Customer Service Representative Healy World
Marcus Schmieke – Founder & Inventor of Healy, Physicist & Visionary
Adriana Alvarez – Head of Sales Americas
Katalin Siklos – Compensation Plan Trainer
and special guests

Language: Polish

Time

01. June 2022

Central European Time – 06:00 p.m. / 18:00 Uhr
Eastern European Time – 07:00 p.m. / 19:00hrs

Frequencies and Friends Turkish Translation

Speaker:
Marcus Schmieke – Founder & Inventor of Healy, Physicist & Visionary
Adriana Alvarez – Head of Sales Americas
Katalin Siklos – Compensation Plan Trainer
and special guests

Language: Turkish

Time

01. June 2022

Central European Time – 06:00 p.m. / 18:00 Uhr
Eastern European Time – 07:00 p.m. / 19:00hrs

Experience Healy

Speaker:
Rachael Mutton – Independent Healy World Member
Arihia Sun – Independent Healy World Member
Jason Bart – Independent Healy World Member
Zac Dean – Independent Healy World Member

Language: English

Time

Tuesdays

5:00 PM AWST (Perth Time)
7:00 PM Brisbane Time
8:00 PM AEDT (Sydney and Melbourne)
10:00 MP New Zealand Time

Company Update Call

Speaker:
Bev Parker – Australia and New Zealand Country Sales Manager – Healy World

Language: English 

Time

Wednesdays

5:00 PM AWST (Perth Time)
7:00 PM Brisbane Time
8:00 PM AEDT (Sydney and Melbourne)
10:00 MP New Zealand Time

Healy For Beginners and Beyond

Speaker:
Jake Baron – Head of Operations The Americas – Healy World
Ken Close – Healy World Member – Top Leader
Freddie Perez – Independent Healy World Member – Top Leader

Language: English 

Time

Thursdays

3:00 PM Eastern Time

Meeting ID: 828 7144 3303
Password: HealyUSA 

Jueves Juntos con Healy

Speaker:
Adriana Alvarez – Head of Sales The Americas – Healy World

Language: Español 

Time

Jueves

7:00 PM Eastern Time

Tech-Tip Tuesday

Speaker:
Jake Baron – Head of Operations The Americas – Healy World
Ken Close – Healy World Member – Top Leader
Freddie Perez – Independent Healy World Member – Top Leader

Language: English 

Time

Tuesdays

8:00 PM Eastern Time

Meeting ID: 826 6933 9641
Password: techtip  

What’s Up Wednesday

Speaker:
Adriana Alvarez – Head of Sales The Americas – Healy World

Jake Baron – Head of Operations The Americas – Healy World

Doc Steve – Independent Healy World Member – Top Leader

Ken Close – Independent Healy World Member – Top Leader

Terry Perez – Independent Healy World Member – Top Leader

Language: English 

Time

Wednesdays

1:00 Pm Eastern Time

Meeting ID: 992 5463 7254
Password: HealyUSA 

Master The Plan Monday

Speaker:
Kai Schulmeyer – Regional Sales Manager – Healy World

Language: German 

Time

Mondays

6pm CET 

Master The Plan Monday

Speaker:
Katalin Siklos, Regional Sales Manager – Healy World

Host:
Katalin Siklos

Language: English

Time

Mondays

7pm CET 

What’s Up Wednesday

Speaker:
Katalin Siklos, Regional Sales Manager – Healy World

Host:
Katalin Siklos

Language: English

Time
Wednesdays 7pm CET

What’s Up Wednesday

Speaker:
Kai Schulmeyer – Regional Sales Manager – Healy World

Host:
Kai Schulmeyer

Language: German

Time

Wednesdays

6pm CET 

Möten för Healy World-medlemmar

19/05/2020 Healy World Webinar ASIA

Speaker:
Frank Deyle – Chief Sales Officer
Dirc Zahlmann – Global Master Distributor
Carsten Lange – Global Master Distributor

Language: English

Time

Central European time: 09:00 AM
4:00 PM Japan (JST)
2:00 PM Thailand (ICT)
12:30 PM India (IST)
3:00 PM Taiwan (CST)
3:00 PM Philippines (PHT)
3:00 PM Malaysia (MYT)
3:00 PM Singapore (SGT)
3:00 PM Hong Kong (HKT)
2:00 PM Vietnam (ICT)
2:00 PM Indonesia (WIB)
5:00 PM Australia (AET)

19/05/2020 Healy World Update Call for all Healy Member

Speaker:
Dirc Zahlmann – Global Master Distributor
Carsten Lange – Global Master Distributor

Language: English

Time

Central European time: 6:00 PM

Healy Real World Events

Bli en del av Healy Worlds framgångssaga i världen och bli medlem i Healy World. Som Healy World-medlem har du möjlighet att bygga upp en egen lukrativ affärsverksamhet genom olika försäljningsmetoder.

Obs!  
Healy Individualized Microcurrent Frequency-program (IMF) är inte medicinska appar. Avsikten är inte att de ska bota, behandla, lindra, diagnosticera eller förhindra sjukdom, de har inte heller underställts någon granskning av ett anmält organ och är inre del av någon process där överensstämmelsen värderas för MDD/MDR. Informationen på dessa sidor tillhandahålls som referens och endast i utbildningssyfte. Den ska inte användas istället för råd, diagnos eller behandling av läkare. Du bör alltid rådfråga kvalificerad vårdpersonal.

Healy World strävar efter att se till att informationen på dessa sidor alltid är aktuell, men vi kan inte garantera att informationen är korrekt, lämplig eller tidsmässigt korrekt. Healy World ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår från användning av informationen som tillhandahålls på dessa sidor. All information presenteras ”i befintligt skick” och ansvaret för hur den tolkas och används ligger enbart på användaren.

Healy World rekommenderar inte och tar inget ansvar för innehåll på andra webbplatser som länkas till eller från denna webbplats.

Healy World utgår från råden från sina medicinska rådgivare och tillåter endast att medlemmarna använder sig av uttalanden som finns i företagets material för offentlig distribution. Kontakta företaget om du har frågor om uttalanden.

Scroll to Top