Covid-19-varning för alla Healy World-medlemmar och kunder:

Healy är inte avsedd för att diagnosticera eller behandla covid-19 (coronavirus). Healy Individualized Microcurrent Frequency-program (IMF) är inte medicinska appar. Avsikten är inte att de ska bota, behandla, lindra, diagnosticera eller förhindra sjukdom, de har inte heller underställts någon granskning av ett anmält organ och är inre del av någon process där överensstämmelsen värderas för MDD/MDR. Informationen på dessa sidor tillhandahålls som referens och endast i utbildningssyfte. Den ska inte användas istället för råd, diagnos eller behandling av läkare. Du bör alltid rådfråga kvalificerad vårdpersonal. Healy World supports stöder och uppmuntrar de förebyggande åtgärder mot covid-19 som publiceras av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Om du, din familj eller dina kunder upplever de covid-19-symtom som beskrivs av ECDC uppmanar vi er att inhämta medicinsk diagnos och behandling.

Vanliga frågor Frågor

Healy-maskinvara
HealAdvisor-appen
HealAdvisor Analyse App
Healy-appen
Healy Backoffice
Healy Shop
Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa