Healy Coil

Frekvenser utan kablar!

Kabelfri harmoniseringav det bioenergetiska fältet

Ibland kan det kännas obekvämt eller opraktiskt att använda kabelelektroder med Healy. I dessa lägen kan du från och med nu använda nya Healy Coil för att skicka Healy-frekvenser utan kablar!

Praktiskt och innovativt

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att använda spolar som baseras på principen om kvantpotential-frekvenser (QPF). Dessa fungerar också alldeles utmärkt för att överföra anpassade Healy-program med mikroströmsfrekvenser (IMF) till det bioenergetiska fältet (BEF)!
Healy Coil är mer att betrakta som ett komplement, än en ersättning, till kabelelektroderna: Kabelelektroder används både för att påverka det bioenergetiska fältet och för att tillämpa mikroström på den fysiska kroppen; medan Healy Coil endast kan användas för Healy IMF-program.

Så fungerar Healy Coil

Principen: Kvantpotential-frekvenser (QPF)

Den snillrika uppfinnaren och fysikern Nikola Tesla är känd bland annat för att ha uppfunnit AC eller växelströmsystemet. Han ägnade en stor del av sin kreativitet och tid åt experiment för att bevisa att det är möjligt att överföra energi och information utan förluster eller kablar på stora avstånd så länge man har perfekt resonans. Utifrån resultaten kom han fram till att det fanns ett slags vågor som man inte hade känt till tidigare.
Den amerikanska kvantfysikern David Bohm förutsåg den här typen av effekt 1959 och det dröjde inte länge förrän man kunde lägga fram vetenskapliga bevis för den.

Aharanov-Bohm-effekten utsågs till ett av kvantvärldens sju underverk av New Scientist magazine (Nya vetenskapsmagasinet), eftersom man hade uppdagat effekten av dolda kvantfält.

Dessa kvantpotential-frekvenser härstammar från två motsatta magnetfält som slår ut varandra, medan den magnetiska kvantpotentialen förblir oförändrad – detta är Aharanov-Bohm-effekten. Kvantpotential-frekvenser (QFP) kan därmed resonera med biologiska organismer utan att överföra någon fysisk energi.

På det här sättet är det möjligt att överföra frekvenser via kvantpotential-frekvenser utan kablar genom rena informationsvibrationer. Healy Coil har ingen direkt koppling till Teslas och Bohms forskning men har tagits fram för att påverka det bioenergetiska fältet med hjälp av kvantpotential-frekvenser på ett liknande sätt (enligt vår uppfattning och hypotes).

Nikola Tesla, uppfinnare och fysiker

David Bohm,
kvantfysiker

Obs! 
Healy Coil och Healys anpassade program med mikroströmsfrekvens (IMF) är inte medicinska anordningar. Avsikten är inte att de ska bota, behandla, lindra, diagnosticera eller förhindra sjukdom, de har inte heller underställts någon granskning av ett anmält organ och är inre del av någon process där överensstämmelsen värderas för MDD/MDR.

Healy Individualized Microcurrent Frequency-program (IMF) är inte medicinska appar. Avsikten är inte att de ska bota, behandla, lindra, diagnosticera eller förhindra sjukdom, de har inte heller underställts någon granskning av ett anmält organ och är inre del av någon process där överensstämmelsen värderas för MDD/MDR. Informationen på dessa sidor tillhandahålls som referens och endast i utbildningssyfte. Den ska inte användas istället för råd, diagnos eller behandling av läkare. Du bör alltid rådfråga kvalificerad vårdpersonal.

Healy World strävar efter att se till att informationen på dessa sidor alltid är aktuell, men vi kan inte garantera att informationen är korrekt, lämplig eller tidsmässigt korrekt. Healy World ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår från användning av informationen som tillhandahålls på dessa sidor. All information presenteras ”i befintligt skick” och ansvaret för hur den tolkas och används ligger enbart på användaren.

Healy World rekommenderar inte och tar inget ansvar för innehåll på andra webbplatser som länkas till eller från denna webbplats.

Healy World utgår från råden från sina medicinska rådgivare och tillåter endast att medlemmarna använder sig av uttalanden som finns i företagets material för offentlig distribution. Kontakta företaget om du har frågor om uttalanden.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa