Coachning och analys av informationsfält

Ett bättre liv för dig själv och dina medmänniskor

Coachning är hjälp till självhjälp!

Oftast hittar du lösningarna på dina frågor, problem eller uppgifter i livet inom dig själv. För det mesta räcker det med en knuff och lite hjälp för att upptäcka dessa lösningar och informationen samt dra nytta av dem.

Vad coaching-modulen kan göra för dig

Vad är Healy Coaching?

Coachningsmodulerna är utarbetade för att ge dig stöd under din utveckling och övervinna många av livets utmaningar. För att klargöra och bidra med nya perspektiv i livet.

Det här kan Healy Coaching hjälpa dig med

Med hjälp av coachning kan du faktiskt komma igång igen när du har kört fast och få upp ögonen för de blinda fläckarna i din tillvaro – sidor av personligheten som du inte är medveten om, men som gång efter annan sätter käppar i hjulet för dig. Inte förrän du ser verkligheten för vad den är kan du fatta beslut och ta initiativ till mycket välbehövliga förändringar.

Personal Coach

Använd den Personal Coach Module för att coacha dig själv på ett snabbt och enkelt sätt – självklart kan du även ha användning för den om du vill hjälpa andra människor med att förbättra sina liv utifrån deras önskemål och behov.
Med hjälp av den här modulen kan du analysera dina inre processer och relationer med andra människor.

Ta ett steg till i din personliga utveckling på områdena familj, relationer, personliga relationer, egenvärde, emotionell balans, sociala relationer och andlighet.

Success Coach

Success Coach Module innehåller sex områden inom den Personal Coach Module och går ett steg längre: Den omfattar tillämpningsområden som har särskild relevans för arbetslivet. Den ger dig de verktyg som du behöver för att utöva holistisk coachning med andra människor. Den hjälper dig genom att hitta den perfekta balansen för dina personliga mål och potentiella framgångar på områdena karriär, ekonomi, potential, mål, egenvärde, emotionell balans, personliga relationer, familj, sociala relationer och andlighet.
Healy Success Coach Module passar också för professionell coachning.*

Så fungerar det

Healys teknik tar sin utgångspunkt i det arbete som den tyske forskaren Marcus Schmieke utförde inom informationsfält där han tog stöd av resultat från vetenskapsmän som David Bohm och Anton Zeilinger: Alla våra mentala och emotionella problem sparas i ett globalt informationsfält varifrån de kan hämtas. För din Healy används principen med kvantsammansättning för att kommunicera med informationsfältet och identifiera de frågor som är viktiga för dig vid en viss tidpunkt – med målet att harmoniera dem.

Healy Coaching i ett nötskal

Med Healys coachningsmodul utvecklar du dig själv på ett enkelt och effektivt sätt på alla väsentliga områden i livet – och du kan dra nytta av dem  för att stötta andra människor i deras personliga utveckling.

* Den här coachningsmodulen är avsedd för personligt bruk, bruk inom familjen eller andra icke-professionella användningsområden samt för användning av yrkesverksamma beroende på deras verksamhetsområden. Alla som använder den ska göras medvetna om att informationen den innehåller inte räcker för att för att fatta juridiska, ekonomiska, anställningsrelaterade eller hälsorelaterade beslut, eller beslut som rör personliga förhållanden.

Obs:

Informationsfältsteknik är en egenutvecklad teknik från Healy World. Den bygger på teorin att informationsfältet är det icke-materiella område genom vilket själ och materia kommunicerar. Den återspeglar vad vi anser vara livshändelsers andliga mening. Förekomsten av ett sådant fält diskuteras i vetenskaplig litteratur.

Analys i informationsfältet är utformad för att söka efter de informationsmönster som bidrar till att informationsfältet harmoniseras. För detta ändamål prioriteras innehåll såsom beskrivande meningar, ordnade i listor, genom att utvärdera data från en fysisk brusgenerator. Enligt våra användares erfarenhet återspeglar denna prioritet relevansen för användaren. En analys i informationsfältet återspeglar en kombination av faktorer vid det tillfälle då analysen utförs, inklusive användarens avsikter.

En analys vid ett annat tillfälle kan få ett annat resultat på grund av förändringar i miljövariablerna. Innehållet i HealAdvisor Analyse-appens databaser och moduler är baserat på den praktiska erfarenheten från experterna som skapade dem. De har inte bekräftats av oberoende studier. Analysen och harmoniseringen i informationsfältet är inte avsedd att bota, behandla, lindra, diagnostisera eller förebygga sjukdomar eller medicinska tillstånd. Den är avsedd att ge användaren möjlighet att i ett holistiskt sammanhang hämta användbar information ur resultat från informationsfältet.

Varje användare ska avgöra, baserat på sin egen erfarenhet, om tillämpningen verkar vara till hjälp för denne eller inte. Begreppen som används i databaserna och modulerna utgör inte utsagor om deras verkan. Information från Healy-enheten ska alltid ifrågasättas kritiskt och vid behov verifieras genom ytterligare procedurer. Den ska inte ses som en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Rådfråga alltid kvalificerad vårdpersonal.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa