Coachning och analys av informationsfält

Ett bättre liv för dig själv och dina medmänniskor

Coachning är hjälp till självhjälp!

Oftast hittar du lösningarna på dina frågor, problem eller uppgifter i livet inom dig själv. För det mesta räcker det med en knuff och lite hjälp för att upptäcka dessa lösningar och informationen samt dra nytta av dem.

Vad coaching-modulen kan göra för dig

Vad är Healy Coaching?

Coachningsmodulerna är utarbetade för att ge dig stöd under din utveckling och övervinna många av livets utmaningar. För att klargöra och bidra med nya perspektiv i livet.

Det här kan Healy Coaching hjälpa dig med

Med hjälp av coachning kan du faktiskt komma igång igen när du har kört fast och få upp ögonen för de blinda fläckarna i din tillvaro – sidor av personligheten som du inte är medveten om, men som gång efter annan sätter käppar i hjulet för dig. Inte förrän du ser verkligheten för vad den är kan du fatta beslut och ta initiativ till mycket välbehövliga förändringar.

Personal Coach

Använd den Personal Coach Module för att coacha dig själv på ett snabbt och enkelt sätt – självklart kan du även ha användning för den om du vill hjälpa andra människor med att förbättra sina liv utifrån deras önskemål och behov.
Med hjälp av den här modulen kan du analysera dina inre processer och relationer med andra människor.

Ta ett steg till i din personliga utveckling på områdena familj, relationer, personliga relationer, egenvärde, emotionell balans, sociala relationer och andlighet.

Success Coach

Success Coach Module innehåller sex områden inom den Personal Coach Module och går ett steg längre: Den omfattar tillämpningsområden som har särskild relevans för arbetslivet. Den ger dig de verktyg som du behöver för att utöva holistisk coachning med andra människor. Den hjälper dig genom att hitta den perfekta balansen för dina personliga mål och potentiella framgångar på områdena karriär, ekonomi, potential, mål, egenvärde, emotionell balans, personliga relationer, familj, sociala relationer och andlighet.
Healy Success Coach Module passar också för professionell coachning.*

Så fungerar det

Healys teknik tar sin utgångspunkt i det arbete som den tyske forskaren Marcus Schmieke utförde inom informationsfält där han tog stöd av resultat från vetenskapsmän som David Bohm och Anton Zeilinger: Alla våra mentala och emotionella problem sparas i ett globalt informationsfält varifrån de kan hämtas. För din Healy används principen med kvantsammansättning för att kommunicera med informationsfältet och identifiera de frågor som är viktiga för dig vid en viss tidpunkt – med målet att harmoniera dem.

Healy Coaching i ett nötskal

Med Healys coachningsmodul utvecklar du dig själv på ett enkelt och effektivt sätt på alla väsentliga områden i livet – och du kan dra nytta av dem  för att stötta andra människor i deras personliga utveckling.

* Den här coachningsmodulen är avsedd för personligt bruk, bruk inom familjen eller andra icke-professionella användningsområden samt för användning av professionella beroende på deras verksamheter. Vi vill uppmärksamma alla som använder sig av de här programmen på att informationen i programmen inte får vara den enda avgörande faktorn när man ska fatta juridiska, ekonomiska, hälsorelaterade beslut eller beslut som har att göra med personliga relationer.

Obs!  
Inom forskningen erkänner man inte förekomsten av informationsfilm och den betydelse som de spelar på grund av bristfälliga belägg. Tanken med de begrepp som används i databaser och moduler är att de ska utöva ett positivt mentalt inflytande i likhet med affirmationer, positivt tänkande, eller självsuggestion. Dessa är framtagna för att hjälpa användare och kunder med att visualisera sina egna personliga mål på ett tydligt sätt och ska betraktas som en uppslagsbok eller något liknande. De är inte påståenden om effekten.

Healy World strävar efter att se till att informationen på dessa sidor alltid är aktuell, men vi kan inte garantera att informationen är korrekt, lämplig eller tidsmässigt korrekt. Healy World ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår från användning av informationen som tillhandahålls på dessa sidor. All information presenteras ”i befintligt skick” och ansvaret för hur den tolkas och används ligger enbart på användaren.

Healy World rekommenderar inte och tar inget ansvar för innehåll på andra webbplatser som länkas till eller från denna webbplats.

Healy World utgår från råden från sina medicinska rådgivare och tillåter endast att medlemmarna använder sig av uttalanden som finns i företagets material för offentlig distribution. Kontakta företaget om det finns påståenden som du har frågor om.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa