Save 50% from September 1st to September 30TH 2022

Set the sails.

We’ll give youa tailwind.

Healy-paketen

Programgrupper

Add-ons

Appmoduler

Obs!
Healy-program med individanpassade mikroströmfrekvenser (IMF) i Healy-paketen ska inte betraktas som medicinska behandlingar. Avsikten är inte att de ska bota, behandla, lindra, diagnosticera eller förhindra sjukdom, de har inte heller underställts någon granskning av ett anmält organ och är inre del av någon process där överensstämmelsen värderas för MDD/MDR. Informationen på dessa sidor tillhandahålls som referens och endast i utbildningssyfte. Den ska inte användas istället för råd, diagnos eller behandling av läkare. Du bör alltid rådfråga kvalificerad vårdpersonal.

Healy World strävar efter att se till att informationen på dessa sidor alltid är aktuell, men vi kan inte garantera att informationen är korrekt, lämplig eller tidsmässigt korrekt. Healy World ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår från användning av informationen som tillhandahålls på dessa sidor. All information presenteras ”i befintligt skick” och ansvaret för hur den tolkas och används ligger enbart på användaren.

Healy World rekommenderar inte och tar inget ansvar för innehåll på andra webbplatser som länkas till eller från denna webbplats.

Healy World utgår från råden från sina medicinska rådgivare och tillåter endast att medlemmarna använder sig av uttalanden som finns i företagets material för offentlig distribution. Kontakta företaget om du har frågor om uttalanden.

Innehållet som visas av Digital Nutrition-appen (”DNA” som kortform*) utgör inte medicinska råd, som endast kan ges av legitimerad vårdpersonal. De ämnen, livsmedel och IMF-program (Individualized Microcurrent Frequency eller individanpassad mikrofrekvens) som Healy rekommenderar för att harmonisera det bioenergetiska fältet är rekommendationer utifrån användarens information. Om du har eller misstänker att du har livsmedelsintoleranser, allergier, brister eller sjukdomar eller om vårdpersonal har rekommenderat tillskott bör du rådgöra med en läkare eller annan vårdpersonal innan du följer rekommendationerna.

* ”DNA” står för Digital Nutrition App och ska inte misstas för gentester, vilket inte tillhandahålls av Healy.

Innehållet som visas av HealAdvisor-appen utgör inte medicinska råd, som endast kan ges av legitimerad vårdpersonal. Healys IMF-program (Individualized Microcurrent Frequency eller individanpassad mikrofrekvens) är endast avsedda för att harmonisera det bioenergetiska fältet. Om du är eller misstänker att du är sjuk eller om du får behandling av legitimerad vårdpersonal bör du kontakta din läkare innan du följer rekommendationerna. Alla personuppgifter som du överför till HealAdvisor-molnet krypteras för att skydda din integritet.

Healy Watch är avsedd att bidra till vitalitet och välmående och är inte avsedd för medicinska råd, som endast kan ges av legitimerad vårdpersonal. De fysiska mått som visas på Healy Watch och i Healy Watch-appen är utformade för att hjälpa dig att utveckla sundare vanor och nå dina tränings- och hälsomål samt vägleda dig när du ska använda programmen i din Healy. Healy-program med individanpassade mikroströmfrekvenser (IMF) är endast avsedda för att harmonisera det bioenergetiska fältet. Vi hävdar inte att avläsningar från Healy Watch eller Healy Watch-appen motsvarar diagnoser om huruvida medicinska tillstånd föreligger eller inte.

Innehållet i HealAdvisor-appen är inte avsett som medicinska råd eller, när det handlar om djur, råd från veterinär. Sådana råd kan endast ges av en läkare eller veterinär. Healys IMF-program (Individualized Microcurrent Frequency eller individanpassad mikrofrekvens) är endast avsedda för att harmonisera det bioenergetiska fältet. Om ditt djur är sjukt, du misstänker att det kan vara sjukt eller det står under veterinärvård bör du rådgöra med veterinären innan du följer rekommendationerna. Alla personuppgifter som du överför till HealAdvisor-molnet krypteras för att skydda din integritet.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa