HealAdvisor Search®

Din personliga guide till träning och välmående!

Ett modulsystem för ditt välmående

Hitta Healy-program för dina behov

Med vår expertdatabas får du rekommendationer för Healy-program med individanpassade mikrofrekvenser som stöder dina mål och ditt välbefinnande. Det läggs ständigt till fler i HealAdvisor Cloud och den stora databasen utökas kontinuerligt med de senaste kunskaperna om frekvenser.

HealAdvisor-expertdatabasen

Systemets hjärna och hjärta

Beskriver den komplexa relationen mellan
Hälsoproblem
Chakran
Ämnen
Markörer
Meridianer
Livsmedel
Känslor
Organ
Välmående

HealAdvisor Search är ett intelligent nätverkssystem. Det identifierar ämnen som är relevanta för dig och hittar ett lämpligt Healy IMF-program för (nästan) alla sökningar du gör. Dess självlärande algoritmer omvandlar frågor och data till optimala sökresultat som med tiden blir allt mer exakta. Mer information om HealAdvisor Cloud

Individuella frågor till experter i appen

I de sällsynta fall då HealAdvisor Search inte omedelbart kan ge en lösning kan du göra en individuell begäran till experterna i HealAdvisor-nätverket direkt i appen.

Översikt av
HealAdvisor Search

Pålitliga rekommendationer

Expertdatabasen är hjärnan och hjärtat i HealAdvisor Search. Den beskriver den komplexa relationen mellan hälsoproblem, chakran, ämnen, markörer, meridianer, livsmedel, känslomässigt välbefinnande och organ. Du får rekommendationer för Healy IMF-program för (nästan) alla sökfrågor från denna enorma databas.

*HealAdvisor® är ett varumärke som tillhör Healy International AG

Obs!
Innehållet som visas av HealAdvisor-appen utgör inte medicinska råd, som endast kan ges av legitimerad vårdpersonal. Healy-program och övriga råd är rekommendationer utifrån användarens information. Om du är eller misstänker att du är sjuk eller om du får behandling av legitimerad vårdpersonal bör du kontakta din läkare innan du följer rekommendationerna. Alla personuppgifter som du överför till HealAdvisor-molnet krypteras för att skydda din integritet.

Healy Individualized Microcurrent Frequency-program (IMF) är inte medicinska appar. Avsikten är inte att de ska bota, behandla, lindra, diagnosticera eller förhindra sjukdom, de har inte heller underställts någon granskning av ett anmält organ och är inre del av någon process där överensstämmelsen värderas för MDD/MDR. Informationen på dessa sidor tillhandahålls som referens och endast i utbildningssyfte. Den ska inte användas istället för råd, diagnos eller behandling av läkare. Du bör alltid rådfråga kvalificerad vårdpersonal.

Healy World strävar efter att se till att informationen på dessa sidor alltid är aktuell, men vi kan inte garantera att informationen är korrekt, lämplig eller tidsmässigt korrekt. Healy World ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår från användning av informationen som tillhandahålls på dessa sidor. All information presenteras ”i befintligt skick” och ansvaret för hur den tolkas och används ligger enbart på användaren.

Healy World rekommenderar inte och tar inget ansvar för innehåll på andra webbplatser som länkas till eller från denna webbplats.

Healy World utgår från råden från sina medicinska rådgivare och tillåter endast att medlemmarna använder sig av uttalanden som finns i företagets material för offentlig distribution. Kontakta företaget om du har frågor om uttalanden.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa