HealAdvisor Cloud

Din kontakt med experten

Healy kan inte bara
kommunicera med din smartphone, utan ...

du kan även ansluta Healy till HealAdvisor®-molnet. Här får du veta vad HealAdvisor-molnet kan göra för dig.

Vad är HealAdvisor Cloud?

Du kan ta kontakt med experter som använder HealAdvisor Cloud med hjälp av din Healy. Du får förstås bara kontakt med en expert om du uttryckligen begär det och låser upp experten med din Healy-app. Samma gäller för nedladdning av dina program med individanpassade mikroströmfrekvenser (IMF) till din Healy-app.

Healy-experterna hjälper dig att få största möjliga glädje Healy IMF-behandlingar.

Hur är skyddas data i HealAdvisor Cloud?

Pålitlig tack vare patenterad dataöverföringsmetod

För en modern nätverksprodukt handlar säkerhet inte bara om att uppfylla säkerhetsstandarder för elektronik, utan även om datasäkerhet.
Healy ligger i framkant även på detta område: Bluetooth-anslutningen använder en patenterad dataöverföringsmetod och HealAdvisor Cloud uppfyller alla dataskyddsstandarder.

Obs:

”Individualized Microcurrent Frequencies” (”IMF”) är en egenutvecklad teknik från Healy World. Den använder data från en fysisk brusgenerator för att tilldela en prioritet till frekvenser som enligt erfarenhet från professionella användare har den högsta relevansen för användaren.

Varaktigheten, frekvenserna, intensiteten, förekomsten, namngivningen och beskrivningarna av Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen baseras på Nuno Ninas och andra experters praktiska erfarenheter och vår förståelse av interaktionen mellan frekvensmodulerad mikroström och det bioenergetiska fältet. De har inte bekräftats av oberoende studier.

Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen är utformade för att främja välbefinnande genom harmonisering av det bioenergetiska fältet. Vi har genomfört oblindade före/efter-undersökningar i kontrollerade och randomiserade deltagargrupper. Dessa undersökningar tyder på att deltagarnas välbefinnande var högre efter tillämpningen. Detta tillskriver vi till harmoniseringen av det bioenergetiska fältet, som vi brukar benämna livets energiflöde, även traditionellt kallat chi (eller qi) och prana. Detta har inte bekräftats av oberoende studier.

Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen i Healy-enheten är inte medicinska tillämpningar. De är inte avsedda att bota, behandla, lindra, diagnostisera eller förebygga sjukdomar eller medicinska tillstånd. Begreppen som används i programmen utgör inte utsagor om deras verkan.

Programmens syfte är att ge användaren ett verktyg för att utforska tillämpningsalternativ. Healy-program ska inte ses som en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Rådfråga alltid kvalificerad vårdpersonal. Om du är eller misstänker att du är drabbad av ett medicinskt tillstånd, eller om du får behandling av läkare, bör du rådgöra med denne innan du använder Healy. Använd alltid din Healy enligt bruksanvisningen.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa