HealAdvisor Cloud

Din kontakt med experten

Healy kan inte bara
kommunicera med din smartphone, utan ...

Healy kan inte bara kommunicera med din smartphone – du kan också ansluta Healy till HealAdvisor Cloud. Här får du veta vad HealAdvisor Cloud kan göra för dig.

Vad är HealAdvisor Cloud?

Du kan ta kontakt med experter som använder HealAdvisor Cloud med hjälp av din Healy. Du får förstås bara kontakt med en expert om du uttryckligen begär det och låser upp experten med din Healy-app. Samma gäller för nedladdning av dina program med individanpassade mikroströmfrekvenser (IMF) till din Healy-app.

Healy-experterna hjälper dig att få största möjliga glädje Healy IMF-behandlingar.

Hur är skyddas data i HealAdvisor Cloud?

Pålitlig tack vare patenterad dataöverföringsmetod

För en modern nätverksprodukt handlar säkerhet inte bara om att uppfylla säkerhetsstandarder för elektronik, utan även om datasäkerhet.
Healy ligger i framkant även på detta område: Bluetooth-anslutningen använder en patenterad dataöverföringsmetod och HealAdvisor Cloud uppfyller alla dataskyddsstandarder.

Obs!  
Healy Individualized Microcurrent Frequency-program (IMF) är inte medicinska appar. Avsikten är inte att de ska bota, behandla, lindra, diagnosticera eller förhindra sjukdom, de har inte heller underställts någon granskning av ett anmält organ och är inre del av någon process där överensstämmelsen värderas för MDD/MDR. Informationen på dessa sidor tillhandahålls som referens och endast i utbildningssyfte. Den ska inte användas istället för råd, diagnos eller behandling av läkare. Du bör alltid rådfråga kvalificerad vårdpersonal.

Healy World strävar efter att se till att informationen på dessa sidor alltid är aktuell, men vi kan inte garantera att informationen är korrekt, lämplig eller tidsmässigt korrekt. Healy World ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår från användning av informationen som tillhandahålls på dessa sidor. All information presenteras ”i befintligt skick” och ansvaret för hur den tolkas och används ligger enbart på användaren.

Healy World rekommenderar inte och tar inget ansvar för innehåll på andra webbplatser som länkas till eller från denna webbplats.

Healy World utgår från råden från sina medicinska rådgivare och tillåter endast att medlemmarna använder sig av uttalanden som finns i företagets material för offentlig distribution. Kontakta företaget om du har frågor om uttalanden.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa