Together In Wellness

The Final Countdown Promotion

May 19th - 31st, 2023

LAST CHANCE

Get the MagHealy

at an incredible price

Together In Wellness

The Happy Circle Promotion

May 2nd – 31st, 2023

Get 35% off

your Healy Edition

Together In Wellness

The Family and Friends Bundle

May 2nd – 31st, 2023

EXTENDED

Pick your favorite bundle

with free gifts

Together In Wellness

The Next Level Promotion

May 22nd - 31st, 2023

Save 45%

on Every Upgrade

Det här är Healy

Digital Nutrition-appen

Digital Nutrition-appen* skapar listor över livsmedel som naturligt innehåller de ämnen kroppen behöver utifrån ett enkelt frågeformulär. Dessutom får du rekommenderade program med Individualized Microcurrent Frequency (IMF).

HealAdvisor Search

Med hjälp av våra expertdatabaser rekommenderar HealAdvisor Search-appen Healy IMF-program som matchar din sökterm. Nya rekommendationer läggs kontinuerligt till.

Vi presenterar

Healy för djur

Healys produktutbud för djur hjälper dig att stödja välmåendet hos ditt djur.

Upptäck affärsmöjligheter med Healy World

Healy

Utformad för smärtlindring

Köp dina Healy-produkter

Healy Editions, MagHealy, Healy Watch Edition, HealAdvisor App-moduler, programgrupper, tillbehör – allt finns några klick bort i vår säkra och praktiska butik!

Gå med i vår community

med över 300 000 Healy-älskare på Instagram

* Kräver månadsprenumeration
** ”DNA” står för Digital Nutrition App och ska inte misstas för gentester, vilket inte tillhandahålls av Healy.

Obs:

”Individualized Microcurrent Frequencies” (”IMF”) är en egenutvecklad teknik från Healy World. Den använder data från en fysisk brusgenerator för att tilldela en prioritet till frekvenser som enligt erfarenhet från professionella användare har den högsta relevansen för användaren.

Varaktigheten, frekvenserna, intensiteten, förekomsten, namngivningen och beskrivningarna av Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen baseras på Nuno Ninas och andra experters praktiska erfarenheter och vår förståelse av interaktionen mellan frekvensmodulerad mikroström och det bioenergetiska fältet. De har inte bekräftats av oberoende studier.

Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen är utformade för att främja välbefinnande genom harmonisering av det bioenergetiska fältet. Vi har genomfört oblindade före/efter-undersökningar i kontrollerade och randomiserade deltagargrupper. Dessa undersökningar tyder på att deltagarnas välbefinnande var högre efter tillämpningen. Detta tillskriver vi till harmoniseringen av det bioenergetiska fältet, som vi brukar benämna livets energiflöde, även traditionellt kallat chi (eller qi) och prana. Detta har inte bekräftats av oberoende studier.

Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen i Healy-enheten är inte medicinska tillämpningar. De är inte avsedda att bota, behandla, lindra, diagnostisera eller förebygga sjukdomar eller medicinska tillstånd. Begreppen som används i programmen utgör inte utsagor om deras verkan.

Programmens syfte är att ge användaren ett verktyg för att utforska tillämpningsalternativ. Healy-program ska inte ses som en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Rådfråga alltid kvalificerad vårdpersonal. Om du är eller misstänker att du är drabbad av ett medicinskt tillstånd, eller om du får behandling av läkare, bör du rådgöra med denne innan du använder Healy. Använd alltid din Healy enligt bruksanvisningen.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa