Your Road to Wellness

Wellness-Packed Bundle

March 1st – 31st, 2023 

Pick your favorite bundle

with free gifts!

March 23rd – 31st, 2023

Save 40% and

get a device on top!

Your Road to Wellness

Super Saver

March 1st – 31st, 2023 

Get 40% off your

Healy Resonance Edition and above.

Your Road to Wellness

Wellness-Packed Bundle

March 1st – 31st, 2023 

Pick your favorite bundle with free gifts!

Det här är Healy

Digital Nutrition-appen

Digital Nutrition-appen* skapar listor över livsmedel som naturligt innehåller de ämnen kroppen behöver utifrån ett enkelt frågeformulär. Dessutom får du rekommenderade program med Individualized Microcurrent Frequency (IMF).

HealAdvisor Search

Med hjälp av våra expertdatabaser rekommenderar HealAdvisor Search-appen Healy IMF-program som matchar din sökterm. Nya rekommendationer läggs kontinuerligt till.

Vi presenterar

Healy för djur

Healys produktutbud för djur hjälper dig att stödja välmåendet hos ditt djur.

Upptäck affärsmöjligheter med Healy World

Healy

Utformad för smärtlindring

Köp dina Healy-produkter

Healy Editions, MagHealy, Healy Watch Edition, HealAdvisor App-moduler, programgrupper, tillbehör – allt finns några klick bort i vår säkra och praktiska butik!

Join our community

of over 300,000 Healy lovers on Instagram

* Kräver månadsprenumeration
** ”DNA” står för Digital Nutrition App och ska inte misstas för gentester, vilket inte tillhandahålls av Healy.

Obs:

”Individualized Microcurrent Frequencies” (”IMF”) är en egenutvecklad teknik från Healy World. Den använder data från en fysisk brusgenerator för att tilldela en prioritet till frekvenser som enligt erfarenhet från professionella användare har den högsta relevansen för användaren.

Varaktigheten, frekvenserna, intensiteten, förekomsten, namngivningen och beskrivningarna av Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen baseras på Nuno Ninas och andra experters praktiska erfarenheter och vår förståelse av interaktionen mellan frekvensmodulerad mikroström och det bioenergetiska fältet. De har inte bekräftats av oberoende studier.

Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen är utformade för att främja välbefinnande genom harmonisering av det bioenergetiska fältet. Vi har genomfört oblindade före/efter-undersökningar i kontrollerade och randomiserade deltagargrupper. Dessa undersökningar tyder på att deltagarnas välbefinnande var högre efter tillämpningen. Detta tillskriver vi till harmoniseringen av det bioenergetiska fältet, som vi brukar benämna livets energiflöde, även traditionellt kallat chi (eller qi) och prana. Detta har inte bekräftats av oberoende studier.

Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmen i Healy-enheten är inte medicinska tillämpningar. De är inte avsedda att bota, behandla, lindra, diagnostisera eller förebygga sjukdomar eller medicinska tillstånd. Begreppen som används i programmen utgör inte utsagor om deras verkan.

Programmens syfte är att ge användaren ett verktyg för att utforska tillämpningsalternativ. Healy-program ska inte ses som en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Rådfråga alltid kvalificerad vårdpersonal. Om du är eller misstänker att du är drabbad av ett medicinskt tillstånd, eller om du får behandling av läkare, bör du rådgöra med denne innan du använder Healy. Använd alltid din Healy enligt bruksanvisningen.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa