Ryzyko

Przeciwwskazania

Terapia prowadzona z zastosowaniem mikroprądów nie może być stosowana w przypadku, gdy w obszarze poddawanym leczeniu obecne są ciała obce wykonane z metalu, pacjent posiada rozrusznik serca lub wszczepiony defibrylator, a także występuje krwawienie lub istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia lub zatoru. Zabiegi nie mogą być wykonywane w obrębie tych obszarów skóry, które były poddane radioterapii lub które objęte są zaburzeniami czucia, lub w przypadku, gdy pacjent gorączkuje.

 • Nie stosować u kobiet w ciąży.
 • Nie stosować w przypadku chorych na epilepsję lub u osób z chorobą serca.
 • Nie umieszczać elektrod na oczach, szyi ani na sercu (obszar pomiędzy obojczykami aż do mostka oraz środkowej linii od lewej pachy aż do końca mostka). W przypadku występowania któregokolwiek z tych przeciwwskazań przed zastosowaniem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Możliwe działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane są zwykle bardzo łagodne i ustępują w ciągu kilku dni od zaprzestania stosowania. Zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Częste (1 przypadek na 1000 zastosowań):

 • Silne mrowienie pod elektrodami
 • Reakcja alergiczna na elektrody
 • Podrażnienie skóry
 • Zawroty głowy
 • Bóle głowy

Rzadkie (1 przypadek na 10 000 zastosowań):

 • Rany punktowe po stymulacji

Bardzo rzadkie (1 przypadek na 100 000 zastosowań):

 • Powstanie krwiaka w miejscu mocowania elektrod
 • Ból w miejscu mocowania elektrod

Nieznane (nie można ustalić częstotliwości występowania na podstawie posiadanych danych):

 • Utrata wzroku
 • Sztywność układu ruchu
 • Tachykardia

Wydłużone leczenie CES prądami większymi niż konieczne może powodować zawroty głowy lub mdłości otrzymujące się od kilku godzin do kilku dni. Stosowanie elektrod tuż przed pójściem spać może powodować zakłócenia snu. Reakcje odwrotne, takie jak zwiększenie poziomu niepokoju oraz zaburzenia snu, mogą wystąpić, jednak są rzadkie.

Scroll to Top