Important note:

Please note we have a regularly scheduled maintenance on Monday, October 2nd and the shop will be unavailable for several  hours from 9am CEST. Thank you for your patience!

Impressum

Offisielle navn: Healy International B.V.
Adresse: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
Administrerende direktør:Beryl Gout
E-post: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

BTW-ID: 858024068
CCI nr.: 69816875

Ansvarsfraskrivelse
1. Online-innhold

Opphaver forbeholder seg retten til ikke å være ansvarlig for aktualiteten, korrektheten, fullstendigheten eller kvaliteten på den oppgitte informasjonen. Ansvarskrav mot opphaver som refererer til skader av materiell eller immateriell art forårsaket av bruk eller misbruk av den presenterte informasjonen eller ved bruk av feil og ufullstendig informasjon er ekskludert, med mindre opphaver ikke er beviselig forsettlig eller grovt uaktsom skyld. Alle tilbudene er ikke-bindende og uten forpliktelse. Opphaver forbeholder seg retten til å endre deler av sidene eller hele tilbudet uten separat kunngjøring for å supplere eller slette publikasjonen midlertidig eller permanent.

2. Referanser og lenker

Med direkte eller indirekte referanser til eksterne Internett-sider (“lenker”) som ligger utenfor opphavers ansvar, vil ansvar bare gjelde i tilfeller som trer i kraft, der opphaver av innholdet har kunnskap og ville være teknisk mulig og rimelig å forhindre bruk i tilfelle ulovlig innhold. Opphaver erklærer herved uttrykkelig at det på tidspunktet for lenking ikke er noe ulovlig innhold på de lenkede sidene. Opphaver har ingen innflytelse på den nåværende og fremtidige utformingen, innholdet eller forfatterskapet til de koblede / tilkoblede sidene. Derfor skiller den seg uttrykkelig fra alt innholdet på alle koblede / tilkoblede sider som ble endret etter koblingsinnstillingen. Dette gjelder alle innen eget internett tilbudssett til venstre og referanser så vel som for eksterne oppføringer i gjestebøker, diskusjonsfora og adresselister. For ulovlig, feil eller ufullstendig innhold og spesielt for skader som skyldes bruk eller misbruk av slik informasjon, ligger utelukkende leverandøren av siden som det ble henvist til, ikke den som har lenket til disse sidene.

3. Opphavsrett og varemerkerett

Opphaver prøver å respektere opphavsretten til brukt av grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, bruke sin egen grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster eller å bruke lisensfri grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster. Sannsynligvis beskyttet av tredjeparter på nettstedets merkenavn og varemerker er bestemmelsene i gjeldende varemerkerett og eierrettighetene til de respektive registrerte eierne. Bare omtale innebærer ikke at varemerker ikke er beskyttet av tredjeparts rettigheter! Opphavsretten til alt materiale som er opprettet av opphaver, ligger kun hos han. Enhver duplisering eller bruk av slik grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra opphaver.

4. Juridisk gyldighet av denne ansvarsfraskrivelsen

Denne ansvarsfraskrivelsen er å betrakte som en del av internettpublikasjonen som du ble henvist til fra denne siden. Hvis seksjoner eller personlige formuleringer av denne teksten ikke er helt, samsvarer ikke lenger til de resterende delene av dokumentet vil uansett innhold og gyldighet forbli upåvirket.

Skroll til toppen