Healy Coil

Frekvenser uten kabler!

Kabelfri harmoniseringav det bioenergetiske feltet

Det kan hende at det noen ganger er vanskelig å bruke kabelelektroder med Healy. I disse situasjonene kan du fra nå av bruke Healy Coil som lar deg overføre uten kabler!

Praktisk og nyskapende

Spoler som er basert på prinsippet om Quantum Potential Frequencies (kvantefrekvenser) har blitt mye brukt de siste årene. De er også et ideelt medium for kabelfri overføring av Healy IMF-programmer (brukertilpassede mikrostrøm- og frekvensprogrammer) til det bioenergetiske feltet (BEF)!
Healy Coil er ment et supplement, snarere enn en erstatning, for kabelelektrodene: Kabelelektroder brukes både til å påvirke det bioenergetiske feltet og for å påføre mikrostrøm til den fysiske kroppen; Healy Coil kan derimot bare brukes til Healy IMF-programmer.

Hvordan Healy Coils fungerer

Prinsippet: Quantum Potential Frequencies (kvantefrekvenser) (QPF)

Den geniale oppfinneren og fysikeren Nikola Tesla er viden kjent for å oppfinne AC og blant annet vekselstrøm eller vekselstrømssystem. Han tilbrakte en stor del av sin kreativitet og tid med eksperimenter som demonstrerte at under perfekt resonans er det mulig med tapsfri trådløs overføring av energi og informasjon over lange avstander. På grunnlag av disse resultatene konkluderte han med eksistensen av bølger som er hittil ukjente.
Den amerikanske kvantefysikeren David Bohm spådde en slik effekt i 1959, og det ble eksperimentelt bevist ikke lenge etter.

Aharonov-Bohm-effekten ble utpekt som et av de «syv underverkene i kvanteverden» av magasinet New Scientist, noen som avslørte effekten av skjulte kvantefelt.

Disse kvantefrekvensene (QPF) stammer fra to motstående magnetfelt som kansellerer hverandre, mens det magnetiske kvantepotensialet forblir uendret; dette er Aharanov-Bohm-effekten. Kvantefrekvenser (QPF) kan dermed resonere med biologiske organismer uten overføring av fysisk energi.

På denne måten kan frekvenser overføres via potensielle kvantefrekvenser uten bruk av kabler – vibrasjon av ren informasjon. Uten en påvist direkte forbindelse til den ovennevnte forskningen til Tesla og Bohm, ble Healy Coil designet for å utøve effekter på det bioenergetiske feltet gjennom Quantum Potential Frequencies (kvantefrekvenser).

Nikola Tesla, oppfinner og fysiker

David Bohm,
kvantefysiker

Merknader: 
Healy Coil og Healys brukertilpassede mikrostrøm- og frekvensprogrammer (Individualized Microcurrent Frequency – IMF) er ikke medisinsk utstyr. De er ikke ment for å helbrede, behandle, diagnostisere eller forebygge sykdom, har ikke blitt testet av et teknisk kontrollorgan og er ikke underlagt en samsvarsvurderingsprosedyre i samsvar med MDD/MDR.

Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmer er ikke medisinsk utstyr. De er ikke ment for å helbrede, behandle, diagnostisere eller forebygge sykdom, har ikke blitt testet av et teknisk kontrollorgan og er ikke underlagt en samsvarsvurderingsprosedyre i samsvar med MDD/MDR. Informasjonen på disse sidene er kun ment til referanse- og opplæringsformål. Det skal ikke behandles som en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Du bør alltid søke slike råd fra en kvalifisert medisinsk fagperson.

Selv om Healy World arbeider iherdig med å holde informasjonen på disse sidene oppdatert, kan det ikke gis noen garantier med hensyn til dens nøyaktighet, egnethet eller aktualitet. Healy World er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av bruk av informasjonen som er gitt på disse sidene. All informasjon presenteres på et «uten ansvar for mulige feil eller mangler» -basis, og ansvaret for tolkningen og bruken av dem ligger bare hos brukeren.

Healy World verken støtter eller påtar seg ansvar for innhold på tredjeparts nettsteder som er koblet til dette nettstedet.

Healy World, under rådgivning av sitt medisinske rådgivningspanel, tillater kun at dets medlemmer kommer med påstander som er inneholdt i selskapsmateriell beregnet på offentlig distribusjon. Vi ber deg om å ta kontakt med selskapet vedrørende eventuelle påstander du har spørsmål om.

Rull til toppen

Choose your Country

Your Country

Europa