Generelle vilkår og betingelser

VILKÅR SOM GJELDER FOR KJØP AV HEALY WORLD-PRODUKTER

Disse vilkårene regulerer kjøp av HEALY WORLD-produkter gjennom det offisielle nettstedet http://eu.healy.shop/ («nettstedet») som drives av Healy International B.V. («HEALY WORLD»). De utgjør en juridisk bindende avtale mellom (i) en kjøper av HEALY WORLD-produkter for formål som ligger utenfor hans handel, virksomhet, håndverk eller yrke (heretter referert til som «forbruker») og (ii) HEALY WORLD som et lovlig etablert foretak i samsvar med Nederlandsk lovgivning, med registrert forretningsadresse på Paterswoldseweg 806, 9728 BM, Groningen, Nederland.

EU-kommisjonen tilbyr en nettbasert plattform for tvisteløsning (ODR) på https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Vi er hverken forpliktet eller villige til å delta i en tvisteløsningsprosess foran et tvisteløsningsorgan.

Ved å legge inn en bestilling for et HEALY WORLD-produkt, godtar du å være bundet av disse vilkårene.

1. Definisjoner

I forbindelse med disse vilkårene gjelder følgende definisjoner:

Forbruker: En forbruker er en fysisk person, over 18 år, som inngår en juridisk bindende transaksjon med HEALY WORLD for formål som hovedsakelig ikke kan tilskrives hans eller hennes kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet (heretter «forbruker» eller «du»).

HEALY WORLD-produkter: Alle varer og tjenester som HEALY WORLD tilbyr til forbrukere og uavhengige HEALY WORLD-medlemmer.

Uavhengig HEALY WORLD-medlem: En person som kjøper et produkt, forhandler produkter og generer bonuser for å bygge virksomheten (inkludert personer som har oppnådd forskjellige ranger, nivåer eller «Betalt som»-titler i henhold til kompensasjonsplanen).

Angrerett: Forbrukerens rett til å trekke seg fra en avtale inngått med HEALY WORLD i henhold til disse vilkårene.

Kjøpsavtale: Enhver avtale om at HEALY WORLD overfører eller forplikter seg til å overføre eierskapet av et produkt til en forbruker, og forbrukeren betaler eller forplikter seg til å betale en fastsatt pris for produktet, inkludert enhver avtale om kjøp av både produkter og tjenester eller bare tjenester.

Nettsted: Et virtuelt forretningssted som HEALY WORLD har etablert for å handle varer og tjenester ved bruk informasjons- og kommunikasjonstjenester for å kunne tilby forbrukere slike varer og tjenester.

2. Kjøp

2.1 En forbruker forplikter seg til å legge inn en kjøpsordre på nettstedet i samsvar med instruksene som er gitt nedenfor eller på en lignende måte, og HEALY WORLD forplikter seg til en tydelig beskrivelse av de enkelte varene slik at forbrukeren gis en klar forståelse: (a) søk og velg et produkt; (b) skriv inn mottakerens navn, adresse, telefonnummer e-postadresse og/eller telefonnummer; (c) bekreft at du har lest og godtar vilkårene, eventuelle gebyrer som skal betales av forbrukeren for tilleggstjenester, levering eller installasjon og at angreretten, i den grad loven tillater det; ikke er gjeldende, (d) godta disse vilkårene og gi din bekreftelse eller avvisning av varene som er oppført ovenfor; (e) bekreft kjøpsordren og bekreft at kjøpsordren sendes til HEALY WORLD og (f) velg så en betalingsmåte.
2.2 Når HEALY WORLD har bekreftet aksept av en produktbestilling fra en forbruker, trer en juridisk bindende kjøpsavtale i kraft mellom forbrukeren og HEALY WORLD.
2.3 En produktbestilling skal anses som akseptert av HEALY WORLD etter en (a) skriftlig aksept av bestillingen, noe som kan uttrykkes på valgfri måte i samsvar med gjeldende lovgivning og av HEALY WORLD eller (b) forsendelse av det bestilte produktet.
2.4 HEALY WORLD gjør alle rimelige anstrengelser for å gi en spesifikk, tydelig og detaljert beskrivelse av egenskapene, prisene og tilgjengeligheten til alle produkter som tilbys av HEALY WORLD.
2.5 Alle produktpriser som vises i den offisielle HEALY WORLD-litteraturen og på det offisielle HEALY WORLD-nettstedet inkluderer gjeldende merverdiavgift.
2.6 HEALY WORLD forbeholder seg retten til å kansellere en produktbestilling uten kompensasjon hvis produktet i denne bestillingen, ved uhell og til tross for HEALY WORLDs beste innsats, vises med feil pris i den offisielle HEALY WORLD-litteraturen eller på det offisielle HEALY WORLD-nettstedet.

3. ABONNEMENT PÅ HEALY-FREKVENSPROGRAMMER

I tillegg til å kjøpe Healy-enheten, kan du også abonnere på et Healy-frekvensprogram eller oppgradere Healy-frekvensprogrammet ditt.

3.1 HEALY WORLD-abonnementets omfang og bruksområde
Healy-abonnementsprogrammet gir deg tilgang til å bruke Healy-frekvensprogrammet og andre tjenester («tjenestene»). Abonnementet kan ikke brukes av andre personer eller organisasjoner. Vi kan tilby et Healy-frekvensprogram som et livstidskjøp eller som et månedlig abonnement, individuelt eller som en pakke med forskjellige programmer. Tjenestene er underlagt nedenstående abonnementsvilkår.
3.2 Bekreftelse av HEALY WORLD-abonnementet
Du godtar abonnementsvilkårene for Healy-frekvensprogrammene når du plasserer abonnementsbestilling for alle andre pakker enn livstidspakken.
3.3 Varighet og avbestilling av et HEALY WORLD-abonnement
Ved kjøp av en Healy-enhet vil de første 3 månedene av et abonnement være inkludert. Det månedlige abonnementet, som må betales separat, løper fra starten av den tredje måneden etter kjøp av enheten. Ved kjøp av frekvensprogrammer forfaller betalingen på datoen for bestillingen av Healy-frekvensprogrammet frem til en eventuell avbestilling. En avbestilling er mulig når som helst. Logg deg på butikken under avsnittet «Abonnementer», klikk på «Avbestilling» og avbestill abonnementene du ikke lenger ønsker ved å gi en kalendermåneds varsel. Det spiller ingen rolle om du avbestiller i begynnelsen av måneden eller på slutten av måneden. Avbestillingsperioden starter den 1. dagen i måneden etter avbestillingen. (Eksempel: Hvis du avbestiller 3. oktober, starter avbestillingsperioden 1. november og avtalen vil opphøre 30. november).
3.4 Avbestilling av et HEALY WORLD-abonnement
Forbrukeren har rett til å avbestille denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi grunn. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender melding om at du vil bruke angreretten før utløp av angrefristen, se punkt 7 nedenfor. Angreretten kan imidlertid bortfalle i forbindelse med ditt digitale HEALY WORLD-abonnement hvis HEALY WORLD har påbegynt leveringen av det digitale abonnementet og forbrukeren har gitt uttrykkelig samtykke til å begynne avtalen før utløp av angrefristen og forbrukeren har bekreftet sin kunnskap om tap av angreretten ved start av det digitale HEALY WORLD-abonnementet. I tilfelle du begjærer konkurs, vil abonnementet bli avsluttet og alle abonnementstjenester knyttet til Healy-frekvensprogrammer vil også bli avsluttet umiddelbart, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene.
3.5 Priser og betalingsbetingelser
Prisene vises i hver abonnementsbestilling. Slike priser kan variere på grunn av globale prisindekser, og du har krav på avbestilling hvis du ikke er enig i en prisjustering. Betaling av abonnement på HEALY WORLD-frekvensprogrammer skal skje ved bestillingen på nettet. HEALY WORLD er ikke ansvarlig for tap, skader, kostnader, utgifter eller andre krav fra deg eller tredjepart som følge av en suspensjon av tjenestene. Avgifter for abonnement på Healy-frekvensprogrammer skal betales med kredittkort og før abonnementet på Healy-frekvensprogrammer starter. Vi tilbyr og godtar kredittkort fra VISA, Master Card, American Express, Giropay, Apple Pay, PayPal, Google Pay, Samsung Pay, SOFORT. Viktig merknad: Listen er ikke uttømmende, og kortleverandørenes separate personvernerklæringer gjelder til enhver tid i forbindelse transaksjoner.
3.6 Driftsstabilitet
HEALY WORLD-abonnement for frekvensprogrammer vil bli levert med høyest mulig grad av driftsstabilitet, men HEALY WORLD er ikke ansvarlig for eventuelle brudd forårsaket av faktorer utenfor deres kontroll Slike brudd inkluderer, men er ikke begrenset til, strømbrudd, feil i modemutstyr, ADSL-tilkoblinger, tilkoblinger til telekommunikasjon eller lignende. I alle tilfeller vil HEALY WORLD prøve å gjenopprette normal drift så raskt som mulig.
3.7 Vedlikehold av systemet
HEALY WORLD forbeholder seg rett til å foreta operasjonelle endringer av Healy-frekvensprogrammer med formål om forbedringer eller annet (for eksempel utvikling eller oppdatering av programvare) uten forutgående varsel. I noen tilfeller kan det være nødvendig å stanse tilgangen til frekvensprogrammene midlertidig, vanligvis mellom 21.00 og 06.00 CET. Du vil bli varslet om en slik midlertidig stans på forhånd. HEALY WORLD vil ikke være ansvarlig for eventuelle konsekvenser av en slik driftsstans, der varsel er gitt.
3.8 Rettigheter
Healy-frekvensprogrammene forblir eiendommen til HEALY WORLD. Med mindre annet er spesifisert, vil personlig tilpassede frekvensprogrammer også forbli eiendommen til HEALY WORLD. HEALY WORLD kan når som helst overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til ethvert datterforetak eller forretningsenhet eller andre datterselskap eller avdelinger. Med unntak av det som er angitt ovenfor, kan rettigheter og plikter etter denne avtalen ikke overdras til eventuelle tredjeparter uten skriftlig samtykke fra den andre parten.
3.9 HEALY WORLDs ansvar
HEALY WORLD har gjort rimelige tiltak for å sikre at frekvensprogrammene er fri for virus, det gis likevel ingen garanti for at programmene er virusfrie osv., og Healy vil ikke påta seg noe ansvar hvis dette ikke er tilfelle. I den grad loven tillater det, fraskriver Healy seg alle garantier med hensyn til frekvensprogrammene, både uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om hensiktsmessighet eller egnethet for et bestemt formål.
HEALY WORLD skal ikke holdes ansvarlig overfor forbrukeren for direkte eller indirekte tap eller skader, med mindre slikt ansvar ikke kan begrenses eller utelukkes i henhold til gjeldende lovgivning. Bortsett fra død eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra Healys side, dets ansatte, agenter eller autoriserte representanter, som er utelukket fra begrensninger, vil Healys ansvar være begrenset til den minste verdien av betalinger utført av deg i en periode på 12 måneder før hendelsen som er grunnlag for ansvaret.
3.10 Personvern og konfidensialitet
HEALY WORLDs personvernerklæring er gjeldende. HEALY WORLD har iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne data som lagres av frekvensprogrammene og appene mot uautorisert eller ulovlig behandling, i strid med Healys personvernerklæring, og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.
HEALY WORLD er bundet av taushetsplikt med hensyn til opplysninger om deg og vil ikke dele slik informasjon med eventuelle tredjeparter, med mindre dette er påkrevd etter pålegg fra domstol eller reguleringsmyndighet og i dette henseende bare i den grad det er nødvendig.

4. BETALING

4.1 Prisene vises i hver abonnementsbestilling. Slike priser kan variere på grunn av globale prisindekser, og du har krav på avbestilling hvis du ikke er enig i en prisjustering. Betaling for en produktbestilling skal gjøres på bestillingstidspunktet. HEALY WORLD vil ikke begynne behandlingen av en produktbestilling før full betaling er mottatt.
4.2 Prisene i Euro som er oppgitt på produktsidene inkluderer lovfestet merverdiavgift og andre priskomponenter, men inkluderer ikke de respektive faste fraktkostnadene. Den totale kjøpesummen for produktene du har bestilt, inkludert merverdiavgift og gjeldende fraktkostnader, vil også vises i bestillingssammendraget før du legger inn bestillingen.
4.3 Betalingen skal skje via betalingsmåten du har valgt under bestillingsprosessen. Ved å gjøre dette betaler du for bestillingen ved betaling til betalingsleverandøren.
4.4 Du samtykker til mottak av fakturaer og kreditnotaer utelukkende i elektronisk form.

5. LEVERING

5.1 En produktbestilling leveres til adressen som forbrukeren har oppgitt til HEALY WORLD.
5.2 HEALY WORLD vil levere enhver produktbestilling senest 30 kalenderdager fra tidspunktet for inngåelse av kjøpsavtalen, med mindre annet er avtalt mellom partene. Enhver annen tidsangivelse om levering fra HEALY WORLD, skal anses som et ikke bindende estimat.
5.3 HEALY WORLD forbeholder seg retten til ikke å refundere eventuelle fraktkostnader betalt av forbrukeren hvis forbrukeren ønsker å endre leveringsmåten til et billigere leveringsalternativ, hente varene selv eller endre leveringsadressen til en billigere adresse etter at bestillingen er lagt inn og fraktgebyret er betalt. HEALY WORLD forbeholder seg også retten til å kreve eventuelle ekstra fraktkostnader som påløper hvis forbrukeren velger å endre leveringsadressen eller leveringsmåten til et dyrere prisalternativ.
5.4 HEALY WORLD forbeholder seg retten til å levere en produktbestilling eller deler av den tidligere enn den estimerte leveringsdatoen.
5.5 Risikoen for tap av eller skade på det bestilte produktet, skal overføres til forbrukeren (a) når forbrukeren eller en tredjepart som er utpekt av deg, og som ikke er speditøren, er i fysisk besittelse av produktet; eller (b) ved levering av produktet til en transportør spesifisert av forbrukeren hvis dette alternativet ikke ble tilbudt av HEALY WORLD; uten at dette berører forbrukerens rettigheter i henhold til transportøren.
5.6 HEALY WORLD skal forbli eier av og beholde eiendomsretten til ethvert produkt inntil HEALY WORLD har mottatt full betaling for alle produkter i en bestilling, uavhengig av eventuelle begrensninger med hensyn til levering og/eller risikoovergang.

6. ANSVAR

6.1 HEALY WORLDs ansvar overfor forbrukeren for direkte tap er begrenset til fakturabeløpet for bestillingen, med mindre skaden er knyttet til skjulte defekter ved produktet, innebærer tap av liv eller legemsskader hos forbrukeren eller hvis det foreligger forsett og/eller grovt uaktsomhet fra HEALY WORLDs side.
6.2 HEALY WORLD påtar seg intet ansvar for skader som følge av feil bruk av produktet.
6.3 HEALY WORLD påtar seg intet ansvar for tap av liv eller personskader grunnet eksisterende medisinske tilstander hos forbrukeren.

7. ANGRERETT

7.1 Forbrukeren har rett til å trekke seg fra denne kjøpsavtalen som er inngått med HEALY WORLD innen fjorten (14) dager uten å oppgi noen grunn. Innenfor denne fristen kan forbrukeren benytte seg av angreretten for å kansellere en bestilling eller kjøpsavtale og motta en full refusjon.
Angreretten kan imidlertid bortfalle i forbindelse med ditt digitale HEALY WORLD-abonnement hvis HEALY WORLD har påbegynt leveringen av det digitale abonnementet og forbrukeren har gitt uttrykkelig samtykke til å begynne avtalen før utløp av angrefristen og forbrukeren har bekreftet sin kunnskap om tap av angreretten ved start av det digitale HEALY WORLD-abonnementet.
7.2 Angrefristen som er angitt i avsnitt 7.1 begynner å løpe fra datoen som forbrukeren mottar en kopi av kjøpsavtalen, inkludert informasjon om angreretten som er forklart i avsnitt 7.1 og 7.3. Hvis forbrukeren mottar en kopi av kjøpsavtalen etter leveringsdatoen, vil angrefristen som er angitt i avsnitt 7.1 begynne å løpe fra datoen for mottak av informasjon om angreretten. Med hensyn til dette avsnittet 7.2 skal leveringsdatoen bety: (a) den dagen forbrukeren eller en tredjepart som er utpekt av deg, og som ikke er speditøren, får fysisk besittelse av produktet, eller (b) i tilfelle bestillingen omfatter flere produkter som leveres separat, skal leveringsdatoen indikere den dagen forbrukeren eller en tredjepart som er utpekt av deg, og som ikke er speditøren, mottar det siste produktet i bestillingen, eller (c) i tilfelle det bestilte produktet består av flere deler som leveres separat, skal leveringsdatoen indikere den dagen forbrukeren eller en tredjepart som er utpekt av deg, og som ikke er speditøren, mottar den siste delen av bestillingen.
For å benytte deg av angreretten, kan du logge deg inn og registrere en henvendelse om dette hos brukerstøtten; inkludert informasjon om navn, e-postadresse, telefonnummer og hvilken Healy-enhet eller hvilket Healy-produkt du ønsker å returnere. Vi vil så behandle returforespørselen din og sende deg en returetikett. Pakk Healy-enheten på en trygg måte, fest returetiketten og lever pakken til nærmeste DHL-innleveringssted.
7.3 Angrerettskjema

Angrerett
Du har rett til å oppheve denne avtalen innen fjorten dager uten å oppgi grunn.
Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som er utpekt av deg, og som ikke er speditøren, har tatt varen i besittelse.

For å benytte deg av angreretten må du sende oss
Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Nederland
e-post: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084 
en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt via brevpost, faks eller e-post) om din beslutning om å oppheve denne avtalen. Du kan bruke det vedlagte angrerettskjemaet, men dette er ikke obligatorisk.
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender en melding om ditt ønske om å benytte deg av angreretten før angrefristens utløp.

Konsekvenser ved bruk av angreretten
Hvis du opphever denne avtalen, vil vi refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert fraktkostnader (med unntak av ekstra kostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys) uten unødig forsinkelse og senest innen fjorten dager fra melding om bruk av angreretten er mottatt. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke den samme betalingsmåten som ble brukt ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Du vil under ingen omstendigheter vil bli belastet noen avgifter for denne tilbakebetalingen.
Vi kan nekte tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varene i retur eller du har gitt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer først.
Du må returnere varene uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest fjorten dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.
Fristen vil regnes som overholdt hvis du sender varene i retur før utløp av denne perioden på fjorten dager.
Du må dekke de direkte kostnadene for retur av varene.
Du må bare betale for eventuell tap av varens verdi hvis dette verditapet skyldes at du har håndtert varene på en måte som ikke anses som nødvendig for inspeksjon av varens tilstand, egenskaper og funksjon.

Ferdig utfylt angrerettskjema
(Hvis du ønsker å oppheve denne avtalen, ber vi deg om å fylle ut dette skjemaet og sende det tilbake til oss.)
– Send skjemaet til Healy International B.V. Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Nederland
e-post: contact@healy.world

Jeg/vi (*) opphever herved denne avtalen som er inngått av meg/oss (*) for kjøp av
følgende varer (*) / levering av følgende tjenester (*)
– Bestilt den (*) / mottatt den (*)
– Forbrukerens/forbrukerenes navn
– Forbrukerens/forbrukerenes adresse
– Forbrukerens/forbrukerenes signatur (kun ved kommunikasjon i papirform)
– Dato(er)
(*) Slett det som ikke er aktuelt.

7.4 Hvis en forbruker har brukt eller brukt opp produktet som skal returneres i forbindelse med utøvelsen av angreretten, kan HEALY WORLD fakturere et tilsvarende beløp for å dekke reservedeler, samt eventuelle fraktkostnader knyttet til anskaffelsen av slike deler, eller forbruket hvis det returnerte produktet ikke kan videreselges eller bruken resulterer i en vesentlig redusert salgspris.
7.5 I løpet av den angitte angrefristen i avsnitt 7.2 og frem til forbrukeren sender produktet tilbake til HEALY WORLD, er forbrukeren forpliktet til å håndtere produktet og emballasjen forsiktig. Forbrukeren har bare lov til å pakke ut, bruke og inspisere produktet i den grad dette er nødvendig for å fastslå produktets egenskaper og funksjon.
7.6 Forbrukeren er ansvarlig for verdiforringelse som kan tilskrives uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.
7.7 I den grad det kan være aktuelt, bortfaller angreretten hvis:

(a) produktet er skadet eller ødelagt av grunner som kan tilskrives forbrukeren
(b) verdien av produktet har blitt betydelig redusert på grunn av forbrukerens bruk eller forbruk av produktet eller tjenesten
(b) verdien av produktet har blitt betydelig redusert på grunn av tiden som har gått
(d) produktet er en type produkter som kan reproduseres, og emballasjen til produktet som returneres er skadet
(e) produktet ble produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner Hvis det er sannsynlig at HEALY WORLD vil utsettes for et alvorlig og uopprettelig tap dersom forbrukeren benytter seg av angreretten for å oppheve den gjeldende avtalen (heretter kalt «opphevelse av abonnement osv.»), og hvis HEALY WORLD har informert forbrukeren om dette separat i henhold til den relevante transaksjonen og innhentet forbrukerens skriftlige samtykke dertil.
Uavhengig av det ovennevnte eller andre motstridende bestemmelser i disse vilkårene, bortfaller avsnitt (b) ~ (d), og forbrukeren har lov til å benytte seg av angreretten hvis HEALY WORLD ikke har opplyst forbrukeren på en tydelig og godt synlig måte om tap av angreretten ved fjerning av emballasjen eller ikke har truffet andre motvirkende tiltak, for eksempel gitt forbrukeren tilbud om et prøveprodukt.
(f) det dreier seg om et forseglet produkt som ikke er egnet for retur grunnet helse- eller hygienehensyn og forbrukeren har brutt forseglingen
(g) det dreier seg om et produkt som ikke er prefabrikkerte, men produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner, på grunnlag av individuelle valg fra forbrukerens side, eller som tydelig er beregnet på en bestemt person
(h) det dreier seg om digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, forutsatt at leveransen har begynt på grunnlag av forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke og forbrukerens samtykket til tap av angreretten

7.8 Uavhengig av det ovennevnte eller andre motstridende bestemmelser i disse vilkårene, kan en forbruker benytte seg av angreretten i opptil seks (6) måneder etter at et produkt eller en tjeneste ble levert hvis et produkt eller en tjeneste er forskjellig fra det som er merket eller annonsert eller spesifisert i kjøpsavtalen.

8. HEALY WORLDs tilfredshetsgaranti for forbrukere

8.1 HEALY WORLDs produkter kommer med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til lokal lov, og UHW-medlemmer har krav på erstatning eller refusjon i tilfelle store feil og rett på kompensasjon for andre rimelig forutsigbare tap eller skader.
8.2 HEALY WORLD tilbyr en tilfredshetsgaranti i forbindelse med alle HEALY WORLD-produkter som er tilgjengelig på http://eu.healy.shop/.
8.3 For defekte og ødelagte produkter, se HEALY WORLDs returpolicy for defekte eller skadete produkter.
8.4 HEALY WORLDs tilfredshetsgaranti for forbrukere supplerer dine lovfestede forbrukerrettigheter og påvirker på ingen måte noen av disse rettighetene.
8.5 HEALY WORLD forbeholder seg retten til å oppheve eller endre denne tilfredshetsgarantien, helt eller delvis, fra tid til annen, i den grad det tillates ved lov, med forutgående varsel om slike endringer publisert i offisiell Healy-litteratur, på det offisielle Healy-nettstedet eller via andre kanaler som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

9. KLAGER OG TVISTER

Forbrukeren kan kontakte HEALY WORLD vedrørende eventuelle klager knyttet til en kjøpsavtale, som er underlagt disse vilkårene, ved hjelp av kontaktinformasjonen angitt i avsnitt 12.
Vær oppmerksom på at EU-kommisjonen tilbyr en nettbasert plattform for
tvisteløsning (ODR) på https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Vi er
verken forpliktet eller villige til å delta i en tvisteløsningsprosess foran et
tvisteløsningsorgan.

10. GJELDENDE LOV

10.1 Dannelsen, utformingen, tolkningen og tvangskraften til denne kjøpsavtalen mellom forbrukeren og HEALY WORLD, som er underlagt disse vilkårene, og eventuelle krav som oppstår fra eller er knyttet til denne avtalen, er underlagt lovgivningen i Nederland, med unntak av bestemmelsene i FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp og internasjonal privatrett.
10.2 Disse vilkårene skal ikke på noen måte påvirke en forbrukeres rettigheter i henhold til gjeldende lov om forbrukerkjøp.

11. UGYLDIGHET

Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkårene er eller blir ugyldige eller ugjennomførlige, påvirkes ikke gyldigheten til de resterende bestemmelsene i disse vilkårene, men forblir i full kraft.

12. KONTAKTINFORMASJON

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Nederland
Administrerende direktør: Beryl Gout
BTW-ID: 858024068
CCI nr.: 69816875
e-post: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

Rull til toppen

Choose your Country

Your Country

Europa