Important note:

Dear valued Members and Customers. In preparation for the upcoming month and the deals we’ve got in store for you, we have scheduled a bit of maintenance on Thursday, December 1st (9am – 12pm CET). When we’re back, all of the exclusive offers and discounts will be waiting for you!

Det vitenskapelige grunnlaget for Healy

Et vell av erfaring

Vitenskap og praksis

Innen vitenskap er det ikke bare gleden ved innovasjon og tilfredsstillelsen av å ha noe unikt som teller. Vitenskap handler også om evidensbaserte fakta, vitenskapelig bevist utvikling og et overbevisende antall publikasjoner.

Frekvensbehandling har blitt utviklet over flere tiår med forskning av behandlere og forskere. Denne behandlingsformens sikkerhet har blitt bevist gjennom mange studier og flere tiår med erfaring, som har blitt bekreftet av våre egne behandlere gjennom tusenvis av anvendelser. Særlig to forskere la grunnlaget for vårt arbeid i dette feltet for mange år siden:

Prof. Robert O. Becker

Prof. Robert O. Becker var en seniorforsker innen elektroterapi, forfatter av “bibelen” av moderne elektromedisinsk teknologi, “The Body Electric”, skrevet i 1985.
Hans hovedforskningsområde var regenerering av organer og organsystemer ved bruk av kroppens egne bioelektromagnetiske fenomener.

Prof. Björn Nordenström

Prof. Björn Nordenström, M. D. (1919–2006) var professor i diagnostisk radiologi ved Karolinska institutt og leder for thorax radiologi ved Stockholms Karolinska klinikk. Han var medlem og midlertidig talsperson for Nobelkomiteen.
I sin bok «Biologically Closed Electric Circuits» beskiver professor Nordenström en bioelektrisk krets i kroppen, lignende blod- eller lymfesirkulasjon.

Friske celler – Friske kropper

En celle er den minste byggesteinen i hvert organ i kroppen din. Du har ca. 70-billioner av dem i kroppen din, det er 70 millioner millioner! Antallet celler i kroppen din er 4000 ganger større enn verdensbefolkningen!

Cellene er selvfølgelig spesialisert i henhold til deres formål, men den grunnleggende «blåkopien» for cellen er alltid den samme (planter er, forresten, svært like dyr og mennesker).

DNA som en
Blåkopi

Hver celle i kroppen din har den samme blåkopien som er lagret i DNA-en.

Hver av cellene inneholder hele denne tegningen for alle andre kroppsceller, med hver celle et dataminne på omtrent 2 gigabyte.

Av dette brukes kun ca. 3 prosent til å lagre genetisk informasjon; formålet med den gjenværende lagringsplassen i cellen er i stor grad uoppklart.

Celle-
Kjernen

Strukturen og den interne funksjonen til hver av cellene dine er stort sett den samme.

Cellekjernen som sjefen, mitokondriene som kraftverk, ATP som energilagring, det endoplasmatiske retikulum som tarmen, golgiapparatet som en produsent av enzymer og cellemembranet som det ytre skallet som holder alt sammen.

Hver av cellene våre har dens egne metabolisme: vann, næringsstoffer og oksygen må komme inn, metabolske produkter må tas ut.

Cellemetabolismen

Det er vel kjent for de fleste hvordan vann og næringsstoffer transporteres inn og hvordan metabolske produkter transporteres ut.

I cellene håndteres denne transporten gjennom åpninger i dens overflate, den såkalte cellemembranen.

Disse «ventilene» i cellemembranen åpnes og lukkes etter behov. Denne mekanismen er basert på spenningspotensiale, dvs. spenningsforskjellen mellom innsiden og utsiden av cellemembranen. Riktig eller feil mengde av slikt potensial er ansvarlig for cellemetabolismen.

Frekvens
Bruksområde

Som vi nettopp nevnte, fungerer transporten av stoffer inn i og ut av cellen ved hjelp av en type magnetisk styrte ventilmekanismer.

Spenningspotensialet, dvs. differansen mellom spenningen inne i cellen og spenningen mellom cellene, er ansvarlig for sunn (fysiologisk) cellemetabolisme.

Etter vår mening forklarer denne mekanismen hvorfor frekvenser kan brukes til mange forskjellige formål.

Marcus Schmieke

Grunnlegger

Marcus Schmieke, født 1966, er oppfinneren og utvikleren av Healy™. I mange år hadde Marcus pønsket på hvordan han kunne la alle dra nytte av frekvens-teknologien på en kompakt og enkel måte.

Han hadde ideer om en enhet som alle kunne bruke daglig, noe kompakt, enkelt og praktisk. En liten venn som passer på vårt velvære.

Nuno Nina

Behandler

Nuno Nina er en portugisisk forsker og behandler. Nuno driver syv private klinikker, de fleste av dem i Portugal. Hans arbeidsfelt er hovedsakelig frekvensapplikasjoner og cellebiologi.

Nunos erfaring med tusenvis av klienter har gjort det mulig for ham å sammenstille teoriene og funnene fra sin forskning i form av en samling på 144.000 såkalte «Gullfrekvenser».

Pålitelighet og kvalitet

Et team av erfarne utviklere og ingeniører sikrer den høye standarden på våre produkter. Healy er et kvalitetsprodukt som er utviklet og produsert i Tyskland, der den oppfyller eller overgår alle nødvendige kvalitets- og sikkerhetsforskrifter.

Healy ble utarbeidet og utviklet i samarbeid med behandlere. Derfor kunne mange verdifulle forslag og erfaringer fra praksis integreres i utviklingen av Healy.

Merknader:  
Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programmer er ikke medisinsk utstyr. De er ikke ment for å helbrede, behandle, diagnostisere eller forebygge sykdom, har ikke blitt testet av et teknisk kontrollorgan og er ikke underlagt en samsvarsvurderingsprosedyre i samsvar med MDD/MDR. Informasjonen på disse sidene er kun ment til referanse- og opplæringsformål. Det skal ikke behandles som en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Du bør alltid søke slike råd fra en kvalifisert medisinsk fagperson.

Selv om Healy World arbeider iherdig med å holde informasjonen på disse sidene oppdatert, kan det ikke gis noen garantier med hensyn til dens nøyaktighet, egnethet eller aktualitet. Healy World er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av bruk av informasjonen som er gitt på disse sidene. All informasjon presenteres på et «uten ansvar for mulige feil eller mangler» -basis, og ansvaret for tolkningen og bruken av dem ligger bare hos brukeren.

Healy World verken støtter eller påtar seg ansvar for innhold på tredjeparts nettsteder som er koblet til dette nettstedet.

Healy World, under rådgivning av sitt medisinske rådgivningspanel, tillater kun at dets medlemmer kommer med påstander som er inneholdt i selskapsmateriell beregnet på offentlig distribusjon. Vi ber deg om å ta kontakt med selskapet vedrørende eventuelle påstander du har spørsmål om.

Rull til toppen

Choose your Country

Your Country

Europa