Angrerett

Takk for at du har valgt å kjøpe Healy-produkter. Healy World er opptatt av kvaliteten på produktene sine og gjør alle anstrengelser for å håndtere tilfeller av defekte eller ødelagte produkter på en effektiv måte. Healy World garanterer produktenes samsvarer med spesifikasjonene på leveringstidspunktet og samtykker i å avhjelpe eventuelle mangler fra datoen for risikoovergang til kjøperen innenfor den nedenstående garantiperioden. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle feil i produktene etter den nevnte perioden.

Angrerett
for Healy-enheter kjøpt på nettet

Følgende informasjon om retur gjelder bare for forbrukere. Når det gjelder netthandel har forbrukere rett til å trekke seg fra en avtale om kjøp, med forbehold om følgende bestemmelser. I den grad gjeldende lover og forskrifter tillater det, bortfaller angreretten hvis den elektroniske avtalen er knyttet til kjøp av Healy-programvare. En forbruker er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet eller selvstendig næringsvirksomhet.

Angrerett og retur av Healy-enheter kjøpt på nettet
Du har rett til å trekke deg fra denne avtalen om nettbasert kjøp av Healy-enheter innen fjorten (14) dager uten å måtte oppgi grunn. Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som er utpekt av deg, og som ikke er speditøren av varene, tar varene i besittelse. For å utøve angreretten din, må du logge deg på og registrere en henvendelse hos brukerstøtten: Inkluder navnet ditt, e-postadresse, telefonnummer og en forespørsel om å returnere Healy-enheten i henvendelsen din. Vi vil så behandle returforespørselen din og sende deg en returetikett. Pakk Healy-enheten på en trygg måte, fest returetiketten og lever pakken til nærmeste DHL-innleveringssted. Du kan også kontakte oss på:

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Nederland
e-post: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

Du må fremlegge en klar uttalelse (f.eks. et brev sendt via brevpost eller e-post) som gir uttrykk for din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen. Du kan bruke det vedlagte skjemaet for å trekke deg fra kjøpsavtalen; dette er imidlertid ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender et varsel om ditt ønske om å benytte deg av angreretten før angrefristens utløp.

Konsekvenser ved bruk av angreretten

Hvis du trekker deg fra denne avtalen, vil vi refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert fraktkostnader (med unntak av ekstra kostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys) uten unødig forsinkelse og senest innen fjorten (14) dager fra melding om bruk av angreretten er mottatt. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke den samme betalingsmåten som ble brukt ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Du vil under ingen omstendigheter vil bli belastet noen avgifter for denne tilbakebetalingen.
Vi kan nekte tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varene i retur eller du har gitt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer først.
Du må returnere varene uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest fjorten (14) dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.
Fristen vil regnes som overholdt hvis du sender varene i retur før utløp av denne perioden på fjorten (14) dager.
Du må dekke de direkte kostnadene for retur av varene.
Du må bare betale for eventuell tap av varens verdi hvis dette verditapet skyldes at du har håndtert varene på en måte som ikke anses som nødvendig for inspeksjon av varens tilstand, egenskaper og funksjon.

Angrerettskjema
(Hvis du ønsker å trekke deg fra avtalen, ber vi deg om å fylle ut dette skjemaet og sende det tilbake til oss.)
Send skjemaet til Healy International B.V. Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Nederland
e-postadresse: contact@healy.world

Jeg/vi (*) trekker meg/oss herved om fra denne avtalen som er inngått av meg/oss (*) for kjøp av
følgende Healy-enheter (*) / levering av følgende tjenester (*)
– Bestilt den (*) / mottatt den (*)
– Forbrukerens/forbrukerenes navn
– Forbrukerens/forbrukerenes adresse
– Forbrukerens/forbrukerenes signatur (kun ved kommunikasjon i papirform)
– Dato(er)

(*) Slett det som ikke er aktuelt.

Returpolicy
Healy Worlds returpolicy for defekte eller skadete produkter

Følgende informasjon om retur gjelder for defekte eller skadete produkter.

1. Anvendelsesområde

1.1 Du er pålagt å inspisere produktene umiddelbart ved levering og varsle eventuelle defekter som kan tilskrives Healy i den utstrekning disse defektene med rimelighet kan fastslås.
1.2 Et produkt anses som defekt hvis det på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med kjøpsavtalen og hvis:

(a) Produktet ikke er i samsvar med beskrivelsen i markedsføringsteksten eller annen produktbeskrivelse.
(b) Produktet ikke er av tilfredsstillende kvalitet som rimelig kan forventes i henhold til vilkårene i avtalen.
(c) Produktet ikke er egnet til formålet som forbrukeren ble informert om før kjøp av produktet.

1.3 «Healy Worlds returpolicy» gjelder bare for retur og utbedring av defekte produkter som faller inn under de ovennevnte tilfellene og, i samsvar med gjeldende lovgivning, har blitt kjøpt i løpet av de siste to (2) årene. Rettsmidlene er imidlertid ikke tilgjengelige hvis det oppdages mangler på produktet etter to (2) år fra kjøpsdato.
1.4 Denne «Healy returpolicy» gjelder bare for produkter ledsaget av en original kjøpskvittering fra Healy.
1.5 I tillegg til den ovennevnte tidsbegrensingen er Healy World ikke ansvarlig for å rette opp det defekte produktet hvis:

(a) Forbrukeren har skadet produktet.
(b) Forbrukeren har forårsaket skaden grunnet feil bruk.
(c) Forbrukeren har prøvd å reparere produktet selv eller fått noen andre til å reparere det, og denne prosessen har ført til skade.
(d) Forbrukeren ble informert om feilen før han/hun bestemte seg for å kjøpe produktet.
(e) Forbrukeren har benyttet seg av angreretten.
(f) Feilen skyldes slitasje.
(g) Skaden oppdages etter utløp av den gjeldende garantiperiode på to (2) år for enheter («garantiperioden») fra datoen for risikoovergang til kjøperen. Tilbehør er ekskludert fra garantien med mindre annet er gjeldende i henhold til lokal lovgivning.

1.6 Healy World godtar ikke retur av varer som på salgstidspunktet er tydelig identifisert på som demonstrasjonssett, ikke-returnerbar, utgått, sesongvare eller ikke ment for å selges videre.

2. Retur av defekte eller skadete Healy World-produkter

2.1 Logg deg på og registrere en henvendelse hos brukerstøtten. Inkluder navn, e-postadresse, telefonnummer og en forespørsel om å returnere en Healy-enheten i henvendelsen din. Vi vil så behandle returforespørselen din og sende deg en returetikett. Pakk din Healy på en trygg måte, fest returetiketten og lever pakken til nærmeste DHL-innleveringssted.
2.2 Antall produkter du returnerer kan ikke overstige antallet som er spesifisert på kjøpskvitteringen fra Healy World.
2.3 Du vil om mulig bli bedt om, men er på ingen måte forpliktet til å returnere et Healy World-produkt som anses som defekt/skadet i ny og ubrukt stand, i originalemballasjen og med alle originale etiketter og merkelapper intakt.
2.4 Et Healy World-produkt som returneres fordi det anses for å være defekt, må være poststemplet innen garantiperioden.
2.5 Ved mottak av det returnerte produktet vil Healy inspisere det nøye og innen rimelig tid gi deg beskjed om hvorvidt Healy er villig til å innvilge et kontraktfestet og lovbestemt garantikrav via erstatning, reparasjon, refusjon eller prisreduksjon som følge av feil eller skade. Healy forbeholder seg retten til å erstatte eller reparere defekte produkter etter eget skjønn. Hvis forventet ytelse likevel oppnås, kan du vanligvis, uten hensyn til eventuelle erstatningskrav, velge å oppheve kjøpsavtalen eller redusere betalingen.
2.6 Hvis du kvalifiserer deg for erstatning eller refusjon, vil Healy iverksette en erstatningen av produktet eller en refusjon av kjøpesummen ved bruk av den opprinnelige betalingsmåten.
2.7 Et Healy-produkt som har blitt misbrukt etter mottak, selv om det faller inn under tilfellene beskrevet i avsnitt 1.5, vil i henhold til «Healys returpolicy» ikke bli ansett som defekt eller skadet.
2.8 Et Healy-produkt kan ikke betraktes som skadet i henhold til «Healys returpolicy» hvis og i den utstrekning skaden skyldes en omstendighet (a) som inntraff mens du eller en tredjepart som er utpekt av deg, og som ikke er speditøren, vær i fysisk besittelse av produktet; eller (b) hvis en annen transportør enn transportøren anbefalt av Healy var i besittelse av produktet når denne omstendigheten inntraff.
2.9 Du er ansvarlig for alle returfraktkostnader samt risikoen for tap eller skade på Healy World-produktet under returen. Hvis du kvalifiserer deg for erstatning eller refusjon, vil Healy World imidlertid refundere alle rimelige fraktkostnader knyttet til retur av produktet.

3. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål vedrørende «Healy Worlds returpolicy», kan du kontakte oss på:

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Nederland E-post: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

Versjon: Juli 2021

Rull til toppen

Choose your Country

Your Country

Europa