Important note:

Dear valued Members and Customers. In preparation for the upcoming month and the deals we’ve got in store for you, we have scheduled a bit of maintenance on Thursday, December 1st (9am – 12pm CET). When we’re back, all of the exclusive offers and discounts will be waiting for you!

Risico’s

Contra-indicaties

Microstroombehandelingen mogen niet worden uitgevoerd wanneer er zich vreemde voorwerpen van metaal in het te behandelen gebied bevinden, bij pacemakers, bloedingen, en wanneer er kans op bloedingen of embolie bestaat. Behandelingen mogen niet worden toegepast op delen van de huid die met radiotherapie zijn behandeld, waarvan de gevoeligheid gestoord is of wanneer de gebruiker koorts heeft.

 • Niet geschikt voor gebruik door/bij zwangere vrouwen
 • Niet geschikt voor gebruik bij personen die aan epilepsie of een hartaandoening lijden
 • Plaats de elektroden niet op de ogen, de hals of over het hart (gebied onder beide sleutelbeenderen tot aan het uiteinde van het borstbeen en de middellijn vanaf de linker oksel tot ter hoogte van het uiteinde van het borstbeen). Raadpleeg voor gebruik een arts wanneer er sprake is van een van deze contra-indicaties.

Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen zijn meestal zeer mild en verdwijnen binnen enkele dagen na het onderbreken van de toepassing. De volgende neveneffecten zijn waargenomen:

Soms (1 op 1000 toepassingen):

 • Sterke tinteling onder de elektroden
 • Allergische reactie op de elektroden
 • Huidirritatie
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn

Zelden (1 op 10.000 toepassingen):

 • Puntvormige wondjes na stimulatie

Zeer zelden (1 op 100.000 toepassingen):

 • Hematoomvorming bij de elektroden
 • Pijn bij de elektroden

Niet bekend (op basis van bestaande gegevens kan niet worden geschat hoe vaak dit voorkomt):

 • Verlies van gezichtsvermogen
 • Stijfheid van het bewegingsapparaat
 • Tachycardie

Langdurige CES-behandeling met hogere stromen dan nodig kan leiden tot duizeligheid of misselijkheid die uren tot dagen kan duren. Een behandeling vlak voor het slapen kan slaapproblemen veroorzaken. Paradoxale reacties zoals verhoogde angst en slaapstoornissen kunnen voorkomen, maar zijn zeldzaam.

Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa