Vaak gestelde vragen

De HealAdvisor Analyse-app crasht/blijft hangen als ik op Lijsten druk

Als de HealAdvisor Analyse-app crasht/blijft hangen als je drukt op Lijsten, moet je zorgen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1) De app is up-to-date. Bij gebruik van de Google Play Store/Apple App Store wordt dan vermeld dat je de nieuwste versie hebt of verschijnen er geen Bijwerken/Cloud-knoppen.
2) Ga naar de cloudinstellingen voor de app - voer een volledige synchronisatie uit en selecteer vervolgens “Alle gegevens uploaden naar cloud. Probeer, nadat deze twee stappen zijn voltooid, opnieuw het gedeelte Lijsten te openen.
3) Als het probleem aanhoudt, loop dan door je cliënten heen om te kijken of je sommige kunt verwijderen. Herhaal vervolgens stap 2.
4) Neem contact op met de ondersteuning als geen van deze stappen het probleem oplossen.

Heb je geen antwoord op je vraag kunnen vinden?NEEM CONTACT OP MET DE ONDERSTEUNING
Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa