Vaak gestelde vragen

Registreert de HealAdvisor Analyse-app mijn vingerafdruk?

Nee. Deze functie is bedoeld om je aandacht vast te houden en aanwezig te zijn terwijl de analyse wordt uitgevoerd.

Heb je geen antwoord op je vraag kunnen vinden?NEEM CONTACT OP MET DE ONDERSTEUNING
Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa