Vaak gestelde vragen

Fout: Kan geen verbinding maken met de aanmeldingsserver: niet gedefinieerd

Als je deze foutmelding krijgt, komt dit mogelijk doordat de verbinding met de aanmeldingsserver is verbroken, ook al ben je al aangemeld op de HealAdvisor Analyse-app. Om dit snel te verhelpen, meld je je af van de HealAdvisor Analyse-app via Cloudinstellingen - Afmelden. Meld je vervolgens opnieuw aan op je account. Voordat je dit doet, moet je zorgen dat je je e-mailadres en wachtwoord weet en een reservekopie van je Master Key hebt (voor het geval je wordt gevraagd om deze te importeren zodra je je opnieuw aanmeldt).

Heb je geen antwoord op je vraag kunnen vinden?NEEM CONTACT OP MET DE ONDERSTEUNING
Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa