Vaak gestelde vragen

De HealAdvisor Analyse-app werkt niet op een andere smartphone

1. Maak een reservekopie van je Master Key (je kunt de Master Key naar jezelf toesturen als bijlage in een e-mailbericht).
2. Download het Master Key-bestand vanuit je e-mailbericht en stuur dit naar je andere smartphone.
3. Als je de HealAdvisor Analyse-app op de andere smartphone installeert, moet je de Master Key importeren.

Heb je geen antwoord op je vraag kunnen vinden?NEEM CONTACT OP MET DE ONDERSTEUNING
Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa