Vaak gestelde vragen

Hoe wordt de database van de HealAdvisor-app bijgewerkt?

De HealAdvisor-database wordt in realtime in de HealAdvisor-app bijgewerkt met nieuwe informatie wanneer er verbinding met het internet is. Dit betekent dat je de app niet hoeft af te sluiten voor een succesvolle update. Dit gebeurt automatisch en zonder dat je er iets van merkt. Echter, voor wijzigingen van de functies en het ontwerp van de app zelf moet de update worden uitgevoerd via de Play Store van Google of de App Store van Apple.

Heb je geen antwoord op je vraag kunnen vinden?NEEM CONTACT OP MET DE ONDERSTEUNING
Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa