Vaak gestelde vragen

Slaapgegevens zijn niet nauwkeurig

Geen slaapgegevens geregistreerd
De slaapstatistieken van de Healy Watch worden gegenereerd op basis van de bewegingen van de pols tijdens de slaap. Het kan zijn dat je tijdens je slaap veel met je pols beweegt, waardoor de sensor in het apparaat kan registreren dat je niet slaapt en er dus geen slaapgegevens worden geregistreerd.
Daarom is het aan te raden om de Healy Watch tijdens het slapen aan je niet-dominante hand te dragen. Als je rechtshandig bent, draag het dan aan je linkerpols, en andersom.

Als je minder dan dertig minuten slaapt wordt die slaap misschien niet door het apparaat gedetecteerd en worden er dus geen slaapgegevens geregistreerd.

Als je de Healy Watch te losjes draagt, kan dit leiden tot onnauwkeurige slaapregistraties. Het wordt aanbevolen om het apparaat nauwsluitend te dragen tijdens het slapen om onvrijwillige bewegingen te voorkomen. Ook kan het te strak dragen van het apparaat leiden tot onnauwkeurige slaapregistraties.

Het slapen tijdens verplaatsingen, bijvoorbeeld in de bus, trein of metro, kan een correcte registratie verhinderen als gevolg van de verplaatsing of versnelling.

Fouten in de slaapgegevens
De Healy Watch dragen

Wanneer je je in een relatief rustige toestand bevindt, bijvoorbeeld als je tv zit te kijken, bezig bent met je mobiele telefoon of een boek zit te lezen, kan het zijn dat de amplitude en de frequentie van je bewegingen vrij gering zijn en dus vergelijkbaar zijn met het slapen. Hierdoor kan het gebeuren dat de sensor in het apparaat registreert dat je slaapt en er dus slaapgegevens worden geregistreerd. 

Als je wel wakker bent maar niet onmiddellijk de Healy Watch beweegt of bedient, kan het zijn dat het apparaat niet uit de slaapstand komt en dus ten onrechte doorgaat met het registreren van de slaapgegevens.

De Healy Watch niet dragen

De sensor in het apparaat reageert op licht, niet op bio-elektrische signalen. Daarom kan het geen onderscheid maken tussen levende wezens en voorwerpen. Als de Healy Watch wordt neergelegd op voorwerpen, bijvoorbeeld op de (was)tafel of de bank, registreert hij veranderingen in het licht, vergelijkbaar met wanneer de Healy Watch om de pols wordt gedragen. Daarom kan de Healy Watch registreren dat hij om de pols wordt gedragen en ten onrechte beginnen met het registreren van de slaapgegevens.

Fouten in de urenregistratie voor wakker zijn
Als je je onbewust omdraait tijdens het slapen, kan de Healy Watch registreren dat je wakker bent en ten onrechte het aantal uren voor wakker zijn verhogen.

Als je wel wakker bent maar niet onmiddellijk de Healy Watch beweegt of bedient, kan het zijn dat het apparaat niet uit de slaapstand komt en dus ten onrechte de tijd die je wakker bent, verkorten.

Slaapgegevens geven lagere waarden weer dan de werkelijke slaaptijd
Als je in slaap valt, kan het zijn dat je in een onrustige toestand verkeert. Daarom kan het geregistreerde tijdstip van in slaap vallen verschillen van het werkelijke tijdstip.

Als je wakker wordt, kan het gebeuren dat je je vaak omdraait. Daarom kan het geregistreerde tijdstip van wakker worden verschillen van het werkelijke tijdstip.

Als je wakker bent terwijl je in bed ligt of als je je tijdens het slapen vaker omdraait, kan de Healy Watch hogere waarden registreren voor de tijd dat je wakker bent dan de werkelijke tijd.

Door de mogelijkheden en beperkingen van de algoritmebewaking kan de door de Healy Watch geregistreerde totale slaapduur afwijken van wat je zelf hebt geconstateerd. Redelijkerwijs moet je rekening houden met een afwijking van ongeveer dertig minuten.

Verschillende apparaten registreren verschillende verhoudingen van de slaapfasen
Als gevolg van de verschillende hardwarespecificaties van verschillende apparaten, kunnen er verschillen zijn in de verzamelde sensorgegevens, die leiden tot verschillen in de duur en de verhouding van de individuele wetenschappelijke slaaptoestanden. Dit is een normaal fenomeen, gebruik het apparaat zoals gebruikelijk."

Heb je geen antwoord op je vraag kunnen vinden?NEEM CONTACT OP MET DE ONDERSTEUNING
Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa