Coaching en informatieveldanalyse

Een beter leven voor jou en anderen

Coaching is hulp bij zelfhulp!

De oplossingen voor je vragen, problemen en levenstaken liggen meestal in jezelf. Vaak heb je gewoon wat steun en hulp nodig om deze oplossingen en informatie te herkennen, ze aan het licht te brengen en ze te gebruiken.

Wat de Coaching-module voor je kan betekenen

Wat houdt Healy Coaching in?

De coachingsmodules zijn bedoeld om je te ondersteunen in je ontwikkeling en bij het overwinnen van de vele uitdagingen in je leven. Om je helderheid en nieuwe perspectieven voor je leven te geven.

Wat Healy voor je kan betekenen

Coaching kan je daadwerkelijk helpen om dingen in beweging te krijgen wanneer je vastzit en om blinde vlekken in je werkelijkheid te herkennen – aspecten van je persoonlijkheid waarvan je je niet bewust bent maar die je wel voortdurend blokkeren. Alleen als je een helder beeld hebt, kun je beslissingen nemen en de hoognodige veranderingen in gang zetten.

Personal Coach

Gebruik de Personal Coach Module om jezelf snel en gemakkelijk te coachen – natuurlijk kun je het ook gebruiken om andere mensen te helpen hun leven te verbeteren op basis van hun wensen en behoeften.
De module stelt je in staat je innerlijke processen en relaties met andere mensen te analyseren.

Vergroot je persoonlijke ontwikkeling op het gebied van gezinsrelaties, persoonlijke relaties, eigenwaarde, emotionele balans, sociale relaties en spiritualiteit.

Success Coach

De Success Coach Module bevat alle zes gebieden van de Personal Coach Module maar gaat nog een stap verder: Deze omvat toepassingsgebieden die bijzonder relevant zijn voor het beroepsleven. En reikt je de instrumenten aan om holistische coaching met anderen te beoefenen. De module ondersteunt de optimale afstemming van persoonlijk succespotentieel op het gebied van carrière, financiën, mogelijkheden, doelen, eigenwaarde, emotionele balans, persoonlijke relaties, gezin, sociale relaties en spiritualiteit.
De Healy Success Coach Module is ook geschikt voor professionele coaching.*

Hoe het werkt

De Healy-technologie is gebaseerd op het werk in het informatieveld van de Duitse onderzoeker Marcus Schmieke, die zich baseerde op de bevindingen van wetenschappers als David Bohm en Anton Zeilinger: Al onze mentale en emotionele problemen zijn opgeslagen in een globaal Informatieveld van waaruit ze kunnen worden opgehaald. Jouw Healy gebruikt het principe van kwantumverstrengeling om te communiceren met het Informatieveld en herkent de punten die op een bepaald moment belangrijk voor je zijn – met het doel ze te harmoniseren.

Healy Coaching in een notendop

Met de Healy Coaching-modules kun je jezelf gemakkelijk en effectief ontwikkelen op alle belangrijke gebieden van het leven – en je kunt ze gebruiken  om andere mensen te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

* Deze coachingmodule is bedoeld voor persoonlijk gebruik, gebruik in gezinsverband en ander niet-professioneel gebruik, en voor gebruik door beroepsbeoefenaars binnen hun vakgebied. Iedereen die deze programma’s gebruikt, moet erop worden gewezen dat de informatie die ze bevatten niet mag worden gebruikt om uitsluitend op basis daarvan beslissingen ten nemen ten aanzien van juridische, financiële, werkgelegenheids- of gezondheidskwesties of kwesties op het vlak van persoonlijke betrekkingen.

Opmerkingen:  
Het bestaan van informatievelden en hun relevantie worden door de wetenschap niet erkend wegens gebrek aan wetenschappelijk bewijs. De in de databases en modules gebruikte termen zijn bedoeld om een positieve mentale invloed uit te oefenen, vergelijkbaar met affirmaties, positief denken of autosuggestie, zijn ontworpen om gebruikers en cliënten te helpen hun duidelijke persoonlijke doelen te visualiseren, en moeten worden opgevat als een naslagwerk, vergelijkbaar met een encyclopedie. Zij vormen geen uitspraken over eventuele effecten.

Hoewel Healy World ernaar streeft om de informatie op deze pagina’s actueel te houden, wordt er geen garantie gegeven aangaande de juistheid, geschiktheid of actualiteit van de informatie. Healy World is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of eventuele schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze pagina’s. Alle informatie wordt gepresenteerd op een ‘as-is’ basis en de verantwoordelijkheid voor de interpretatie en het gebruik ervan ligt uitsluitend bij de gebruiker.

Healy World onderschrijft de inhoud van andere websites die van of aan deze website gekoppeld zijn niet en is er niet voor verantwoordelijk.

Healy World staat, op advies van haar medische adviesraad, toe dat haar Leden alleen zaken kunnen beweren die in het publiekelijk verkrijgbare bedrijfsmateriaal vermeld staan. Neem contact op met het bedrijf over beweringen waarover je vragen hebt.

Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa