Important note:

Dear valued Members and Customers. In preparation for the upcoming month and the deals we’ve got in store for you, we have scheduled a bit of maintenance on Thursday, December 1st (9am – 12pm CET). When we’re back, all of the exclusive offers and discounts will be waiting for you!

De wetenschappelijke basis van de Healy

Een schat aan ervaring

Wetenschap en praktijk

In de wetenschap gaat het niet alleen om de vreugde van het innoveren en de voldoening iets unieks te bezitten. Bij wetenschap gaat het ook over op bewijs gestoelde feiten, wetenschappelijk aangetoonde ontwikkelingen en een overtuigend aantal publicaties.

Frequentietoepassingen zijn decennialang onderzocht door behandelaars en wetenschappers. De veiligheid van deze methode is bewezen door vele onderzoeken en decennialange ervaring, die zijn bevestigd door de duizenden toepassingen door onze eigen behandelaars. Twee wetenschappers in het bijzonder legden vele jaren geleden het fundament voor ons werk:

Prof. Robert O. Becker

Prof. Robert O. Becker was een gespecialiseerd onderzoeker op het gebied van elektrotherapie, auteur van de “bijbel” van moderne elektromedische technologie, “The Body Electric”, geschreven in 1985.
Zijn primaire onderzoeksgebied was de regeneratie van organen en orgaansysteem door middel van het gebruik van de lichaamseigen bio-elektromagnetische fenomenen.

Prof. Björn Nordenström

Prof. Björn Nordenström, M. D. (1919–2006) was professor in de diagnostische radiologie aan het Karolinska Instituur en hoofd van de thoraxradiologie in het Stockholmse Karolinska ziekenhuis. Hij was lid en tijdelijk woordvoerder voor het Nobel-comité.
In zijn boek “Biologically Closed Electric Circuits” beschrijft professor Nordenstrom een bio-elektrisch circuit in het lichaam, vergelijkbaar met de circulatie van bloed of lymfen.

Gezonde cellen – gezonde lichamen

Een cel is de kleinste bouwsteen van elk orgaan van je lichaam. Daarvan heb je er ongeveer 70 triljoen in je lichaam – dat is 70 miljoen miljoen! Het aantal cellen in je lichaam is 4.000 keer groter dan de wereldbevolking!

De cellen zijn natuurlijk gespecialiseerd, afhankelijk van hun doeleinde, maar de fundamentele “blauwdruk” van de cel is altijd hetzelfde (overigens: in planten zeer vergelijkbaar met dieren en mensen).

Het DNA als
Blauwdruk

Elke cel in je lichaam heeft dezelfde blauwdruk die in het DNA is opgeslagen.

Elke cel bevat deze volledige blauwdruk voor alle andere lichaamscellen, waarbij elke cel een gegevensgeheugen van ongeveer 2 gigabyte heeft.

Daarvan wordt slechts zo’n 3 procent gebruikt om genetische informatie op te slaan; het doel van de resterende opslagruimte in de cel is grotendeels onverklaard.

De
Celkern

De structuur en interne werking van al je cellen is grotendeels hetzelfde.

De celkern als de baas, de mitochondriën als energiecentrales, de ATP als energieopslag, het endoplasmatisch reticulum als de ingewanden, het golgiapparaat als een enzymproducent en het celmembraan als de buitenschil die alles bij elkaar houdt.

Elk cel in je lichaam heeft een eigen metabolisme: water, voedingsstoffen en zuurstof moeten binnenkomen, metabolismeproducten moeten worden afgevoerd.

Het celmetabolisme

Het is iedereen welbekend hoe water en voedingsstoffen worden aangevoerd en hoe metabolische producten naar buiten worden vervoerd.

Bij cellen wordt dit transport verzorgd door openingen in hun celwand, de zogenaamde celmembranen.

Deze ‘kleppen’ in het celmembraan openen en sluiten naar behoefte. Dit mechanisme wordt bestuurd door een spanningspotentiaal, dat wil zeggen het spanningsverschil tussen de celbinnenzijde en de celtussenruimte. De juiste of verkeerde hoeveelheid van een dergelijk potentiaal is verantwoordelijk voor celmetabolisme.

Frequentie
Toepassing

Zoals hiervoor opgemerkt, functioneert het transport van materie in en uit cellen met een soort magnetisch bestuurd klepmechanisme.

Het spanningspotentiaal, d.w.z. het verschil tussen de spanning in de cel en de spanning tussen de cellen, is verantwoordelijk voor gezonde (fysiologische) celmetabolismen.

Wat ons betreft verklaart dit mechanisme waarom frequenties voor veel verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden.

Marcus Schmieke

Oprichter

Marcus Schmieke, jaargang 1966, is de uitvinder en ontwikkelaar van de Healy™. Jarenlang heeft Marcus nagedacht hoe hij iedereen kon laten profiteren van de mogelijkheden van frequentietechnologie op een compacte en eenvoudige manier.

Wat hij in gedachten had, was een apparaat dat iedereen elke dag zou kunnen gebruiken, iets dat compact, eenvoudig en praktisch is. Een kleine metgezel die over jouw welbevinden waakt.

Nuno Nina

Behandelaar

Nuno Nina is een Portugese onderzoeker en behandelaar. Nuno bedrijft zeven privéklinieken, de meesten in Portugal. Zijn werkgebieden zijn vooral frequentietoepassingen en celbiologie.

Nuno’s ervaring met duizenden cliënten heeft hem in staat gesteld om de theorieën en bevindingen van zijn onderzoek samen te stellen in de vorm van een verzameling van 144.000 zogeheten “Gold Frequencies”.

Betrouwbaarheid en kwaliteit

Een team van ervaren ontwikkelaars en ingenieurs waarborgt de hoge kwaliteitsstandaarden van onze producten. Healy is een kwaliteitsproduct, ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, en het voldoet aan de daar geldende kwaliteits- en veiligheidsregels.

Healy is opgezet en ontwikkeld samen met behandelaars. Daardoor konden veel waardevolle suggesties en praktijkervaringen in de ontwikkeling van de Healy worden meegenomen.

Opmerkingen:  
De Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programma’s van de Healy zijn geen medische applicaties. Deze zijn niet bedoeld om ziekten te genezen, te behandelen, te verlichten, te diagnosticeren of te voorkomen, ze zijn niet getest door een aangemelde instantie en maken geen deel uit van een conformiteitsbeoordelingsprocedure overeenkomstig de MDD/MDR. De informatie op deze pagina’s is alleen bedoeld voor referentie- en educatiedoeleinden. Het apparaat mag niet worden beschouwd als een vervanging voor advies, diagnose of behandeling door een medische professional. Je moet voor dergelijke adviezen altijd contact opnemen met een gekwalificeerde medische professional.

Hoewel Healy World ernaar streeft om de informatie op deze pagina’s actueel te houden, wordt er geen garantie gegeven aangaande de juistheid, geschiktheid of actualiteit van de informatie. Healy World is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of eventuele schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze pagina’s. Alle informatie wordt aangeboden zoals deze in werkelijkheid is (“as is”) en de verantwoordelijkheid voor de interpretatie en het gebruik ervan ligt uitsluitend bij de gebruiker.

Healy World onderschrijft de inhoud van andere websites die van of aan deze website gekoppeld zijn niet en is er niet voor verantwoordelijk.

Healy World staat, op advies van haar medische adviesraad, toe dat haar Leden alleen zaken kunnen beweren die in het publiekelijk verkrijgbare bedrijfsmateriaal vermeld staan. Neem contact op met het bedrijf over beweringen waarover je vragen hebt.

Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa