Impresszum

Hivatalos név: Healy International B.V.
Cím: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
Ügyvezető igazgató: Beryl Gout
E-mail: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

BTW-ID (HÉA-azonosító): 858024068
CCI Nr. (kamarai azonosító): 69816875

Jognyilatkozat
1. Online tartalom

A szerző fenntartja magának a jogot arra, hogy ne vállaljon felelősséget a biztosított információ aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szembeni, vagyoni vagy nem vagyoni károkra vonatkozó, a megadott információ használatából vagy nem használatából, továbbá a helytelen vagy nem teljes információk használatából fakadó kártérítési igények kizárva, kivéve ha a szerző nem bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan gondatlan hibát vétett. Az ajánlatok egyike sem kötelező érvényű és nem jár kötelezettséggel. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot az oldalak egy részének, vagy a teljes ajánlat külön bejelentés nélküli módosítására, kiegészítésére vagy törlésére, illetve az átmeneti vagy állandó publikálására.

2. Hivatkozások és linkek

A szerző felelősségén kívül eső internetes oldalakra („linkekre”) mutató közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetében a szerző felelőssége kizárólag akkor érvényesíthető, ha a szerző ismeri az említett tartalmakat, és technikailag lehetséges és észszerű, hogy illegális tartalmak esetében megakadályozza azok felhasználását. A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a link megadásának idején semmilyen illegális tartalom nem volt jelen a hivatkozott oldalakon. A szerzőnek nincs befolyása a hivatkozott oldalak aktuális és jövőbeli dizájnjára, tartalmára és szerzőire. Ennélfogva kifejezetten elhatárolódik azon hivatkozott oldalak/kapcsolt oldalak tartalmától, amelyek a link megadását követően megváltoztak. Ugyanez vonatkozik a saját internetes ajánlatkészletre és hivatkozásokra, valamint a vendégkönyvek, fórumok és levelezési listák külső bejegyzéseire. Kizárólag a hivatkozott oldal biztosítója, nem pedig az oldalakra hivatkozó fél a felelős az illegális, helytelen vagy nem teljes tartalmakért, és különösen az ilyen információk használatából vagy nem használatából eredő károkért.

3. Szerzői jog és védjegytörvény

A szerző törekszik arra, hogy tiszteletben tartsa a felhasznált grafikákra, hanganyagokra, videószekvenciákra és szövegekre vonatkozó szerzői jogokat, továbbá arra, hogy saját, vagy ingyenesen hozzáférhető grafikákat, hanganyagokat, videoszekvenciákat és szövegeket használjon. A weboldalon szereplő, harmadik felek által esetlegesen védett márkanevekre és védjegyekre az alkalmazandó védjegytörvény rendelkezései, továbbá a márkanevek és védjegyek megfelelő bejegyzett tulajdonosának tulajdonjoga vonatkozik. A fentiek puszta megemlítése nem feltételezi, hogy a védjegyek ne állnának harmadik fél jogának védelme alatt! A szerző által készített bármilyen anyag szerzői joga kizárólag a szerző tulajdonában marad. A szerző kifejezett engedélye nélkül ezen grafikák, hanganyagok, videószekvenciák és szövegek nem másolhatók vagy használhatók más elektronikus vagy nyomtatott publikációban.

4. A jelen jognyilatkozat jogi érvényessége

A jelen jognyilatkozat azon internetes publikáció részének tekintendő, amelyre a jelen oldalról hivatkoztak. Ha a szöveg egyes szakaszai vagy egyedi megfogalmazásai nem, már nem, vagy nem teljesen felelnek meg a dokumentum többi részének, akkor az nem érinti a dokumentum többi részének tartalmát és érvényességét.

Scroll to Top