Elállási jog

Köszönjük, hogy Healy World termékeket választottál. A Healy World garantálja a termékei minőségét, és mindent megtesz annak érdekében, hogy hatékonyan kezelje a hibás vagy sérült termékek ügyét. A Healy World garantálja, hogy a termékei a szállítás időpontjában megfelelnek a specifikációknak, és vállalja, hogy meg nem felelés esetén attól az időponttól számítva, hogy a kockázat átszáll a vevőre, valamint a Garanciális időtartam alatt jogorvoslati lehetőséget biztosít. Az említett időszak letelte után a termék semmilyen hibájáért sem vagyunk felelősek.

A fogyasztók elállási joga
az online vásárolt Healy eszközök vonatkozásában

A visszaküldésekre vonatkozó következő információk csak fogyasztókra vonatkoznak. A fogyasztók a következő rendelkezések alapján állhatnak el az online vásárolt Healy eszközökre vonatkozó szerződéstől. Az elállási jog érvényét veszti a Healy szoftverek online megvásárlására vonatkozó szerződés esetén az alkalmazandó jogszabályokban foglalt feltételek szerint és az azokban engedélyezett mértékben. Fogyasztónak minősül minden olyan egyén, aki olyan célokból hajt végre jogi tranzakciókat, amelyek nem rendelhetők túlnyomóan kereskedelmi vagy önfoglalkoztatási célú tevékenységhez.

Elállási jog és az online vásárolt Healy eszközök visszaküldése
Jogosult vagy tizennégy (14) napon belül indoklás nélkül elállni az online vásárolt Healy eszközökre vonatkozó szerződéstől. Az elállási időszak hossza tizennégy nap, amely azon a napon kezdődik, amikor te, vagy az általad megjelölt harmadik fél, aki nem a szállító, birtokba veszi az árut. Az elállási jogod gyakorlásához jelentkezz be, és adj le egy jegyet a Támogatóközpontban: A jegynek tartalmaznia kell a nevedet, az e-mail-címedet és a telefonszámodat, illetve a kérelmedet arra, hogy visszaküldhess egy Healy eszközt. Feldolgozzuk a visszaküldésed, és elküldjük a visszaküldési jegyet. Gondosan csomagold be a Healy eszközöd, helyezd el a csomagon a visszaküldési jegyet, és vidd el a csomagot a DHL hozzád legközelebbi csomagfelvételi pontjára. Az alábbi címen is felveheted velünk a kapcsolatot:

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Hollandia
e-mail: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

Egyértelmű nyilatkozatot kell tenned (pl. postai úton küldött levélben, vagy e-mailben), amelyben feltünteted szerződéstől való elállásra vonatkozó döntésedet. Az adásvételi szerződésedtől való elálláshoz a mellékelt mintaűrlapot is használhatod, bár ez nem kötelező. Az elállási időszaknak való megfelelés érdekében elegendő, ha az elállási időszak lejárta előtt elküldöd az elállási jogod gyakorlásáról szóló megfelelő nyilatkozatot.

Az elállás következményei:

Ha elállsz a jelen szerződéstől, akkor indokolatlan késedelem nélkül és a jelen szerződéstől való elállásodról szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül visszafizetünk minden tőled beérkezett fizetést, beleértve a szállítási díjakat is (kivéve azokat a további költségeket, amelyek azért merültek fel, mert nem az általunk kínált legolcsóbb, standard kiszállítási módot választottad). Erre a visszafizetésre az eredeti tranzakcióhoz használt fizetési módot fogjuk használni, feltéve, hogy kifejezetten másban nem egyeztünk meg veled; semmi esetre sem számítunk fel neked további költségeket a visszafizetéssel kapcsolatban.
Elutasíthatjuk a visszafizetést mindaddig, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy nem igazoltad az áruk visszaküldését, attól függően, hogy melyik van korábban.
Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy (14) napon belül, hogy értesítettél minket arról, hogy el szeretnél állni a szerződéstől, vissza kell küldened az árut a számunkra.
A határidő akkor teljesül, ha a tizennégy (14) napos határidő letelte előtt visszaküldöd nekünk az árukat.
Köteles vagy fedezni az áruk visszaküldésének költségeit.
Csak akkor kell fizetned az áru bármilyen potenciális értékveszteségéért, ha ez az értékvesztés arra vezethető vissza, hogy az áru állapotának, jellemzőinek és működésének megvizsgálásához nem szükséges módon kezelted azt.

Nyomtatvány az elálláshoz
(Ha el szeretnél állni a szerződéstől, akkor töltsd ki ezt az nyomtatványt, és küldd vissza nekünk.)
Erre a címre: Healy International B.V. Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Hollandia
e-mail-cím: contact@healy.world

Én/Mi (*) ezennel elállok/elállunk az általam/általunk (*) az alábbi Healy termékek megvásárlására
(*)/az alábbi szolgáltatások nyújtására (*) kötött szerződéstől
– Megrendelés napja (*)/átvétel napja (*)
– A fogyasztó(k) neve
– A fogyasztó(k) címe
– A fogyasztó(k) aláírása (csak papír alapú közlés esetén)
– Dátum(ok)

(*) Töröld ki, amelyik nem alkalmazandó.

Visszaküldési szabályzat
A hibás vagy sérült termékek esetében kérjük, tekintsd meg a HEALY WORLD Hibás vagy sérült termékekre vonatkozó visszaküldési szabályzatát.

A visszaküldésekre vonatkozó következő információk csak hibás vagy sérült termékekre vonatkoznak.

1. Alkalmazási terület

1.1. Köteles vagy rögtön az átvétel után megvizsgálni a termékeket, és észlelni minden, a Healy-nek felróható hibát, amennyiben azok észszerűen megállapíthatók.
1.2. A termék hibás, ha a kiszállításkor nem felel meg a megállapodásnak, valamint akkor, ha a termék:

(a) nem felel meg a hirdetésben vagy máshol szereplő leírásának; vagy
(b) nem olyan minőségű, ami a megállapodás feltételei szerint észszerűen elvárható lenne; vagy
(c) nem felel meg azokra a célokra, amelyekről az eladó tájékoztatást kapott, mielőtt megvásárolta a terméket.

1.3. A jelen „Healy World visszaküldési szabályzat” kizárólag a hibás termékek visszaküldésére alkalmazandó a fenti helyzetekben, és a törvényes jogorvoslati lehetőségek akkor érhetők el, ha a terméket az elmúlt két (2) évben vásárolták. A jogorvoslati lehetőségek azonban nem érhetők el, ha a termék a vásárlástól számított kétéves (2) időszak után hibásodik meg.
1.4. A jelen „Healy visszaküldési szabályzat” kizárólag olyan termékek esetén alkalmazandó, amelyekhez mellékelték a Healy-től származó, a vásárlást igazoló eredeti számlát.
1.5. A fenti időszakon túl a Healy nem köteles megjavítani a hibás terméket, ha:

(a) a fogyasztó miatt sérült meg a termék;
(b) a fogyasztó visszaélt a termékkel, és ez okozta a hibát;
(c) a fogyasztó megpróbálta saját maga megjavítani a terméket, vagy megpróbálta mással megjavíttatni azt, és a termék a folyamat során megsérült;
(d) a fogyasztót már azelőtt tájékoztatták a hibáról, hogy úgy döntött, megveszi a terméket;
(e) a fogyasztó gyakorolta az adásvételi szerződéstől való elállási jogát;
(f) a hibát elhasználódás okozta és
(g) a termék sérülését a kizárólag az eszközökre vonatkozó, attól a naptól számított kétéves (2) garanciális időtartamot („Garanciális időtartam”) követően észlelik, hogy a kockázat átszállt a vevőre. A kiegészítőkre nem vonatkozik a garancia, kivéve ha azt a helyi törvények biztosítják.

1.6. A Healy nem fogadja el azon termékek visszaküldését, amelyek az eladás időpontjában egyértelműen bemutatókészletként, vissza nem küldhetőként, beszüntetettként vagy szezonális tételként kerültek megjelölésre.

2. A hibás vagy sérült Healy World termékek visszaküldése

2.1. Jelentkezz be, és adj le egy jegyet a Támogatóközpontban: A jegynek tartalmaznia kell a nevedet, az e-mail-címedet és a telefonszámodat, illetve a kérelmedet arra, hogy visszaküldhess egy Healy-t. Feldolgozzuk a visszaküldésed, és elküldjük a visszaküldési jegyet. Gondosan csomagold be a Healy-d, helyezd el a csomagon a visszaküldési jegyet, és vidd el a csomagot a DHL hozzád legközelebbi csomagfelvételi pontjára.
2.2. Az általad visszaküldött termékek száma nem haladhatja meg a Healy World vásárlást igazoló számláján szereplő mennyiséget.
2.3. Arra kérünk, hogy ha lehetséges, akkor a hibásnak/sérültnek tekintett Healy World terméket új és nem használt állapotban, az eredeti csomagolásban és valamennyi eredeti címkével és cédulával együtt küldd vissza, ez azonban egyáltalán nem kötelező.
2.4. A hibásnak gondolt Healy World termék visszaküldésekor a postai bélyegzőn szereplő dátumnak a garanciális időtartamon belülinek kell lennie.
2.5. Amikor megérkezik a visszaküldött termék, azt a Healy alaposan megvizsgálja, és észszerű időn belül értesít arról, hogy helyt ad-e a szerződéses és törvényes jótállási követeléseidnek azáltal, hogy a hiba vagy a sérülés tekintetében cserét, javítást, visszatérítést vagy árengedményt kínál. A Healy azonban fenntartja a jogot arra, hogy saját hatáskörében döntsön arról, hogy kicseréli vagy megjavítja a hibás terméket. Ha a későbbi teljesítés meghiúsul, akkor az esetlegesen fennálló kártérítési igényeid ellenére dönthetsz úgy, hogy felmondod a szerződést, vagy csökkented a díjat.
2.6. Ha cserére vagy visszatérítésre vagy jogosult, akkor a Healy az eredeti fizetési módot használva indítja meg a termék cseréjének, vagy az ár visszatérítésének folyamatát.
2.7. Az a Healy termék, amellyel a kézhezvétel után visszaéltek – beleértve a fenti 1.5. szakaszban leírt helyzeteket –, nem tekinthető hibásnak vagy sérültnek a jelen „Healy visszaküldési szabályzat” értelmében.
2.8. A jelen „Visszaküldési szabályzat” értelmében nem tekinthető sérültnek a Healy termék, ha és amennyiben a sérülés az alábbi körülmények miatt keletkezett: (a) amikor te vagy az általad megjelölt harmadik fél, aki nem a szállító kézhez vette a terméket; vagy (b) amikor a Healy átadta a terméket szállítónak, ha a szállítót te bíztad meg a termék szállításával, és ezt a lehetőséget nem a Healy ajánlotta fel.
2.9. Neked kell viselned a visszaküldés költségeit, illetve a visszaküldés során a Healy World termék elveszésének vagy megsérülésének kockázatát. Ha azonban bebizonyosodik, hogy jogosult vagy cserére vagy visszatérítésre, akkor a Healy World visszatérít minden észszerű mértékű szállítási költséget, amelyet a termék visszaküldéséért kifizettél.

3. Elérhetőségek

Ha kérdéseid, vagy észrevételeid merültek fel a „Healy World visszaküldési szabályzatával” kapcsolatban, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Hollandia e-mail: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

Verzió: 2021. július

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Európa