Általános szerződési feltételek

A HEALY WORLD TERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ

A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a HEALY WORLD termékeknek a Healy International B.V. („HEALY WORLD”) által üzemeltetett alábbi hivatalos weboldalon történő megvásárlását: http://eu.healy.shop/ (a „Weboldal”). A feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást jelentenek (i) a HEALY WORLD termékek azon vásárlói, akik foglalkozásuktól, üzletüktől, mesterségüktől vagy szakmájuktól eltérő célból vásárolnak (a továbbiakban: „Fogyasztó”) és (ii) a HEALY WORLD mint a holland törvények szerint megalapított és működő társaság (székhely címe: Paterswoldseweg 806, 9728 BM, Groningen, Hollandia) között.

Az Európai Bizottság az alábbi címen online vitarendezési platformot biztosít (OVR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Nem vagyunk kötelesek részt venni fogyasztóvédelmi választottbíróság által lefolytatott vitarendezési eljárásban, és ez nem is áll szándékunkban.

Azzal, hogy megrendelsz egy HEALY WORLD terméket feltétlen hozzájárulásodat fejezed ki arra vonatkozóan, hogy a jelen általános szerződési feltételek rád nézve kötelező érvényűek.

1. Definíciók

A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában az alábbi definíciók érvényesek:

Fogyasztó: A fogyasztó 18. életévét betöltött természetes személy, aki jogi ügyletet köt a HEALY WORLDDEL olyan célokból, amelyek jellemzően nem állnak kapcsolatban sem a kereskedelmi sem pedig a független szakmai tevékenységével (a továbbiakban: „Fogyasztó” vagy „te”).

HEALY WORLD termék: A HEALY WORLD által a Fogyasztók és az Independent Healy World Member tagok számára biztosított valamennyi áru és szolgáltatás.

Independent HEALY WORLD Member: Olyan személy, aki megvásárol egy terméket, kiskereskedelmi forgalmat és üzletépítési bónuszt generál (beleértve a kompenzációs tervnek megfelelően elért különböző besorolási szinteket, egyéb szinteket és címeket vagy paid as címeket)

Visszavonáshoz való jog: A fogyasztó jogosult arra, hogy a jelen általános szerződési feltételek szerint visszavonja a HEALY WORLDDEL kötött szerződést.

Adásvételi szerződés: Bármilyen szerződés, amely szerint a HEALY WORLD átadja, vagy vállalja, hogy átadja egy termék tulajdonjogát a fogyasztó részére, a fogyasztó pedig kifizeti, vagy vállalja, hogy kifizeti a termék árát; továbbá ide tartozik minden olyan szerződés, amely termékekre és szolgáltatásokra egyaránt, vagy csak szolgáltatásokra vonatkozik.

Weboldal: A HEALY WORLD virtuális üzlethelyisége, amely áruk és szolgáltatások adásvételének lebonyolítására szolgál, információs és kommunikációs lehetőségeket kihasználva annak érdekében, hogy a Fogyasztókat árukkal és szolgáltatásokkal lássa el.

2. Vásárlások

2.1 A fogyasztó köteles az alábbi, vagy ehhez hasonló módon leadni a rendelését a Weboldalon, a HEALY WORLD pedig köteles olyan leírást biztosítani a következő tételekhez, amely elősegíti, hogy a fogyasztó könnyen megértse őket: (a) termék keresése és kiválasztása; (b) a címzett nevének, címének, telefonszámának, e-mail-címének és/vagy mobilszámának megadása; (c) az Általános szerződési feltételek tartalmának, a fogyasztó által a kiegészítő szolgáltatásokért, szállításért vagy telepítésért fizetendő esetleges díjaknak az elfogadása, továbbá annak az elfogadása, hogy a Visszavonáshoz való jog nem mindig érvényesíthető a törvényben megengedett mértékig; (d) a jelen általános szerződési feltételek elfogadása és a fent felsorolt tételek elfogadásának, vagy elutasításának jelzése; (e) a megrendelés megerősítése és hozzájárulás ahhoz, hogy a HEALY WORLD megerősítse a rendelést és (f) a fizetési mód kiválasztása.
2.2 Ha a HEALY WORLD elfogadja a fogyasztó által leadott megrendelést, akkor jogilag kötelező érvényű adásvételi szerződés jön létre a fogyasztó és a HEALY WORLD között.
2.3 A termékrendelést a HEALY WORLD által elfogadottnak kell tekinteni, ha (a) írásos visszaigazolás érkezik a megrendelésről, amely kifejezhető az alkalmazandó jogban vagy a Healy által megengedett módon, vagy (b) a megrendelésben szereplő termék kiszállításra kerül.
2.4 A HEALY WORLD minden észszerű erőfeszítést megtesz azért, hogy specifikus, világos és részletes leírást adjon az általa kínált termékek tulajdonságairól, áráról és elérhetőségéről.
2.5 A termékek ára a HEALY WORLD hivatalos kiadványaiban és a hivatalos weboldalán tartalmazza az alkalmazandó hozzáadottérték-adót.
2.6 A HEALY WORLD minden jogot fenntart arra, hogy kártérítés nélkül visszavonja a rendelést, ha kivételesen és a HEALY WORLD minden igyekezete ellenére a rendelés tárgyát képező termék hibás árral jelenik meg a HEALY WORLD hivatalos kiadványaiban vagy a hivatalos weboldalán.

3. ELŐFIZETÉS a HEALY FREKVENCIAPROGRAMRA

A Healy eszköz megvásárlása mellett előfizethetsz a Healy Frekvenciaprogramra, vagy frissítheted is a Healy Frekvenciaprogramod.

3.1 A HEALY WORLD előfizetés tartalma és használata
A Healy Előfizetés feljogosít a Healy Frekvenciaprogram és további szolgáltatások („Szolgáltatások”) használatára. Az előfizetést más személyek vagy szervezetek nem használhatják. Egyes Healy Frekvenciaprogramokat csak egyszer kell megvásárolnod, míg másokat havi előfizetéses alapon kínálunk, különálló programként, vagy különböző programokból álló csomagként. A Szolgáltatásokra az alábbi előfizetési feltételek vonatkoznak.
3.2 A HEALY WORLD előfizetés elfogadása
Azzal, hogy megrendeled az egyszeri vásárlással megvásárolható csomagon felüli bármelyik csomagot, elfogadod a Healy Frekvenciaprogramokra vonatkozó Healy előfizetési feltételeket.
3.3 A HEALY WORLD előfizetés időtartama és az előfizetés visszavonása
Healy eszköz vásárlása esetén az előfizetés első 3 hónapja nem jár további költségekkel. A külön fizetendő havi előfizetés az eszközöd megvásárlását követő harmadik hónaptól kezdődően él. Frekvenciaprogramok vásárlása esetén csak a Healy Frekvenciaprogram megrendelésének napjától az előfizetés lemondásáig esedékes a fizetés. Az előfizetést bármikor visszavonhatod. Jelentkezz be az üzletbe, és az „Előfizetések” részben egyszerűen kattints a „visszavonás” lehetőségre, így bármikor visszavonhatod az előfizetéseidet, többé nem kell egy hónappal előbb közölnöd a szándékod. Nem számít, hogy a hónap elején, vagy a hónap végén vonod vissza az előfizetésed. A visszavonási időszak a lemondást követő hónap 1. napján kezdődik. (Példa: ha október 3-án vonod vissza az előfizetést, akkor a visszavonási időszakod november 1-jén kezdődik, a szerződés pedig november 30-án szűnik meg).
3.4 A HEALY WORLD előfizetés visszavonása
A fogyasztó jogosult arra, hogy 14 napon belül indoklás nélkül visszavonja a jelen szerződést. A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha értesítést küldesz a visszavonáshoz való jogod gyakorlásáról azelőtt, hogy véget érne a visszavonási időszak – lásd a lenti 7. szakaszt. Azonban a digitális HEALY WORLD előfizetésedhez tartozó visszavonáshoz való jogod lejárhat, ha a HEALY WORLD megkezdte a digitális előfizetés szolgáltatását azután, hogy a fogyasztó kifejezetten hozzájárult a szerződés teljesítésének megkezdéséhez a visszavonási időszak lejárta előtt, továbbá megerősítette, hogy tisztában van azzal, hogy a hozzájárulásával a digitális HEALY WORLD előfizetés szolgáltatásának elindulásakor elveszti a Visszavonáshoz való jogát. Ha csődöt jelentesz, akkor az előfizetésed megszűnik, és minden Healy Frekvencia előfizetési szolgáltatásod azonnali hatállyal megszűnik, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten másról állapodtak meg.
3.5 Ár és fizetési feltételek
Az árak az egyes előfizetésekre vonatkozó megrendelésekben láthatók. Ezek az árak a globális árindexek miatt változhatnak, és jogosult vagy a visszavonásra, ha nem értesz egyet az adott árkiigazítással. A HEALY WORLD Frekvencia előfizetési programodért az online rendelésedkor kell fizetned. A HEALY WORLD nem felelős semmilyen általad vagy harmadik fél által bejelentett veszteségért, kárért, költségért, kiadásért vagy egyéb követelésért, amely a Szolgáltatások felfüggesztéséből származik. A Healy Frekvencia előfizetési programok díját hitelkártyával kell kifizetned az első Healy Frekvencia előfizetés megrendelése előtt. A következő hitelkártyákat fogadjuk el: VISA, Master Card, American Express, Giropay, Apple Pay, PayPal, Google Pay, Samsung Pay és SOFORT. Fontos megjegyzés: A lista nem teljes körű, és a tranzakciók esetében mindig a különböző kártyatársaságok saját adatvédelmi irányelvei alkalmazandók.
3.6. Működési stabilitás
A HEALY WORLD Frekvencia előfizetési programokat a lehető legnagyobb mértékű működési stabilitással biztosítjuk, de a HEALY WORLD nem felelős a rajta kívül álló tényezők által okozott üzemzavarokért. Az üzemzavarok közé tartoznak többek között az áramszünetek, a modemkészülékekben, az ADSL-kapcsolatokban és a telekommunikációs kapcsolatokban felmerülő hibák, vagy az ehhez hasonlók. Minden esemény alkalmával a HEALY WORLD célja, hogy a lehető leghamarabb visszaállítsa a normál működést.
3.7. A rendszer karbantartása
A HEALY WORLD jogosult előzetes tájékoztatás nélkül javítási vagy egyéb célú működési változtatásokat (például a szoftverfejlesztés vagy -frissítés) végezni a Healy Frekvenciaprogramokon. Bizonyos körülmények között szükséges lehet a Frekvenciaprogramokhoz való hozzáférés felfüggesztése, amire általában 21:00 és 06:00 óra (CET) között kerül sor. A szolgáltatás ehhez hasonló felfüggesztéséről előzetesen tájékoztatunk. A HEALY WORLD nem felelős a szolgáltatás felfüggesztéséből származó következményekért, ha a felfüggesztésről előzetes tájékoztatást küldött.
3.8. Jogok
A Healy Frekvenciaprogramok teljes mértékben a HEALY WORLD tulajdonában maradnak. Eltérő rendelkezések hiányában a Frekvenciaprogramokhoz készült egyedi szoftverek szintén a HEALY WORLD tulajdonában maradnak. HEALY WORLD bármikor átadhatja a jelen megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit bármelyik kapcsolt leányvállalatának, üzleti egységének, vagy bármelyik kapcsolt társaságának vagy részlegének. A fent megadottakon kívül a jelen megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek a másik fél írásos hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik félnek.
3.9. A HEALY WORLD felelőssége
A HEALY WORLD észszerű lépéseket tett annak érdekében, hogy biztosítsa a Frekvenciaprogramok vírusmentességét, de nincs rá garancia, hogy a programok mentesek a vírusfertőzésektől stb., és a Healy-t nem terheli felelősség, ha ez nem így van. A Healy a törvény által engedélyezett mértékben kizár minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Frekvenciaprogramok vonatkozásában, többek között a bizonyos célra való megfelelősére vagy alkalmasságra vonatkozó garanciákat.
A HEALY WORLD nem felelős a fogyasztó felé semmilyen közvetve vagy közvetlenül felmerülő veszteséget vagy kárt illetően, kivéve abban a mértékben, amennyire az az alkalmazandó jog értelmében törvényesen nem zárható ki. A Healy felelőssége az azt előidéző incidens felmerülését megelőző 12 hónapnyi időtartamban az általad teljesített fizetések értékének legkisebbjéig terjed – kivételt képeznek ezalól Healy, a Healy munkavállalói, ügynökei vagy felhatalmazott képviselői gondatlanságából eredő halálesetek vagy személyi sérülések, amelyekre nem vonatkozik korlátozás.
3.10 Adatvédelem és titoktartás
A HEALY WORLD adatvédelmi szabályzata alkalmazandó. A HEALY WORLD megtette a szükséges technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket a Frekvenciaprogramok és az alkalmazások által mentett információk akaratlan vagy illegális megsemmisülése, elveszése vagy elkeveredése megakadályozásának érdekében, továbbá annak megakadályozása érdekében, hogy ezek az információk olyan felhatalmazással nem rendelkező felekhez jussanak, ahol visszaélnek velük, vagy más módon a Healy adatvédelmi szabályzatával nem egyezően kezelik őket.
A HEALY WORLDNEK titoktartási kötelezettsége van a rólad kapott információkat illetően, és nem közöl ilyen információkat harmadik felekkel, kivéve, ha arra bíróság, vagy szabályozó hatóság kötelezi, és akkor is csak a szükséges mértékben.

4. FIZETÉS

4.1 Az árak az egyes előfizetésekre vonatkozó megrendelésekben láthatók. Ezek az árak a globális árindexek miatt változhatnak, és jogosult vagy a visszavonásra, ha nem értesz egyet az adott árkiigazítással. A megrendelt terméket a megrendeléskor kell kifizetni. A HEALY WORLD nem kezdi meg a rendelés kiszállításának előkészítését, amíg a teljes összeg be nem érkezik.
4.2 A termékoldalakon euróban feltüntetett árak tartalmazzák a törvényben előírt hozzáadottérték-adót és egyéb árkomponenseket, de a vonatkozó szállítási átalányköltséget nem. Az általad megrendelt termékek teljes, hozzáadottérték-adóval és az alkalmazandó szállítási díjjal növelt vételára megjelenik a rendelésösszesítő oldalon, mielőtt leadnád a rendelést.
4.3 A fizetést a rendelési folyamat során általad kiválasztott módon kell teljesíteni. Ennek során minden alkalommal adósságcsökkentő hatással fizetsz a pénzforgalmi szolgáltatód felé.
4.4 Beleegyezel, hogy kizárólag elektronikus formátumban fogadsz számlákat és jóváírási értesítéseket.

5. SZÁLLÍTÁS

5.1 A megrendelt termék arra a címre kerül kiszállításra, amelyet a fogyasztó a HEALY WORLD számára megadott.
5.2 A HEALY WORLD az adásvételi szerződés létrejöttének napjától számított 30 naptári napon belül, vagy a felek által egyeztetett egyéb időtartamon belül szállítja ki a rendeléseket. Bármilyen más, a HEALY WORLD által hivatkozott szállítási határidő mindössze becslés, és nem tekintendő kötelező érvényűnek.
5.3 A HEALY WORLD fenntartja magának a jogot arra, hogy ne térítse vissza a fogyasztó által fizetett szállítási költséget, ha a fogyasztó azután szeretne alacsonyabb árú szállítási módot, személyes átvételt vagy másik címre történő kiszállítást kérni, hogy már kifizette a szállítási díjat, és a kiszállítási folyamat elindult. A HEALY WORLD szintén fenntartja magának a jogot arra, hogy a Fogyasztótól követelje a felmerülő kiegészítő szállítási díjakat, ha a fogyasztó szeretné módosítani a korábban megadott szállítási címet, vagy ha költségesebb szállítási módot szeretne választani.
5.4 A HEALY WORLD minden jogot fenntart a rendelés, vagy annak egy részének a becsült szállítási határidőt megelőző leszállítására.
5.5 A rendelésben szereplő termék elveszésének vagy sérülésének kockázata az alábbi esetekben száll át a Fogyasztóra: (a) amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik fél, aki nem a szállító kézhez veszi a terméket; vagy (b) a termék szállítónak való átadásakor, ha a szállítót a fogyasztó bízta meg a termék szállításával, és ezt a lehetőséget nem a HEALY WORLD ajánlotta. Mindezek nem érintik a fogyasztó szállítóval szembeni jogait.
5.6 A kiszállításra és/vagy a kockázat átszállására vonatkozó bármilyen korlátozás ellenére a HEALY WORLD mindaddig fenntartja tulajdonosi jogát és tulajdonjogát bármilyen terméket illetően, amíg nem teljesül a rendelés részét képező valamennyi termékhez kapcsolódó fizetési kötelezettség.

6. FELELŐSSÉG

6.1 A HEALY WORLD fogyasztó felé való, bármilyen közvetlen kárra vonatkozó felelőssége az adott rendelés kiszámlázott összegéig terjed, kivéve ha a kár a termék rejtett sérüléséből ered, a fogyasztó életét veszti vagy testi sérülést szenved, vagy a HEALY WORLD részéről szándékos és/vagy súlyos gondatlanság történt.
6.2 A HEALY WORLD nem vállal felelősséget semmilyen, a termék fogyasztó általi helytelen használatából eredő kárért.
6.3 A HEALY WORLD nem vállal felelősséget azért, ha a fogyasztó már meglévő egészségügyi problémái miatt életét veszti vagy testi sérülést szenved.

7. VISSZAVONÁSHOZ VALÓ JOG

7.1 A Fogyasztónak tizennégy (14) napon belül joga van indoklás nélkül visszavonni a HEALY WORLDDEL kötött adásvételi szerződést. Ezen időszak alatt a fogyasztó visszavonhatja a rendelést, vagy a szerződést, és az általa kifizetett összeget teljes egészében visszatérítjük.
Azonban a digitális HEALY WORLD előfizetésedhez tartozó visszavonáshoz való jogod lejárhat, ha a HEALY WORLD megkezdte a digitális előfizetés szolgáltatását azután, hogy a fogyasztó kifejezetten hozzájárult a szerződés teljesítésének megkezdéséhez a visszavonási időszak lejárta előtt, továbbá megerősítette, hogy tisztában van azzal, hogy a hozzájárulásával a digitális HEALY WORLD előfizetés szolgáltatásának elindulásakor elveszti a visszavonáshoz való jogát.
7.2 A 7.1. szakaszban meghatározott elállási időszak azt a napot követő időszak végén jár le, amikor a fogyasztó megkapta a 7.1. és a 7.3. szakaszban meghatározott, visszavonásra vonatkozó utasításokat tartalmazó adásvételi szerződés másolatát. Ha az adásvételi szerződés a kiszállítás dátuma után érkezik be, akkor a 7.1. szakaszban meghatározott visszavonási időszak azt a napot követő időszak végén jár le, amikor a fogyasztó megkapta a visszavonásra vonatkozó utasításokat. A 7.2. szakasz céljából a kiszállítás ideje az alábbit jelenti: (a) az a nap, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik fél, aki nem a szállító, kézhez veszi a terméket, vagy (b) ha a fogyasztó egy rendelésen belül több terméket rendelt, és ezek külön kerültek kiszállításra, akkor az a nap, amikor a fogyasztó vagy egy általa megjelölt harmadik fél, aki nem a szállító, kézhez veszi az utolsó terméket, vagy (c) több tételből vagy darabból álló termék szállítása esetében az a nap, amikor a fogyasztó vagy egy általa megjelölt harmadik fél, aki nem a szállító, kézhez veszi az utolsó tételt vagy darabot.
A visszavonáshoz való jogod gyakorlásához jelentkezz be, adj le egy a nevedet, e-mail-címedet és telefonszámodat tartalmazó jegyet a Támogatóközpontban, és kérd a HEALY eszközöd, vagy a jegyen szereplő bármely más HEALY termék visszaküldését. Feldolgozzuk a visszaküldésed, és elküldjük a visszaküldési jegyet. Gondosan csomagold be a Healy eszközöd, helyezd el a csomagon a visszaküldési jegyet, és vidd el a csomagot a DHL hozzád legközelebbi csomagfelvételi pontjára.
7.3 Minta az elálláshoz

Visszavonáshoz való jog
Tizennégy napon belül, indoklás nélkül jogodban áll visszavonni a jelen szerződést.
A visszavonási időszak hossza tizennégy nap, amely azon a napon kezdődik, amikor te, vagy az általad megjelölt harmadik fél, aki nem a szállító, kézhez veszi a csomagot.

A visszavonáshoz való jogod gyakorlása érdekében küldd el nekünk
Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Hollandia
e-mail: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084 
egyértelmű nyilatkozatodat (pl. postán küldött levélben, faxon vagy e-mailben) arról, hogy vissza szeretnéd vonni a szerződést. Erre a célra használhatod a visszavonási űrlap mintáját, ez azonban nem kötelező.
A visszavonási időszaknak való megfelelés érdekében elegendő, ha annak lejárta előtt elküldöd a visszavonáshoz való jogod gyakorlásáról szóló megfelelő nyilatkozatot.

A visszavonás következményei
Ha visszavonod a jelen szerződést, akkor indokolatlan késedelem nélkül és a jelen szerződés visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb tizennégy napon belül visszafizetünk minden tőled beérkezett fizetést, beleértve a szállítási díjakat is (kivéve, azon további költségeket, amelyek azért merültek fel, mert nem az általunk kínált legolcsóbb, standard kiszállítási módot választottad). Erre a visszafizetésre az eredeti tranzakcióhoz használt fizetési módot fogjuk használni, feltéve, hogy kifejezetten másban nem egyeztünk meg veled; semmi esetre sem számítunk fel neked további költségeket a visszafizetéssel kapcsolatban.
Elutasíthatjuk a visszafizetést mindaddig, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy nem igazoltad az áruk visszaküldését, attól függően, hogy melyik van korábban.
Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, hogy értesítettél minket arról, hogy vissza szeretnéd vonni a szerződést, vissza kell küldened az árut a számunkra.
A határidő akkor teljesül, ha a tizennégy napos határidő letelte előtt visszaküldöd nekünk az árukat.
Köteles vagy fedezni az áruk visszaküldésének költségeit.
Csak akkor kell fizetned az áru bármilyen potenciális értékveszteségéért, ha ez az értékvesztés arra vezethető vissza, hogy az áru állapotának, jellemzőinek és működésének megvizsgálásához nem szükséges módon kezelted azt.

Nyomtatványminta a visszavonáshoz
(Ha vissza szeretnéd vonni a szerződést, akkor töltsd ki ezt az nyomtatvány és küldd vissza nekünk.)
– Erre a címre: Healy International B.V. Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Hollandia
e-mail: contact@healy.world

Én/Mi (*) ezennel visszavonom/visszavonjuk az általam/általunk (*) az alábbi termékek megvásárlására
(*)/az alábbi szolgáltatások nyújtására (*) kötött szerződést
– Megrendelés napja (*)/átvétel napja (*)
– A fogyasztó(k) neve
– A fogyasztó(k) címe
– A fogyasztó(k) aláírása (csak papír alapú közlés esetén)
– Dátum(ok)
(*) Töröld ki, amelyik nem alkalmazandó.

7.4 Ha a fogyasztó olyan terméket használt vagy fogyasztott, amely aztán visszaküldésre kerül a Visszavonáshoz való jog gyakorlását követően, akkor a HEALY WORLD kiszámlázhatja a visszaküldött termék fogyó részének ellátási költségeit, ha a termék nem értékesíthető újra, vagy a visszavásárlási ára jóval alacsonyabb, mert a fogyasztó használta a visszaküldött terméket, továbbá kiszámlázhatja a visszaküldött termék fogyó részének ellátási költségeit, ha a termék több egyenlő részből áll.
7.5 A 7.2. szakaszban megadott időtartam alatt, és bármikor, amíg a fogyasztó vissza nem küldi a terméket a HEALY WORLDNEK, a fogyasztó köteles gondosan bánni a termékkel és a csomagolással. A fogyasztó kicsomagolhatja, használhatja és megvizsgálhatja a terméket olyan mértékben, amely a termék működési tulajdonságai jellemzőinek megállapításához szükséges.
7.6 A fogyasztó felelős a termék nem a megengedett keretek között történő használatából fakadó értékcsökkenéséért.
7.7 Amennyire alkalmazható, a visszavonáshoz való jog nem alkalmazható, ha:

(a) a termék a Fogyasztónak tulajdonítható okból megsérült vagy megsemmisült;
(b) a termék értéke jelentősen csökkent amiatt, ahogyan a fogyasztó használta vagy fogyasztotta a terméket vagy szolgáltatást;
(c) a termék értéke az eltelt idő miatt jelentősen csökkent;
(d) a termék olyan típusú, amely reprodukálható, és a termék csomagolása megsérült;
(e) a terméket kifejezetten a fogyasztó megrendelése szerint gyártották. A HEALY WORLDÖT várhatóan súlyos és pótolhatatlan veszteség érné, ha a fogyasztó élhetne a Visszavonáshoz való jogával, vagy visszavonhatná a vonatkozó szerződést (a továbbiakban: „előfizetés visszavonása stb.”) és ha a HEALY WORLD külön értesítette a Fogyasztót erről a vonatkozó tranzakcióval kapcsolatban, és megszerezte a fogyasztó írásos hozzájárulását ehhez.
Az előbbiek, vagy a jelen általános szerződési feltételekkel ellenkező bármilyen más eset ellenére, a (b)–(d) bekezdések nem érvényesek, és a fogyasztó gyakorolhatja a Visszavonáshoz való jogát, ha a HEALY WORLD nem támasztotta alá tényekkel, hogy a fogyasztó Visszavonáshoz való jogának korlátozását feltüntette a csomagoláson, vagy bármilyen, a fogyasztó által egyértelműen látható helyen, vagy ha nem tett eltérő intézkedéseket, például nem biztosított termékmintát.
(f) ha az egyészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem visszaküldhető, lezárt termék érintett az esetben, és a kiszállítás után a lezárást feltörték.
(g) az érintett termék nem előregyártott, de a fogyasztó egyedi választásán vagy döntésén alapuló specifikációk szerint, vagy egyértelműen egy adott személynek készült;
(h) az érintett digitális tartalom esetében, amely nem fizikai adathordozón kerül szállításra, de csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával kezdődött el, illetve ha a fogyasztó tudomásul vette, hogy ezzel elveszti a Visszavonáshoz való jogát.

7.8 Az előbbiek, vagy a jelen általános szerződési feltételekkel ellenkező bármilyen más eset ellenére, ha a termék vagy a szolgáltatás eltér a címkén, a hirdetésben vagy az adásvételi szerződésben szereplőtől, akkor a fogyasztó az ilyen termék vagy szolgáltatás kiszállításától számított hat (6) hónapig élhet a Visszavonáshoz való jogával.

8. HEALY WORLD fogyasztói elégedettségi garancia

8.1 A HEALY WORLD termékekre olyan garancia vonatkozik, amely nem érvényteleníthető a helyi jogszabályok értelmében, az IHWM-ek pedig jelentős meghibásodás esetén cserére vagy visszatérítésre, bármilyen egyéb észszerűen előrelátható veszteség vagy kár esetén kompenzációra jogosultak.
8.2 A HEALY WORLD elégedettségi garanciát biztosít a HEALY WORLD termékekre vonatkozóan, ami az alábbi hivatkozáson érhető el: http://eu.healy.shop/.
8.3 A hibás vagy sérült termékek esetében kérjük, tekintsd meg a HEALY WORLD Hibás vagy sérült termékekre vonatkozó visszatérítési szabályzatát.
8.4 A HEALY WORLD Fogyasztói elégedettségi garancia („HCSG”) kiegészíti a Fogyasztót megillető, törvényben előírt jogokat, és semmilyen módon nem befolyásolja őket.
8.5 A HEALY WORLD fenntartja magának a jogot a HCSG hatályon kívül helyezésére, vagy a feltételei egy részének vagy egészének időről időre történő módosítására és a jogszabályokban megengedett mértékű kiterjesztésére. Mindezen módosításokról a HEALY WORLD a hivatalos kiadványaiban, a hivatalos weboldalán, vagy bármilyen más, a törvény szerint megengedett módon nyújt tájékoztatást.

9. PANASZOK ÉS JOGVITÁK

A fogyasztó jogosult bármilyen, a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos panaszát elküldeni a HEALY WORLDNEK a 12. szakaszban megadott elérhetőségekre.
Ne feledd, hogy az Európai Bizottság az alábbi címen online vitarendezési platformot
biztosít (OVR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Nem vagyunk
kötelesek részt venni fogyasztóvédelmi választottbíróság által lefolytatott vitarendezési
eljárásban, és ez nem is áll ez szándékunkban.

10. ALKALMAZANDÓ JOG

10.1 A HEALY WORLD és a fogyasztó közötti, a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó adásvételi szerződés megkötése, létrehozása, értelmezése és végrehajthatósága, valamint a szerződésből fakadó, vagy azzal kapcsolatos valamennyi követelés esetében a holland jog az irányadó, az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének és a nemzetközi magánjog rendelkezéseinek a kizárásával.
10.2 A jelen általános szerződési feltételek tartalma semmilyen mértékben nem korlátozza a Fogyasztónak az alkalmazandó jog kötelező rendelkezéseiben meghatározott jogait.

11. ELVÁLASZTHATÓSÁG

Ha a jelen általános szerződési feltételek egy vagy több rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, akkor ez nem érinti a fennmaradó rendelkezéseket, azok teljes körűen érvényben maradnak.

12. ELÉRHETŐSÉGEK

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Hollandia
Ügyvezető igazgató: Beryl Gout
BTW-ID (HÉA-azonosító): 858024068
CCI Nr. (kamarai azonosító): 69816875
e-mail: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Európa