Vědecký základ Healy

Bohaté zkušenosti

Věda a praxe

Ve vědě se nepočítá jen radost z inovace a spokojenost s tím, že má člověk něco jedinečného. Věda je také o faktech založených na důkazech, vědecky prověřeném vývoji a přesvědčivém počtu publikací.

Frekvenční aplikace byly vyvinuty během desetiletí výzkumu terapeutů a vědců. Bezpečnost této metody byla prokázána mnoha studiemi a desítkami let zkušeností, které potvrzují tisíce použití našimi vlastními terapeuty. Základy naší práce v tomto odvětví položili před mnoha lety obzvláště dva vědci:

Prof. Robert O. Becker

Prof. Robert O. Becker byl odborník v oblasti výzkumu na poli elektroterapie, autor „bible“ moderní elektrolékařské technologie s názvem „The Body Electric“ z roku 1985.
Jeho hlavním oborem výzkumu byla regenerace orgánů a orgánových systémů prostřednictvím použití bioelektromagnetického jevu v organismu.

Prof. Björn Nordenstrom

Prof. Björn Nordenstrom, M. D. (1919–2006) byl profesorem diagnostické radiologie na Karolinském institutu a vedoucím radiologie hrudníku na stockholmské Karolinské klinice. Byl členem a dočasným mluvčím Nobelova výboru.
Ve své knize „Biologically Closed Electric Circuits“ profesor Nordenstrom popsal bioelektrický obvod v těle, podobný oběhu krve a lymfy.

Zdravé buňky – zdravé tělo

Buňka je nejmenší stavební blok vašeho těla. V těle jich má člověk zhruba 70 bilionů, což je 70 milionů milionů! Počet buněk v těle je 4 000krát větší než populace celého světa!

Buňky se samozřejmě specializují podle svého účelu, ale základní „schéma“ buňky je vždy stejné (v rostlinách je mimochodem velmi podobné jako u zvířat a lidí).

DNA jako
schéma

Každá buňka v těle má stejné schéma, které je uloženo v DNA.

Každá buňka obsahuje celé schéma pro všechny ostatní buňky v těle, přičemž každá buňka má datovou paměť přibližně 2 gigabajty.

Z ní se jen asi 3 procenta používají k ukládání genetické informace; účel zbývajícího prostoru v buňce je z velké části neobjasněn.

Termínem
Jádro buňky

Struktura a vnitřní fungování každé vaší buňky jsou z valné části stejné.

Jádro buňky jako šéf, mitochondrie jako elektrárny, ATP jako úložiště energie, endoplazmatické retikulum jako střeva, Golgiho aparát jako producent enzymů a buněčná membrána jako vnější skořápka, která vše drží pohromadě.

Každá z buněk má vlastní metabolismus: vstupovat musí voda, živiny a kyslík, ven pak musí metabolické produkty.

Buněčný metabolismus

Každému je velmi dobře známo, jak u lidí dochází k transportu vody a živin dovnitř, a jak jsou naopak metabolické produkty vylučovány ven.

U buněk tento přenos probíhá prostřednictvím otvorů v jejich povrchu, skrze tzv. buněčnou membránu.

Tyto „ventily“ v buněčné membráně se otevírají a zavírají dle potřeby. Tento mechanismus je založen na potenciálu napětí, tj. na rozdílu mezi napětím uvnitř buněk a napětím v mezibuněčném prostoru. Správné nebo špatné množství takového potenciálu je odpovědné za buněčný metabolismus.

Frekvence
Použití

Jak již bylo zmíněno, přenos hmoty do buněk a z nich funguje na bázi magneticky ovládaného mechanismu ventilů.

Za zdravý (fyziologický) buněčný metabolismus je odpovědný potenciál napětí, tj. rozdíl mezi napětím v buňkách a napětím mezi buňkami.

Podle našeho názoru tento mechanismus vysvětluje, proč lze frekvence použít pro mnoho různých účelů.

Marcus Schmieke

Zakladatel

Marcus Schmieke, narozený v roce 1966, je vynálezce a vývojář Healy. Mnoho let Marcus přemýšlel o tom, jak umožnit všem lidem jednoduše využívat technologii frekvencí v kompaktním a jednoduchém provedení.

Měl na mysli zařízení, které by mohli všichni používat každý den, něco kompaktního, jednoduchého a praktického. Drobného společníka, který by dohlížel na naši pohodu.

Nuno Nina

Specialisté

Nuno Nina je portugalský vědec a specialista. Nuno provozuje sedm soukromých klinik, z nichž většina se nachází v Portugalsku. Jeho oborem je především aplikace frekvencí a buněčná biologie.

Nunovy zkušenosti s tisícovkami klientů mu umožnily sestavit teorie a poznatky z výzkumu ve formě kolekce 144 000 tzv. „Zlatých frekvencí“.

Spolehlivost a kvalita

O vysoký standard našich produktů se stará tým zkušených vývojářů a inženýrů. Healy je kvalitní produkt vyvinutý a vyrobený v Německu, kde splňuje nebo překračuje všechny nezbytné předpisy pro kvalitu a bezpečnost.

Zařízení Healy bylo vymyšleno a vyvinuto ve spolupráci se specialisty. Díky tomu bylo možné do vývoje zařízení Healy začlenit mnoho cenných návrhů a zkušeností přímo z praxe.

Poznámky:  
Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) značky Healy nejsou aplikacemi vhodnými pro lékařské použití. Nejsou určeny k léčbě, ošetření, zmírnění, diagnostice ani prevenci onemocnění, nebyly prověřeny oznámeným subjektem a nepodléhají postupu posuzování shody podle MDD/MDR. Informace na těchto stránkách slouží pouze pro referenční a vzdělávací účely. Nedá se považovat za náhradu odborného lékařského poradenství, diagnostiky nebo léčby. Takovéto poradenství byste vždy měli vyhledat u kvalifikovaného lékařského odborníka.

I když se Healy World snaží udržovat informace uvedené na těchto stránkách aktuální, neposkytuje se žádna záruka ohledně přesnosti, vhodnosti nebo včasnosti informací. Healy World nenese odpovědnost za žádní ztráty či škody vzniklé v důsledku použití informací uvedených na těchto stránkách. Všechny informace se poskytují „tak, jako jsou“ a zodpovědnost za jejich interpretaci a použití nese výhradně uživatel.

Healy World neschvaluje obsah jiných webových stránek, na které tyto stránky odkazují ani které odkazují na tyto stránky, ani nenese za ně odpovědnost.

Healy World na základě doporučení Rady pro lékařské poradenství dovoluje svým členům tvrdit pouze to, co je obsaženo ve firemních materiálech určených k veřejnému šíření. V případě jakýchkoli tvrzení, ke kterým máte dotazy, se obraťte na společnost.

Přejít na začátek

Choose your Country

Your Country

Evropa