Rizika

Kontraindikace

Microcurrent terapie nesmí být využívána v případě přítomnosti těles v daném místě v těle obsahujících kovové součásti, včetně kardiostimulátorů, defibrilátorů, nebo i v případě náchylnosti ke krvácení nebo jeho zvýšeného rizika či embolismu. Tyto procedury rovněž nelze provádět na místech, kde byla prováděna radiologická léčba, při poruchách citlivosti nebo v případě, že má klient horečku.

 • Terapie není vhodná pro těhotné.
 • Terapie není vhodná pro osoby s epilepsií nebo s onemocněním srdce
 • Neumísťujte elektrody na oči, krk nebo na srdce (oblast pod oběma klíčními kostmi až po konec hrudní kosti a středové čáry levého podpaždí po úroveň konce hrudní kosti). V případě, že pro vás platí některé z uvedených kontraindikací, se před použitím tohoto přístroje poraďte s lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Možné nežádoucí účinky jsou obvykle velmi mírné a odezní do několika dnů po přerušení aplikace. Byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Občasné (1 z 1 000 aplikací):

 • Silné mravenčení pod elektrodami
 • Alergická reakce na elektrody
 • Podráždění kůže
 • Závratě
 • Bolesti hlavy

Vzácné (1 z 10,000 aplikací):

 • Tečkovité ranky po stimulaci

Velmi vzácné (1 ze 100,000 aplikací):

 • Tvorba hematomu v místě aplikace elektrod
 • Bolest v místě aplikace elektrod

Neznámé (četnost nelze na základě existujících dat odhadnout):

 • Ztráta zraku
 • Ztuhlost pohybového aparátu
 • Tachykardie

Delší kraniální elektroterapeutická stimulace (CES) při proudech vyšších, než je potřebné, může vyvolat závratě nebo nevolnost, které mohou trvat hodiny až dny. Procedura bezprostředně před spaním může vyvolat potíže se spánkem. Mohou se vyskytnout paradoxní reakce, jako je zvýšená úzkost a poruchy spánku. Jsou však vzácné.

Přejít na začátek

Choose your Country

Your Country

Evropa