Save 50% from September 1st to September 30TH 2022

Set the sails.

We’ll give youa tailwind.

Edice Healy

SKUPINY PROGRAMŮ

Přídavná zařízení

Moduly aplikací

Poznámky:
Programy individualizované frekvence mikroproudu (IMF) Healy Editions nejsou aplikacemi vhodnými pro lékařské použití. Nejsou určeny k léčbě, ošetření, zmírnění, diagnostice ani prevenci onemocnění, nebyly prověřeny oznámeným subjektem a nepodléhají postupu posuzování shody podle MDD/MDR. Informace na těchto stránkách slouží pouze pro referenční a vzdělávací účely. Nedá se považovat za náhradu odborného lékařského poradenství, diagnostiky nebo léčby. Takovéto poradenství byste vždy měli vyhledat u kvalifikovaného lékařského odborníka.

I když se Healy World snaží udržovat informace uvedené na těchto stránkách aktuální, neposkytuje se žádna záruka ohledně přesnosti, vhodnosti nebo včasnosti informací. Healy World nenese odpovědnost za žádní ztráty či škody vzniklé v důsledku použití informací uvedených na těchto stránkách. Všechny informace se poskytují „tak, jako jsou“ a zodpovědnost za jejich interpretaci a použití nese výhradně uživatel.

Healy World neschvaluje obsah jiných webových stránek, na které tyto stránky odkazují ani které odkazují na tyto stránky, ani nenese za ně odpovědnost.

Healy World na základě doporučení Rady pro lékařské poradenství dovoluje svým členům tvrdit pouze to, co je obsaženo ve firemních materiálech určených k veřejnému šíření. V případě jakýchkoli tvrzení, ke kterým máte dotazy, se obraťte na společnost.

Obsah zobrazený v aplikaci Digital Nutrition (zkráceně „DNA“*) nepředstavuje lékařské poradenství, jež může poskytovat pouze zdravotnický odborník. Zobrazené látky, potraviny a IMF programy Healy pro harmonizaci bioenergetického pole jsou doporučení, která závisejí na informacích zadaných uživatelem. Pokud máte podezření na konkrétní nesnášenlivosti potravin, alergie, deficience nebo zdravotní stavy nebo je máte potvrzené, případně pokud vám praktický lékař doporučil nějakou doplňkovou životosprávu, měli byste před dodržováním zmíněných doporučení záležitost probrat se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým odborníkem.

* „DNA“ značí „Digital Nutrition App“ a nesmí se zaměňovat s genetickým testováním, které společnost Healy neposkytuje.

Obsah zobrazený v aplikaci HealAdvisor nepředstavuje lékařské poradenství, jež může poskytovat pouze zdravotnický odborník. IMF programy Healy jsou určeny jen pro harmonizaci bioenergetického pole. Pokud máte podezření na konkrétní zdravotní stav nebo jej máte potvrzený, případně pokud jste v péči zdravotnického odborníka, měli byste před dodržováním zmíněných doporučení záležitost probrat se svým praktickým lékařem. V zájmu vašeho bezpečí jsou všechny osobní údaje nahrané do cloudu HealAdvisor šifrovány.

Cílem Healy Watch je podpora vitality a pocitu pohody – není určen k poskytování lékařského poradenství, jež může poskytovat pouze zdravotnický odborník. Fyziologické ukazatele zobrazené na Healy Watch a v aplikaci Healy Watch jsou navrženy tak, aby vám pomohly dosáhnout zdravějších návyků a splnit vytyčené cíle v oblasti fitness a duševní pohody, pomohly vám s používáním programů dostupných ve vašem zařízení Healy. IMF programy jsou určeny jen pro harmonizaci bioenergetického pole. Nikde se netvrdí, že hodnoty Healy Watch nebo aplikace Healy Watch App představují diagnostiku přítomnosti či absence jakéhokoli zdravotního stavu.

Obsah zobrazovaný aplikací HealAdvisor nepředstavuje lékařské rady – a v případe použití u domácích mazlíčků nebo jiných zvířat ani veterinární rady. Takovéto rady může poskytovat pouze lékařský nebo veterinární odborník. IMF programy Healy jsou určeny jen pro harmonizaci bioenergetického pole. Pokud má vaše zvíře nějaké zdravotní potíže, případně máte podezření, že by zdravotní potíže mohlo mít, nebo pokud je v péči veterináře, měli byste se před realizací těchto doporučení poradit s veterinářem konkrétního zvířete. V zájmu vašeho bezpečí jsou všechny osobní údaje nahrané do cloudu HealAdvisor šifrovány.

Přejít na začátek

Choose your Country

Your Country

Evropa