Koučování a analýza informačních polí

Lepší život pro vás a pro druhé!

Koučování pomáhá pomoci sobě samému!

Řešení vašich životních otázek, problémů a úkolů jsou většinou uvnitř vás Často stačí trocha podpory a pomoci rozpoznat tato řešení a informace, aby se dostaly na světlo a abyste je použili.

Co pro tebe může modul Koučování udělat

Co je Healy Coaching?

Koučovací moduly jsou navrženy tak, aby vám pomohly ve vašem rozvoji a při překonávání mnoha výzev ve vašem životě. Aby vám zajistily a nové perspektivy pro váš život.

Jak vám může Healy Coaching pomoci

Koučování vám může účinně pomoci dostat věci do pohybu, když jste uvízli, a rozpoznat mrtvé úhly ve vaší realitě – aspekty vaší osobnosti, kterých si nejste vědomi, ale které vás neustále blokují. Jen tehdy, když jasně vidíte, můžete rozhodovat a zahájit tolik potřebné změny

Personal Coach

Pomocí Personal Coach Module můžete rychle a snadno koučovat sami sebe – samozřejmě jej můžete také použít k tomu, abyste pomohli ostatním lidem zlepšit jejich život podle jejich přání a potřeb.
Modul umožňuje analyzovat vaše vnitřní procesy a vztahy s druhými.

Rozšiřte svůj osobní rozvoj v oblastech, jako jsou rodinné vztahy, osobní vztahy, sebeúcta, duševní rovnováha, sociální vazby a spiritualita.

Success Coach

Success Coach Module obsahuje všech šest oblastí modulu Personal Coach Module a jde o krok dále: Zahrnuje oblasti použití, které jsou zvláště důležité pro pracovní život. Poskytuje vám nástroje k procvičování celostního koučování s druhými lidmi. Podporuje optimální sladění potenciálu osobního úspěchu v oblasti kariéry, financí, potenciálů, cílů, sebeúcty, emocionální rovnováhy, osobních vztahů, rodiny, sociálních vztahů, a spirituality.
Healy Success Coach Module je vhodný také pro profesionální koučování.*

Jak to funguje

Technologie Healy vychází z práce v oblasti informačních polí německého výzkumníka Marcuse Schmiekeho, který čerpá ze zjištění vědců, jako jsou David Bohm a Anton Zeilinger: Všechny naše duševní a emocionální problémy jsou uloženy v globálním informačním poli, ze kterého je lze získat. Vaše zařízení Healy používá princip kvantového provázání ke komunikaci s informačním polem a k identifikaci problémů, které jsou pro vás v dané době důležité – a to s cílem je harmonizovat.

Healy Coaching v kostce

Díky modulům Healy Coaching se můžete snadno a účinně rozvíjet ve všech důležitých oblastech života – a můžete je použít  k pomoci druhým lidem při jejich osobním rozvoji.

*Tento koučovací modul je určen pro osobní, rodinné a jiné neprofesionální použití a pro použití profesionály v souladu s rozsahem jejich činnosti. Každému, kdo tyto programy používá, je třeba doporučit, aby se při rozhodování o právních, finančních, pracovních, zdravotních nebo osobních vztazích nespoléhal pouze na informace, které obsahuje.

Poznámky:  
Věda neuznává existenci informačních polí a jejich význam z důvodu nedostatku vědeckých důkazů. Pojmy používané v databázích a modulech jsou určeny k uplatnění pozitivního psychického účinku srovnatelného s tvrzením, pozitivním myšlením nebo autosugescí. Jsou navrženy tak, aby uživatelům a klientům pomohly vizualizovat jejich jasné osobní cíle a měly by být považovány za referenční knihu, podobně jako encyklopedie. Nejedná se o prohlášení o účincích.

I když se Healy World snaží udržovat informace uvedené na těchto stránkách aktuální, neposkytuje se žádna záruka ohledně přesnosti, vhodnosti nebo včasnosti informací. Healy World nenese odpovědnost za žádné ztráty či škody vzniklé v důsledku použití informací uvedených na těchto stránkách. Všechny informace se poskytují „tak, jako jsou“ a zodpovědnost za jejich interpretaci a použití nese výhradně uživatel.

Healy World neschvaluje obsah jiných webových stránek, na které tyto stránky odkazují ani které odkazují na tyto stránky, ani nenese za ně odpovědnost.

Healy World na základě doporučení Rady pro lékařské poradenství dovoluje svým členům tvrdit pouze to, co je obsaženo ve firemních materiálech určených k veřejnému šíření. V případě jakýchkoli tvrzení, ke kterým máte dotazy, se obraťte na společnost.

Přejít na začátek

Choose your Country

Your Country

Evropa